PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „UEFA Champions League Fans’ Final“

Podmínky a ustanovení

 

1.             Soutěže „UEFA Champions League Fans’ Final“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země”) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.            Tato soutěž začíná 14. 4. 2015 v 10:00 (SELČ) („datum zahájení“) a končí 5. 5. 2015 v 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte na tento odkaz).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     pokud ještě nemají účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet služby PlayStation®Network), vytvořit si takový účet pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

b)    navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

c)     kliknout na odkaz soutěže „UEFA Champions League Fans’ Final“;

d)    zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

e)     začít kliknutím na možnost „Start“;

f)     prozkoumat obrázek se záběrem z fotbalové hry Pro Evolution Soccer™, na kterém je vymazaný míč;

g)    podle pokynů vybrat, kde se podle jejich úvahy scházející míč nachází;

h)     zadat odpověď na „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“) a kliknout na možnost „Odeslat“;

i)      zadat informace do uvedených polí; a

j)      zadat jedinečný kód CAPTCHA, který se zobrazí, a kliknout na možnost „Odeslat“.

                            

5.             Registrace do služby SEN podléhá přijetí SEN Terms of Service and User Agreement (Používání služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a SEN Privacy Policy (Zásad ochrany soukromí služby SEN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“), jeden (1) první finalista („první finalista“), tři (3) druzí finalisté („druhý finalista“) a pět (5) třetích finalistů („třetí finalista“). Výherce, první finalista, všichni druzí finalisté a všichni třetí finalisté budou stanoveni takto:

 

a)     výhercem bude účastník, který vybral správné umístění míče. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který vybral správné umístění míče a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

b)    pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi; a

c)     v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení výherce;

d)    první finalista bude účastník s nejvyšším skóre hned po výherci a bude určen na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b) a c);

e)     druzí finalisté budou účastníci se třemi (3) nejvyššími skóre po prvním finalistovi a budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b) a c) a

f)     třetí finalisté budou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre hned po druhých finalistech a budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b) a c).

 

8.             Pořadatel bude výherce o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu náležící k výhercovu účtu SEN do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

9.             Aby vznikl nárok na cenu pro výherce (podle definice níže), musí výherce řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do tří (3) dnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, kontaktní telefonní číslo a jméno vybraného společníka (který musí být starší osmnácti (18) let) („společník“). Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce diskvalifikován.

 

10.           Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

g)    dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro svého společníka) na akci Legendary Moments Fan Match (včetně zápasu UEFA Champions League Final), který se uskuteční na Olympijském stadiónu v Berlíně v Německu od 6. 6. 2015 do 7. 6. 2015 včetně („událost výherce“);

h)     zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na letiště Berlin Schönefeld v Německu; datum odletu je 5. 6. 2015 a datum návratu je 7. 6. 2015 (lety nemusí být přímé);

i)        dvě (2) noci pobytu ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu v Berlíně s hodnocením minimálně tři (3) hvězdičky („hotel“) včetně snídaně;

j)        zpáteční cestu z letiště Berlin Schönefeld do hotelu v datech příletu a návratu;

k)      dopravu z hotelu na událost a zpět 6. 6. 2015 a 7. 6. 2015;

l)        400 EUR (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) pro dobu výletu („kapesné“);

m)   jeden (1) systém PlayStation®4 (Jet Black (Uhlově černá), 500 GB),

n)     jeden (1) pár bezdrátových stereofonních sluchátek 2.0 a

o)    jednu hru (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer pro systém PlayStation®4 na disku.

 

11.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (bez DPH) je:

a)     1 500 GBP a

b)    2 000 EUR / 56 025 Kč / 15 240 DKK / 616 650 HUF / 17 580 NOK / 8 400 PLN / 129 480 RUB / 18 990 SEK / 2 145 CHF.

 

12.          Výherce bude kontaktovat agentura (třetí strana) („agentura“) do jednoho (1) týdne od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, aby zařídila cestu a jiné logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňovaná letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury a pořadatele.

 

13.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné. Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

14.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny výherce, mimo jiné dopravu na domovské letiště výherce a z něj, cestovní pojištění a veškeré stravování či jiné občerstvení nad rámec kapesného.

 

15.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

16.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

 

17.          Za cestovní víza je odpovědný výherce a jeho společník. Od každého z výherců a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Německa vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací. Žádný z výherců ani jeho společník nemůže získat vstup do Německa bez platného víza (je-li nutné).

