PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní podmínky a ustanovení pro „Soutěž o finále UEFA Champions League PlayStation F.C. 2019“

 

Název soutěže

Soutěž o finále UEFA Champions League PlayStation F.C. 2019

Datum zahájení

03. Smět 2019 v 11:00 (SELČ)

Datum ukončení

17. května 2019 v 00:59 (SELČ)

Účastnické země

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Postup přihlášení

Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky: 

 

a)    Vyplnit povinné údaje na stránce [www.playstation.com/psfcfinal-competition] a zodpovědět dovednostní otázku na mikrowebu PlayStation FC a

b)    vybrat si tým, za který by chtěli hrát ve finále soutěže PlayStation F.C. dne 2. června 2019.

 

Postup určení výherce

Výhercem se stane účastník, jehož odpověď na dovednostní otázku bude nejblíže skutečnosti.

 

V případě nerozhodného výsledku zašle pořadatel dodatečnou rozstřelovou otázku účastníkům s nerozhodným výsledkem, aby mohl určit výherce. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce.

 

Finalisty se stane pět (5) účastníků, jejichž odpovědi na dovednostní otázku budou další nejblíže skutečnosti.

Počet výherců

Bude vyhlášen jeden (1) výherce soutěže o finále UEFA Champions League PlayStation F.C. 2019.

Počet finalistů

Bude vyhlášeno pět (5) finalistů soutěže o finále UEFA Champions League PlayStation F.C. 2019.

Způsob oznámení

Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v době přihlášení do jednoho (1) týdne od ukončení doby pro přihlášení do soutěže o finále UEFA Champions League PlayStation F.C. 2019.

 

Aby vznikl nárok na cenu, výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do dvou (2) dnů od data zaslání oznamovacího e-mailu pořadatele.

 

Výherce musí uvést své celé jméno, poštovní adresu, věk, kontaktní telefonní číslo, jméno svého společníka (podle definice níže) a veškeré další údaje potřebné k zaslání ceny (podle definice níže).

Cena

Výherce získává:

a)    dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro společníka) na finálový zápas soutěže UEFA Champions League®, který se uskuteční na stadionu Estadio Metropolitano v Madridu ve Španělsku 1. června 2019;

b)    příležitost pro výherce (jedno místo) zahrát si fotbal na stadionu, kde se odehrálo finále soutěže UCL 2019, a to dne 2. června 2019 ve finálovém zápasu soutěže PlayStation F.C. na stadionu Estadio Metropolitano v Madridu;

c)     příležitost pro společníka (jedno místo) vidět finálový zápas soutěže PlayStation F.C. na stadionu Estadio Metropolitano v Madridu dne 2. června 2019;

d)    zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na letiště ve Španělsku; datum odletu je 31. května 2019 a datum návratu 2. června 2019 (lety nemusí být přímé) – pokud výherce bude ze Španělska, poskytneme lístky na vlak z domovského města výherce do vlakové stanice v blízkosti hotelu (bude-li nutné) podle definice níže;

e)    pobyt na dvě (2) noci v dvoulůžkovém pokoji v hotelu s hodnocením minimálně tři (3) hvězdičky („hotel“);

f)      zpáteční cestu z letiště / vlakové stanice do hotelu v datech příletu a odletu / příjezdu a odjezdu;

g)    přepravu z hotelu na finále soutěže UEFA Champions League na stadionu Estadio Metropolitano dne 1. června 2019;

h)    300 GBP (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) po dobu výletu („kapesné“);

i)      jeden (1) systém PlayStation®4 Pro (1 TB);

j)      jednu (1) soupravu PlayStation®VR;

k)     jednu (1) kameru PlayStation®Camera;

l)      jednu (1) hru EA FIFA 19;

m)   jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C. a

n)    jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 17. 5. 2020 v obchodě PlayStation®Store

 

Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

2 000 GBP / 2 188 EUR / 57 057 Kč / 16 271 DKK / 20 375 NOK / 9 352 PLN / 152 072 RUB / 20 853 SEK / 2 485 CHF / 9 033 TRY.

 

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny pro výherce.

 

Každá cena podléhá Podmínkám a ustanovením pro vstupenky UEFA a může podléhat jakýmkoli Dalším podmínkám pro zápasy.

Cena pro finalistu

Každý z pěti (5) finalistů vyhrává:

a)    jednu (1) konzoli PlayStation®4 Pro (1 TB);

b)    jednu (1) hru EA SPORTS™ FIFA 19 a

c)     jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 17. 5. 2020 v obchodě PlayStation®Store

 

Přibližná hodnota ceny pro finalistu (bez DPH) je:

 

400 GBP/ 463 EUR / 11 920 Kč / 3 456 DKK / 4 478 NOK / 1 987 PLN / 33 460 RUB / 4 919 SEK / 526 CHF / 3 074 TRY.

 

Podmínky a ustanovení pro vstupenky UEFA

Upozorňujeme účastníky, že vstupenky na zápasy UEFA Champions League není možné dále prodávat. V případě, že výherce cenu prodá, bude jeho cena zrušena a budou podniknuta další opatření.

