PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Dokonalý balík cen PlayStation Plus

 

1. Soutěže „Dokonalý balík cen PlayStation Plus“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2. Tato soutěž začíná 12. 12. 2014 v 01:01 SEČ („datum zahájení“) a končí 6. 1. 2014 v 00:59 SEČ („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže.

 

3. Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli cokoliv zakoupit; účastníci ale musí být během doby trvání soutěže stávajícími členy služby PlayStation®Plus. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4. Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí splnit následující kroky během doby trvání soutěže: 

 

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „Dokonalý balík cen PlayStation Plus“;

c)     zadat svou e-mailovou adresu připojenou k účtu Sony Entertainment Network („SEN“) do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí na čas;

e)     co nejrychleji odpovědět na tři (3) otázky s několika možnostmi odpovědí a kliknutím na možnost „Odeslat“ po dokončení kvízu zastavit čas;

f)     zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                                           i.    potvrzení e-mailové adresy;

                                          ii.    celé jméno,

                                         iii.    datum narození a

                                         iv.    země pobytu.

 

5. Registrace do služby SEN podléhá přijetí Podmínek používání a Uživatelské smlouvy SEN a Zásad ochrany soukromí SEN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6. Každý účastník smí poslat pouze jeden (1) příspěvek a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7. Soutěž může vyhrát deset (10) výherců (jednotlivě jako „výherce“). Každý z výherců bude stanoven takto:

a)     Každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre“) a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek a kliknutí na možnost „Odeslat“ (dále jen „čas“).  Časy budou zaznamenávány na tři desetinná místa.

b)    výherci se stanou účastníci s deseti (10) nejvyššími skóre.  V případě, že shodná nejvyšší skóre získá více než deset (10) účastníků, stanou se výherci ti účastníci, kteří získali nejvyšší skóre v nejrychlejším čase.

c)     V případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než deset (10) účastníků, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnotícím mechanismem uvedeným v bodech a) a b) výše.  V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení deseti (10) výherců.

 

8. Pořadatel bude všechny výherce a finalisty o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu náležející k výhercovu účtu SEN do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

9. Každý z výherců vyhrává:

 

a)     jednu (1) edici PlayStation®4 20th Anniversary Edition,

b)    jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4,

c)     jeden (1) vertikální podstavec,

d)    jednu (1) kameru PlayStation®Camera,

e)     jedno (1) 12měsíční předplatné služby PlayStation® Plus,

f)     jedno (1) navýšení peněženky PSN o 50 £ (nebo ekvivalent v příslušné měně),

g)    jednu (1) hru Far Cry® 4 pro systém PlayStation®4 a

h)     jednu (1) hru Assassin’s Creed® Unity pro systém PlayStation®4

s celkovou přibližnou hodnotou AUD 1 090,00 / EUR 750,00 / 20 750,95 Kč / DKK 5 578 / NZD 1 195,00 / NOK 6 380,00 / PLN 3 161,00 / RUB 44 054 / SEK 6 948 / CHF 900 / GBP 600,00 („cena“).

 

10. Aby vznikl nárok na cenu, musí každý výherce řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do dvou (2) týdnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození.

 

11. Kupony s kódem podléhají podmínkám používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budou informace předány společně s kuponem s kódem. Pokyny pro aktivaci najdete po kliknutí na tento odkaz.

 

12. Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k vysokorychlostnímu internetu. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů – eu.playstation.com/legal.  Služby a obsah služby PlayStation®Plus se liší podle věku předplatitele. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Dostupnost služeb není garantována. Pokud na konci předplatného neprovedete žádný úkon, automaticky se obnoví v souladu s Podmínkami používání SEN a bude vám naúčtována částka z finančních prostředků ve vaší peněžence SEN.  Kompletní podmínky a ustanovení se nachází v Podmínkách používání SEN na adrese eu.playstation.com/legal.

 

13. Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

14. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

15. V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

16. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

17. Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny poštou každému výherci do pěti (5) dnů od přijetí údajů výherce.

 

18. Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

19. Všichni výherci souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

20. Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců na webových stránkách pořadatele.  Jména všech výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation Plus Ultimate Prize Pack“ Competition na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

21. Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6 nebo 10, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

 

22. Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

23. Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

24.  „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

25. V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem, a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.