PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „That’s You! PlayStation Plus“

 

1.             Soutěže „That’s You! PlayStation Plus“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Severního Irska, Slovenska, Spojeného království (vyjma Severního Irska), Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Severního Irska, Slovenska, Spojeného království (vyjma Severního Irska), Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Tato soutěž začíná 8. 11. 2017 v 10:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 9. 12. 2017 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastníci musí být během doby trvání soutěže aktivními členy služby PlayStation®Plus.  Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky: 

a)     pokud ještě nemají účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet služby PlayStation®Network), vytvořit si takový účet pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

b)    navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

c)     přihlásit se ke svému účtu SEN;

d)    kliknout na odkaz soutěže „That’s You! PlayStation Plus“ a navštívit stránku soutěže;

e)     kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

f)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat na stránce zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“; a

g)    zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Registrace do služby PlayStation™Network („PSN“) podléhá přijetí Podmínek služby a Uživatelské smlouvy služby PSN a Zásad ochrany soukromí služby PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).  

 

6.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“), který si stanoví tři (3) společníky. Pořadatel bude výherce o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu náležející k výhercovu účtu SEN (nebo adresu dle jejich výběru) do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

7.             Aby vznikl nárok na cenu pro výherce (podle definice níže), musí výherce řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, kontaktní telefonní číslo a jména svých vybraných společníků (kteří také musí být starší osmnácti (18) let) („společník“). Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce diskvalifikován.

 

8.             Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)      zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníky z hlavního mezinárodního letiště v domovské zemi výherce do Miami v USA (lety nemusí být přímé);

b)      5 nocí pobytu ve dvou (2) dvoulůžkových pokojích v hotelu v Miami v USA s hodnocením minimálně 4 hvězdičky („hotel“), (pouze pokoje);

c)      zpáteční cestu z letiště v Miami do hotelu v datech příletu a odletu;

d)      lekci a dílnu graffiti;

e)      dvouhodinovou městskou výzvu po Miami: Spolupracujte na více než 20 výzvách a hádankách při nezapomenutelném dobrodružství po celém Miami. Pokud chcete dosáhnout nejvyššího skóre, budete muset zvládnout interaktivní výzvy s fotkami a znalostní výzvy. Poznejte sebe navzájem i město Miami a podporujte se navzájem v tom, co vám jde nejlíp, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku!

f)       35minutový flyboardingový zážitek;

g)      balíček s návštěvou nočního klubu;

h)      cestovní pojištění (podléhá odstavci 25 uvedenému níže); a

i)        500 GBP (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) po dobu výletu („kapesné“).

 

9.             Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

a)     5 375 GBP; a

b)    5 913 EUR

 

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny.

 

10.          Výherce bude kontaktovat agentura (třetí strana) („agentura“) do 3 pracovních dnů od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, aby zařídila cestu a jiné logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury.

 

11.          Výherce a jeho společníci budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné.  Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svých společnících), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

12.             Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny, mimo jiné dopravu na domovské letiště výherce a z něj, všechny potřebné výdaje související s vízy, očkováními a cestovními doklady, jakékoli vedlejší výdaje, rekreační poplatky, městské daně a veškeré stravování či jiné občerstvení nad rámec kapesného.

 

13.          Cenu je nutné převzít do 31. 10. 2018.

 

14.          Výherce a všichni jeho hosté musejí cestovat společně v rámci jedné cesty a všechny části ceny musejí převzít ve stejný čas.

 

15.          Cenu není možné převzít na Vánoce, Nový rok, Den sv. Valentýna, v termínu jarních prázdnin v USA, v červenci a v srpnu nebo ve státní svátek v zemi odletu nebo v zemi destinace.

 

16.          Výherce bude požadován, aby předložil tři (3) preferované termíny odletu. První z těchto termínů odletu musí být stanoven s předstihem alespoň 90 dní. Každý z termínů odletu musí být od sebe vzdálen alespoň jeden (1) kalendářní měsíc.

