PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® – finále v Madridu 2019“

 

1.            Soutěže „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® – finále v Madridu 2019“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 23. května 2018 od 10:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 28. července 2018 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® – finále v Madridu 2019;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat na stránce zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“; a h) zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

6.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7.  Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo text a zobrazení nebo text vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování; a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

7.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

8.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany.  Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“).

a) každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b) výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal jedno či více nejvyšších skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c) pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

d) v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné výherce určit v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce; a

e) finalisty budou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre hned po výherci a budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b), c) a d).

Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do čtyř (4) týdnů od data ukončení.

9.             Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce a finalisté musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do dvou (2) týdnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce či každý z finalistů diskvalifikován.

10.          Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)      dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro společníka) na zápas finále UEFA Champions League®, který se uskuteční 1. června 2019 na stadionu Wanda Metropolitano ve španělském Madridu („událost“);

b)      zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na letiště ve Španělsku; datum odletu je 31. května 2019 a datum návratu 2. června 2019 (lety nemusí být přímé) – pokud výherce bude ze Španělska, poskytneme lístky na vlak z domovského města výherce do vlakové stanice v blízkosti hotelu (podle definice níže);

c)      pobyt na dvě (2) noci v dvoulůžkovém pokoji v hotelu s hodnocením minimálně tři (3) hvězdičky („hotel“);

d)      zpáteční cestu z letiště / vlakové stanice do hotelu v datech příletu a odletu / příjezdu a odjezdu;

e)      dopravu z hotelu na událost a zpět 1. června 2019;

f)       300 EUR (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) po dobu výletu („kapesné“);

g)      jeden (1) systém PlayStation®4 Pro (1 TB);

h)      jednu (1) soupravu PlayStation®VR;

i)        jednu (1) kameru PlayStation® 4 Camera;

j)        jeden (1) ovladač DUALSHOCK 4 s motivem PlayStation F.C.;

k)      jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C.; a

l)        jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus ve formě kuponu s kódem.

11.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

a)     1 500 GBP; a

b)    2 150 EUR / 3 200 AUD / 57 600 Kč / 16 000 DKK / 3 600 NZD / 20 000 NOK / 9 000 PLN / 155 000 RUB / 20 000 SEK / 2 300 CHF / 658 400 HUF / 153 250 INR / 6 830 TRY.

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny pro výherce.

12.          Výherce bude kontaktovat agentura (třetí strana) („agentura“) do dvou (2) měsíců od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, aby zařídila cestu a jiné logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury či pořadatele.

13.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné.  Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

14.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny pro výherce, mimo jiné dopravu na domovské letiště / vlakovou stanici výherce a z něj, cestovní pojištění a veškeré stravování či jiné občerstvení nad rámec kapesného.

15.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

16.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

17.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společník. Od výherce a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Španělska vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací.  Výherce ani jeho společník nemohou získat vstup do Španělska bez platného víza (je-li nutné).

18.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

19.          Každý finalista získává:

a)     jeden (1) systém PlayStation®4 Pro (1 TB);

b)    jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C.;

c)     jeden (1) ovladač DUALSHOCK 4 s motivem PlayStation F.C.

v celkové hodnotě přibližně 545 EUR / 815 AUD / 14 820 Kč / 4 080 DKK / 900 NZD / 4 870 NOK / 2 270 PLN / 34 345 RUB / 5 120 SEK / 573 CHF / 389 GBP („cena pro finalistu“).

20.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     doporučenou poštou výherci cenu pro výherce; a

b)    doporučenou poštou každému finalistovi cenu pro finalistu, a to do tří (3) týdnů od přijetí údajů výherce nebo finalisty.

21.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, podle kontextu.

22.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

23.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

24.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

25.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

26.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

27.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce a/nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

28.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s jakoukoli přiměřenou publicitou podle požadavků pořadatele.

29.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a/nebo 11 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

30.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

31.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele.  Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Madrid 2019 Competition“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

32.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

33.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

34.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.