PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky a ustanovení – Specifická pravidla pro soutěž „Příležitost vyhrát lístky na finále UEFA Champions League (Liga mistrů) 2014 v Lisabonu“

 

1.             Soutěže „Příležitost vyhrát lístky na finále UEFA Champions League (Liga mistrů) 2014 v Lisabonu“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Tato soutěž začíná 18. 3. 2014 ve 13:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 2. 5. 2014 v 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data začátku do data ukončení včetně se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí dokončit následující kroky během doby trvání soutěže:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese www.eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „Příležitost vyhrát lístky na finále UEFA Champions League (Liga mistrů) 2014 v Lisabonu“; a

c)      do uvedeného textového pole zodpovědět následující otázku:

„Vyhrát lístky na finále UEFA Champions League (Liga mistrů) je jeden z největších cílů, kterých může fotbalista dosáhnout – jaký je tvůj největší triumf PlayStation®?“ („otázka“) a doplnit následující informace:

 

                              i.        celé jméno,

                             ii.        datum narození,

                            iii.        e-mailová adresa a

                            iv.        země pobytu.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Všichni účastníci jsou povinni se řídit Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 7 a 8.  Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

 

a)             pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)            vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)             obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)            obsah, který narušuje soukromí či bezpečí, vaše či druhých;

e)             obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)             násilné či nebezpečné chování nebo

g)            spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

7.             Všichni účastníci udělují pořadateli nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v pořadatelově působnosti.

 

8.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany.  Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklými z libovolného porušení těchto podmínek.

 

9.             Bude jediný (1) výherce („výherce“). Tímto výhercem se stane účastník, který odešle nejoriginálnější a nejzajímavější odpověď na otázku podle rozhodnutí porotce z nezávislé kreativní agentury. Rozhodnutí porotce je konečné.

 

10.          Pořadatel informuje výherce e-mailem do dvou (2) týdnů od data ukončení („upozornění“).

 

11.          Aby si mohl nárokovat cenu, musí výherce na pořadatelův e-mail řádně odpovědět do tří (3) dnů od data pořadatelova upozornění a poskytnout následující informace:

a)     jeho kontaktní telefonní číslo;

b)    jeho poštovní adresa;

c)     jména v pasech, čísla pasů, data ukončení platnosti pasů, orgány, které pasy vydaly, a státní příslušnosti, a to pro výherce i jeho společníka (podle definice níže);

d)    datum narození svého společníka a

e)     zemi pobytu svého společníka.

 

12.          Na žádost pořadatele výherce poskytne jakékoli další údaje (o sobě i o svém společníkovi), které jsou potřeba, aby pořadatel mohl cestu patřičně zorganizovat, a to do dvou (2) dnů od uplatnění nároku na cenu.

 

13.          Výherce obdrží následující „cenu“:

a)     dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro svého vybraného společníka („společník“), kterému musí být 18 či více let) na finále UEFA Champions League (Liga mistrů) v Lisabonu na stadionu Estádio do Sport Lisboa e Benfica 24. 5. 2014 ve 20:45 (SEČ) („událost“);

b)    zpáteční let ekonomickou třídou pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na lisabonské mezinárodní letiště („letiště“) (nebo, je-li zemí pobytu výherce Portugalsko a pořadatel bude za vhodnější považovat dopravu vlakem, tak vlakové jízdenky ve standardní sazbě pro dvě (2) osoby z domovského města výherce v Portugalsku do Lisabonu), s odletem/odjezdem v pátek 23. 5. 2014 a návratem v neděli 25. 5. 2014;

c)     dopravu tam z letiště (nebo vlakové stanice v Lisabonu) do hotelu v Lisabonu maximálně se čtyřmi (4) hvězdičkami („hotel“) a zpět v pátek 23. 5. 2014 a v neděli 25. 5. 2014;

d)    pobyt na dvě (2) noci v dvoulůžkovém pokoji v hotelu včetně snídaně;

e)     dopravu z hotelu na událost a zpět a

f)     neomezené množství jídla a nápojů (včetně alkoholických) v pohostinské zóně na události.

