PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky – Zvláštní pravidla pro soutěž „PlayStation®Vita 2014“

  1. Soutěže „PlayStation®Vita 2014“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší osmnácti (7) let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska, a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 29. 7. 2014 od 10:00 (SEČ) („datum zahájení“) až do 4. 9. 2014 do 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)      navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      kliknout na odkaz k soutěži „PlayStation®Vita 2014“;

c)      zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)      kliknutím na možnost „Start“ spustili kvíz s několika možnostmi odpovědí s měřením času;

e)      odpovědět co nejrychleji na všechny otázky s možností více odpovědí, zadat unikátní kód CAPTCHA, který bude viditelný, a po dokončení kvízu kliknout na možnost „Odeslat“ a zastavit tak časovač;

f)       zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                                      I.        potvrzení e-mailové adresy;

                                     II.        celé jméno;

                                    III.        datum narození a

                                   IV.        země pobytu.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Ze soutěžících bude vybrán jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“) podle následujícího klíče:

a)     každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre“) a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek, zadání kódu CAPTCHA a kliknutí na možnost „Odeslat“ (dále jen „čas“). Časy budou zaznamenávány na tři desetinná místa;

b)    Výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že shodné nejvyšší skóre získá více než jeden (1) účastník, stane se výhercem účastník, který získal nejvyšší skóre v nejrychlejším čase;

c)     v případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než jeden (1) účastník, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnotícím mechanismem uvedených v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce a

d)    finalisty budou účastníci s pěti (5) nejvyššími skóre hned po výherci a budou určeni na základě mechanismu uvedeném výše v bodech a), b) a c).

 

7.             Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

8.             Výherce vyhrává:

a)     jeden (1) systém PlayStation®Vita série PCH-2000 (černý) („systém“) a

b)    jeden (1) kupon s kódem ke stažení:

                              I.        jedné (1) kopie hry LEGO® The Hobbit™ pro systém PlayStation®Vita;

                             II.        jedné (1) kopie hry PlayStation®Vita Pets pro systém PlayStation®Vita a

                            III.        jedné (1) kopii hry The Sly Trilogy pro systém PlayStation®Vita,

(„cena v podobě kuponu s kódem“),

v celkové přibližné hodnotě 425 AUD / 290 EUR / 7 970 Kč / 2 165 DKK / 455 NZD / 2 370 NOK / 1 201 PLN / 13 620 RUB / 2 615 SEK / 353 CHF / 235 GBP („cena pro výherce“).

 

9.             Každý z finalistů vyhraje jednu (1) cenu v podobě kuponu s kódem, každá v hodnotě 130 AUD / 90 EUR / 2 475 Kč / 675 DKK / 140 NZD / 735 NOK / 375 PLN / 4 226 RUB / 815 SEK / 110 CHF / 75 GBP („cena pro finalistu“).

 

10.          V těchto podmínkách („cena“) znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, podle kontextu.

 

11.          Aby vznikl nárok na cenu, výherce a finalisté musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do 30 dnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, adresu a datum narození.

 

12.          Kupony s kódem podléhají podmínkám používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budou informace předány společně s kuponem s kódem.

 

13.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě nebo nesprávné registraci jakéhokoli soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence.

 

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

17.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     poštou systém výherci a

b)    e-mailem cenu v podobě kuponu s kódem výherci a každému z finalistů,

 do 60 dnů od obdržení údajů o výherci nebo finalistovi.

 

18.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

19.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

20.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation®Vita 2014 Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

21.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5 nebo 11, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

 

22.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

23.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

 

24.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

25.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.