Funkce aktualizace systémového softwaru ovladače PS Portal

Najdi nejnovější aktualizace systémového softwaru dálkového herního ovladače PlayStation Portal™.

Verze: 3.0.0

 • Ovladač PS Portal se nyní může připojit k veřejným sítím. Pokud je na místech, jako jsou hotely, kavárny a letiště, dostupná veřejná síť, můžeš připojit ovladač PS Portal k síti Wi-Fi tak, že na mobilním telefonu nebo počítači zadáš požadované údaje (například ID, heslo a číslo pokoje).
  • Před připojením k veřejným sítím musí být dokončeno prvotní nastavení ovladače PS Portal.
  • Ovladač PS Portal nemusí podporovat připojení k některým veřejným sítím, například sítím s frekvencí 5 GHz. Je tak zajištěno dodržování nařízení v určitých zemích a regionech.
 • Když se teď při používání funkce Remote Play dotkneš dotykového panelu, uvidíš vizuální zpětnou vazbu.
 • Ovladač PS Portal nyní může na stavovém řádku v pravém horním rohu displeje zobrazit zbývající úroveň baterie v procentech. Otevři rychlou nabídku, přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Baterie a zapni možnost Zobrazit stav baterie v procentech.
 • Zvýšili jsme výkon a zlepšili stabilitu systémového softwaru.
 • Zlepšili jsme zprávy a ovládání u některých obrazovek.

Je možné, že v průběhu prvotního nastavení ovladače PS Portal budeš opakovaně žádán o stažení a instalaci aktualizací. Upozorňujeme, že jde o zamýšlené chování ovladače PS Portal a že to nenaznačuje poruchu zařízení. (Jakmile absolvuješ opakované stahování a instalaci aktualizací, tvůj ovladač PS Portal bude následné aktualizace již normálně aktualizovat v rámci jednoho stažení a instalace.)

Verze: 2.0.6

 • Zvýšili jsme výkon a zlepšili stabilitu systémového softwaru.

Verze: 2.0.5

 • Zvýšili jsme výkon a zlepšili stabilitu systémového softwaru.
 • Zlepšili jsme zprávy a ovládání u některých obrazovek.

Verze: 2.0.1

 • Tato aktualizace systémového softwaru zlepšuje výkon systému.

Verze: 2.0.0

 • S dálkovým herním ovladačem PlayStation Portal můžeš hrát hry nainstalované na své konzoli PlayStation®5 přes rychlé a stabilní připojení k síti Wi-Fi.
 • Další podrobnosti o funkcích ovladače PS Portal najdeš dole:
  • Ovladač PS Portal připojíš ke své konzoli PS5® prostřednictvím funkce Remote Play.
  • Základní nastavení ovladače PS Portal můžeš upravit v rychlé nabídce.
  • Další možnosti nastavení ovladače PS Portal najdeš v rychlé nabídce pod položkou Nastavení.