 

14.          Celková hodnota ceny se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny je:

a)     2 619 CHF;

b)    58 714 CZK;

a)     15 979 DKK;

b)    2 140 EUR;

c)     1 760 GBP;

d)    17 825 NOK;

e)     8 896 PLN;

f)     103 783 RUB a

g)    19 073 SEK,

přičemž náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny.

 

15.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po 25. 5. 2014.

 

16.          Výherce nese odpovědnost za všechny cestovní a další související náklady nepředstavující část ceny, mimo jiné cestovní pojištění, veškeré stravování a další občerstvení (kromě toho poskytovaného na události).

 

17.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

18.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společník, kterým nemusí být bez platného víza (je-li nutné) umožněn vstup do Portugalska.

 

19.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

20.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

21.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

22.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

23.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí k odeslání e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu, ceny (v podobě elektronických letenek či lístků nebo potvrzení rezervace na událost, dopravu a ubytování) výherci do dvou (2) týdnů od obdržení výhercových údajů.

 

24.          Výherce souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.   Především může chtít pořadatel výherce a jeho společníka při události natáčet. Účastí na této události se předpokládá, že výherce a jeho společník poskytují pořadateli (a přidruženým společnostem, držitelům licencí a nabyvatelům povolení) povolení k následujícím činnostem:

a)     jejich fotografování a pořízení filmového nebo zvukového záznamu během návštěvy;

b)    upravení, pozměnění, reprodukci, publikování a distribuci takových fotografií, záznamů a filmů nebo čehokoli z nich odvozeného („materiál“) na libovolném médiu a

c)     použití materiálu (celku nebo jeho části) pro libovolné účely, jež pořadatel považuje za nezbytné k propagaci nebo využití svých produktů nebo čehokoli, co je s těmito produkty spojeno nebo z nich odvozeno.

 

25.          Výherce a jeho společník rovněž souhlasí s tím, že se vzdávají všech morálních práv, která by mohli v souvislosti s materiálem mít, a že na pořadateli a přidružených společnostech, držitelích licencí a nabyvatelích nebudou v souvislosti s použitím materiálu nárokovat žádné platby.

 

26.          Pořadatel zveřejní jméno výherce na webových stránkách pořadatele.

 

27.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nesplní odstavce 4, 5, 6, 7, 8, 11 nebo 12, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

 

28.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti. Výherci, kteří mají pobyt ve Francii, jsou z této daňové povinnosti vyňati.

 

29.          Je na výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě události splňují příslušná pravidla pro vstup. Za jakékoli odmítnutí vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči výherci v tomto ohledu žádné závazky.

 

30.          V souladu s francouzským zákonem N⁰ 78-17 platným od 6. ledna 1978 o “Zpracování dat, datových souborech a svobodách jednotlivce“ účastníci, kteří mají sídlo pobytu ve Francii, mají právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich uvedení do pořádku.

 

31.          Pokud se právoplatně zúčastní účastník, který má pobyt ve Francii, je možné mu proplatit platné náklady na internetové připojení, nutné k účasti ve hře nebo k získání kopie těchto podmínek, na žádost na adrese: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.  Proplacení takovéhoto internetového připojení se bude zakládat na průměrné době připojení a průměrné zlevněné sazbě uplatňované poskytovateli přístupu k internetu na trhu, do maximální výše 1 EUR (včetně nákladů na žádost o toto proplacení).  Proplacení není určeno pro účastníky s neomezeným přístupem k internetu prostřednictvím služby ADSL, kabelového připojení nebo jiného obdobného.

 

32.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

 

33.          „Pořadatelem“ akce je: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

34.          Tyto podmínky jsou zařazeny na adrese SCP Louvion, Huissiers de Justice Associés, 7 rue Sainte-Anastas, 75139, Paříž, Cedex 03, Francie.

 

35.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.