 

17.          Ubytování je rozvrženo následovně: čtyři (4) dospělí spolu sdílí dva (2) dvoulůžkové pokoje.

 

18.          Podmínky a ustanovení jednotlivých dodavatelů platí zejména pro následující:

a)     Flyboarding: minimální věk 12 let a váha účastníků minimálně 45 kg a maximálně 136 kg;

b)    Městská výzva: je nutné mít chytrý telefon s připojením k internetu;

c)     Balíček s návštěvou nočního klubu: minimální věk 21 let a platný průkaz totožnosti. Pokud jsou výherce či jeho hosté mladší 21 let, bude jim poskytnuta alternativa.

 

19.          Konkrétní ubytování, restaurace a prohlídky závisejí na dostupnosti v čase rezervace. V závislosti na dostupnosti mohou být nabídnuty alternativy.

 

20.          Poukázky na aktivity a ubytování nemusejí být výherci zaslány dříve než 7 dní před událostí.

 

21.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

22.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu. 

 

23.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společníci. Od výherce a jeho společníků se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do USA vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací.  Výherce ani jeho společníci nemohou být vpuštěni do USA bez platného víza (je-li nutné).

 

24.          Výherce a jeho společníci musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz.

 

25.          Agentura před odjezdem zajistí základní stupeň cestovního pojištění (vyjma jakýchkoli předem existujících lékařských podmínek) pro výherce a jeho společníky. Pokrytí cestovním pojištěním podléhá omezením a podmínkám poskytovatele pojištění.  Za všechny další náklady na získání pojištění pro předem existující lékařské podmínky nebo pro osoby starší 75 let (je-li to nutné) ponesou odpovědnost výherce nebo jeho společníci.

 

26.          Agentura použije přiměřené prostředky k odeslání ceny výherci takto:

a)     elektronické vstupenky nebo potvrzení rezervace pro lety, dopravu, cestovní pojištění a hotel („dokumenty“) e-mailem na e-mail uvedený výhercem. Výherce je zodpovědný za vytištění jakýchkoli dokumentů uvedených výše; a

b)    kapesné bankovním převodem na bankovní účet stanovený výhercem,

do třiceti (30) dnů od chvíle, kdy byly agentuře výhercem poskytnuty další údaje podle potřeby.

 

27.          V těchto podmínkách („cena“) znamená cenu pro výherce.

 

28.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

29.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

30.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

31.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

32.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

33.          Výherce a jeho společníci souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele. Především může chtít pořadatel výherce a jeho společníky při událostech natáčet.  Účastí na těchto událostech se předpokládá, že výherce a jeho společníci poskytují pořadateli (a přidruženým společnostem, držitelům licencí a nabyvatelům povolení) povolení k následujícím činnostem:

a)     jejich fotografování a pořízení filmového nebo zvukového záznamu během návštěvy;

b)    úpravě, pozměnění, reprodukci, publikování a distribuci takových fotografií, záznamů a filmů nebo čehokoli z nich odvozeného („materiál“) na libovolném médiu; a

c)     použití materiálu (celku nebo jeho části) trvale s celosvětovou platností a zdarma pro libovolné účely, jež pořadatel považuje za nezbytné k propagaci nebo využití svých produktů nebo čehokoli, co je s těmito produkty spojeno nebo z nich odvozeno.

 

34.          Výherce a jeho společníci rovněž souhlasí s tím, že se vzdávají všech morálních práv, která by mohli v souvislosti s materiálem mít, a že na pořadateli a přidružených společnostech, držitelích licencí a nabyvatelích nebudou v souvislosti s použitím materiálu nárokovat žádné platby.

 

35.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 3, 4, 5, 7 a 11 nebo použije k účasti více účtů nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

36.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

37.          Je na výherci a na jeho společnících, aby zajistili, že splňují příslušná pravidla pro vstup při návštěvě jednotlivých událostí, které souvisejí s konkrétními částmi ceny pro výherce.  Za jakékoli odmítnutí vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči výherci v tomto ohledu žádné závazky.

 

38.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele.  Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „That’s You! PlayStation Plus“ na tuto adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

39.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

40.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

41.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.