 

18.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

 

19.          Pořadatel použije přiměřené prostředky k odeslání ceny výherci takto:

a)     elektronické vstupenky nebo potvrzení rezervace pro lety, událost, dopravu a hotel („dokumenty“) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou výhercem. Výherce je zodpovědný za vytištění jakýchkoli dokumentů uvedených výše;

b)    kapesné bankovním převodem na bankovní účet uvedený výhercem nebo šekem zaslaným doporučenou poštou na poštovní adresu uvedenou výhercem a

c)     doporučenou poštou na poštovní adresu uvedenou výhercem zbývající součásti ceny pro výherce kromě těch vyjmenovaných v bodech a), b) a c) výše

do čtyř (4) týdnů od chvíle, kdy byly pořadateli či agentuře výhercem poskytnuty další údaje podle potřeby.

 

20.          Pořadatel bude prvního finalistu o svém rozhodnutí informovat pomocí e-mailu na e-mailovou adresu náležející k jeho účtu SEN do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

21.          Aby vznikl nárok na cenu pro prvního finalistu (podle definice níže), musí první finalista řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do tří (3) dnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, telefonní číslo a jméno vybraného společníka. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může první finalista diskvalifikován.

 

22.           První finalista vyhraje následující „cenu pro prvního finalistu“:

a)     dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro prvního finalistu a jednu (1) vstupenku pro společníka) na zápas UEFA Champions League Final, který se uskuteční na Olympijském stadiónu v Berlíně v Německu 6. 6. 2015 („událost prvního finalisty“);

b)    zpáteční let v ekonomické třídě pro prvního finalistu a jeho společníka z domovské země prvního finalisty na letiště Berlin Schönefeld v Německu; datum odletu je 5. 6. 2015 a datum návratu je 7. 6. 2015 (lety nemusí být přímé);

c)      pobyt na dvě (2) noci ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu včetně snídaně;

d)      zpáteční cestu z letiště Berlin Schönefeld do hotelu v datech příletu a návratu;

e)      dopravu z hotelu na událost a zpět 6. 6. 2015;

f)       kapesné;

g)    jeden (1) systém PlayStation®4 (Jet Black (Uhlově černá), 500 GB),

h)     jeden (1) pár bezdrátových stereofonních sluchátek 2.0 a

i)      jednu hru (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer pro systém PlayStation®4 na disku.

 

23.          Celková hodnota ceny pro prvního finalistu se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, každopádně přibližná hodnota ceny pro třetího finalistu (bez DPH) je:

a)     1 000 GBP a

b)    1 360 EUR / 37 350 Kč / 10 160 DKK / 411 100 HUF / 11 720 NOK / 5 600 PLN / 86 320 RUB / 12 660 SEK / 1 430 CHF.

 

24.          Každého prvního finalistu bude do jednoho (1) týdne od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, agentura kontaktovat, aby zařídil cestu a další logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s prvním finalistou spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňovaná letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury či pořadatele.

 

25.          První finalista a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné. Na žádost agentury jí první finalista poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

26.          První finalista odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny prvního finalisty, mimo jiné dopravu na domovské letiště prvního finalisty a z něj, cestovní pojištění a veškeré stravování či jiné občerstvení nad rámec kapesného.

 

27.          První finalista bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

28.          První finalista a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

 

29.          Za získání cestovních víz nese odpovědnost první finalista a jeho společník. Od prvního finalisty a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Německa vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací. První finalista ani jeho společník nemůže získat vstup do Německa bez platného víza (je-li nutné).

 

30.          První finalista a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

 

31.          Pořadatel použije přiměřené prostředky k odeslání ceny pro prvního finalistu prvnímu finalistovi takto:

a)     dokumenty e-mailem na e-mail adresu uvedenou prvním finalistou. První finalista je zodpovědný za vytištění jakýchkoli dokumentů uvedených výše;

b)    kapesné bankovním převodem na bankovní účet uvedený prvním finalistou nebo šekem zaslaným doporučenou poštou na poštovní adresu uvedenou prvním finalistou,

c)     doporučenou poštou na poštovní adresu uvedenou prvním finalistou zbývající součásti ceny pro prvního finalistu kromě těch uvedených výše v bodech a), b) a c)

do čtyř (4) týdnů od chvíle, kdy byly pořadateli či agentuře prvním finalistou poskytnuty další údaje podle potřeby.