Další podmínky pro zápasy

Návštěvníkům zápasu může být odepřen vstup na zápas v případě, že se dostaví na místo konání zápasu v dresu nebo barvách hostujícího týmu nebo se budou na místě chovat nevhodným způsobem.

 

Je na výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě finále soutěže UEFA Champions League dne 1. června 2019 splňují příslušná pravidla pro vstup.  Za jakékoli odepření vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči výherci a jeho společníkovi v tomto ohledu žádné závazky.

 

 

Obecné podmínky a ustanovení

1.             Soutěže („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli účastnických zemí a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od data zahájení až do data ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Zvláštními podmínkami.

4.             V rámci ceny společnost PlayStation nemůže zaručit, že si hráč při fotbalovém zápasu dne 2. června při finále soutěže PlayStation F.C. zahraje za tým, který si vybral.

5.             Při přihlašování mohou být účastníci požádáni o doložení svého nároku na účast. Pokud účastník na vyžádání tento nárok doložit nemůže, může jej pořadatel z propagační akce vyřadit a/nebo nevydat cenu.

6.             Pořadatel nepřebírá odpovědnost za přihlášky, které se ztratí, poškodí nebo zpozdí v důsledku selhání pošty nebo sítě nebo jakékoli poruchy hardwaru či softwaru.  Potvrzení o odeslání neslouží jako potvrzení přijetí. Přihlášky od obchodních zástupců, třetích stran, organizovaných skupin nebo počítačově automaticky generované přihlášky nebudou akceptovány.  

7.             Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí dokončit postup přihlášení.

8.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok na jednu (1) cenu, nebo jednu (1) cenu pro finalistu.

9.             Výherce a finalisté budou vybráni postupem výběru výherce a finalistů.

10.          Výherce vyhraje cenu pro výherce a finalisté vyhrají cenu pro finalisty (obojí „cena“).  Ceny jsou omezeny počtem výherců.

11.          Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty příslušným způsobem oznámení.

12.          Ceny mohou být předány určenými agenturami pořadatele. Partnerské agentury použijí veškeré poskytnuté osobní údaje pouze a výhradně pro účely předání ceny. Partnerské agentury se mohou s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury či pořadatele.

13.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat kopie svých pasů, aby mohli agentura a/nebo pořadatel zorganizovat vše potřebné.  Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

14.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny, například za veškeré stravování či jiné občerstvení, útratu a/nebo dopravu na místo události a zpět.

15.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

16.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

17.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společník. Od výherce a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Španělska vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací.  Výherci ani jeho společníkovi nemusí být umožněn vstup do Španělska bez platného víza (je-li nutné).

18.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

19.          Pokud k určenému datu nelze výherce kontaktovat nebo k úspěšnému kontaktování nedošlo v souladu s příslušným způsobem oznámení výherce, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout cenu následujícím oprávněným účastníkům vybraným v souladu se Zvláštními pravidly.

20.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s jakoukoli přiměřenou publicitou podle požadavků pořadatele. Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků (a jakýchkoli obrázků zaslaných pořadateli nebo jeho obchodním zástupcům, například fotografií ze zápasů) k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

21.          Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit vás dle vlastního uvážení, jestliže vaše chování odporuje Obecným pravidlům, Zvláštním pravidlům nebo záměru propagační akce.

22.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

23.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

24.          Ceny nelze převádět ani dále prodávat a podléhají dostupnosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty. Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.

25.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

26.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

27.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

28.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

29.          Výherce a finalisté jsou srozuměni, že pořadatel může být v rámci svých právních závazků povinen sdělit jejich jména a země, pokud k tomu bude vyzván.

 

30.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží tyto Podmínky a ustanovení nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

31.          Od výherce nebo finalisty může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

32.          Všechny podmínky, záruky a prohlášení vyjádřená nebo implikovaná zákonem nebo jinak, která se týkají ceny a/nebo propagační akce, se do maximálního zákonem stanoveného rozsahu vylučují.

33.          Pořadatel neodpovídá za ztráty, škody nebo zranění, jež vám vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek ceny anebo propagační akce. Pořadatel však nepodnikne žádné kroky k vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti.

34.          Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „UEFA Champions League PlayStation F.C. Final Competition 2019“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

35.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

36.          „Pořadatelem“ je Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

37.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.