 

32.          Pořadatel bude všechny druhé finalisty a třetí finalisty o svém rozhodnutí informovat pomocí e-mailu na e-mailovou adresu náležející k jejich SEN account (účtu SEN) do čtyř (4) týdnů od data ukončení.

 

33.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), musí všichni druzí finalisté a třetí finalisté řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být účastník diskvalifikován.

 

34.          Každý druhý finalista získává:

a)     jeden (1) systém PlayStation®4 (Jet Black (Uhlově černá), 500 GB),

b)    jeden (1) pár bezdrátových stereofonních sluchátek 2.0 a

c)     jednu hru (1) PES 2015: Pro Evolution Soccer pro systém PlayStation®4 na disku,

o celkové hodnotě přibližně 680 EUR / 18 675 Kč / 5 080 DKK / 205 550 HUF / 5 860 NOK / 2 800 PLN / 43 160 RUB / 6 330 SEK / 715 CHF / 500 GBP („cena pro druhého finalistu“).

 

35.          Každý třetí finalista obdrží jednu (1) hru PES 2015: Pro Evolution Soccer pro systém PlayStation®4 na disku v celkové přibližné hodnotě 54 EUR / 1 494 Kč / 406 DKK / 16 444 HUF / 469 NOK / 224 PLN / 3 453 RUB / 506 SEK / 57 CHF / 40 GBP („cena pro třetího finalistu“).

 

36.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí k odeslání ceny pro druhého finalistu všem druhým finalistům a ceny pro třetího finalistu všem třetím finalistům doporučenou poštou do čtyř (4) týdnů od přijetí údajů o druhém finalistovi či třetím finalistovi.

 

37.          V těchto podmínkách („cena“) znamená cenu pro výherce, cenu pro prvního finalistu, cenu pro druhé finalisty nebo cenu pro třetí finalisty, příslušně podle kontextu.

 

38.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

39.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

40.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

41.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

42.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce, prvního finalisty, druhých finalistů a třetích finalistů (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

43.          Výherce a jeho společník, první finalista a jeho společník, všichni druzí finalisté a všichni třetí finalisté souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele. Pořadatel může chtít zejména filmovat výherce a jeho společníka na události výherce a prvního finalistu a jeho společníka na události prvního finalisty. Účastí na události a svým písemným souhlasem výherce a jeho společníka a prvního finalisty a jeho společníka se předpokládá, že poskytnou pořadateli (a přidruženým společnostem, držitelům licencí a nabyvatelům povolení) povolení k následujícím činnostem:

a)     jejich fotografování a pořízení filmového nebo zvukového záznamu během návštěvy;

b)    úpravě, pozměnění, reprodukci, publikování a distribuci takových fotografií, záznamů a filmů nebo čehokoli z nich odvozeného („materiál“) na libovolném médiu a

c)     použití materiálu (celku nebo jeho části) trvale s celosvětovou platností a zdarma pro libovolné účely, jež pořadatel považuje za nezbytné k propagaci nebo využití svých produktů nebo čehokoli, co je s těmito produkty spojeno nebo z nich odvozeno.

 

44.          Výherce a jeho společník a první finalista a jeho společník rovněž souhlasí s tím, že se vzdávají všech morálních práv, která by mohli v souvislosti s materiálem mít, a že na pořadateli a přidružených společnostech, držitelích licencí a nabyvatelích nebudou v souvislosti s použitím materiálu nárokovat žádné platby.

 

45.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 9, 21 či 33 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

46.          Od výherce, prvního finalisty, všech druhých finalistů i všech třetích finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

47.          Výherce a jeho společník a první finalista a jeho společník musí zajistit, aby při návštěvě události výherce a události prvního finalisty dodrželi platná pravidla pro vstup. Za jakékoli odmítnutí vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči výherci či prvnímu finalistovi v tomto ohledu žádné závazky.

 

48.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce, prvního finalisty, všech druhých finalistů a všech třetích finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména výherce, prvního finalisty, druhých finalistů a třetích finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „UEFA Champions League Fans’ Final“ na tuto adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

49.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

 

50.          „Pořadatelem“ je: Sony Computer Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

51.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.