PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Zvláštní pravidla pro soutěž „Ve službě PlayStation® Plus padá loot: Katova edice“

 

1.             Soutěže „Ve službě PlayStation® Plus padá loot: Katova edice“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci“). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Tato soutěž začíná 11. 3. 2016 v 17:30 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 11. 4. 2016 v 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli cokoli zakoupit; účastníci ale musí být během doby trvání soutěže aktivními členy služby PlayStation®Plus. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte na tento odkaz). V případě jakéhokoli konfliktu nebo rozporu mezi těmito podmínkami a Obecnými pravidly mají tyto podmínky nadřazenou platnost.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    pokud ještě nemají účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet služby PlayStation®Network), vytvořit si bezplatně takový účet pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

c)     přihlásit se ke svému účtu Sony Entertainment Network („SEN“);

d)    kliknout na odkaz soutěže „Ve službě PlayStation® Plus padá loot: Katova edice“ a navštívit stránku soutěže;

e)     kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

f)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“; a

g)    zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Registrace do služby SEN podléhá přijetí SEN Terms of Service and User Agreement (Používání služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a SEN Privacy Policy (Zásad ochrany soukromí služby SEN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7.             Budou tři (3) výherci („výherci“). Výherci bude stanoveni takto:

a)         každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)         výherci se stanou účastníci s nejvyššími skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výherci stanou účastníci, kteří získali nejvyšší skóre a kteří uvedli správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c)         pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výherci se stanou účastníci, jejichž odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

d)         v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné výherce určit v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení tří (3) výherců.

 

8.             Pořadatel bude výherce o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu náležící k výhercovu účtu SEN do čtyř (4) týdnů od data ukončení.

 

9.             Aby vznikl nárok na cenu pro výherce (podle definice níže), výherci musí řádně odpovědět na e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození a kontaktní telefonní číslo. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce diskvalifikován.

 

10.            Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)         Jedna (1) mikina s kapucí Hitman

b)         Jeden (1) batoh Hitman

c)         Jedno (1) tričko Hitman 15th Anniversary

d)         Jedna (1) soška Agent 47

e)         Jedna (1) sada ikonické kravaty a spony agenta 47

f)          Jeden (1) artbook Hitman

g)         Jeden (1) kredit do obchodu PlayStation®Store v hodnotě 60 EUR / 600 NOK / 50 GBP / 200 PLN / 5 000 RUB / 400 SEK / 60 CHF / 1 500 Kč / 400 DKK / 12 000 HUF ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatit do [1. 8. 2016] v obchodě PlayStation®Store,

v přibližné celkové hodnotě 200 EUR / 1 894,17 NOK / 156,40 GBP / 875,39 PLN / 16 812,43 RUB / 1 870,62 SEK / 218,54 CHF / 5 407,09 Kč / 1 492,53 DKK / 61 495,91 HUF („cena pro výherce“).

 

11.            Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny pro výherce poštou výherci do čtyř (4) týdnů od přijetí údajů výherce.

 

12.            V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce.

 

13.            Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti se zobrazí po kliknutí na tento odkaz. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budou výherci informováni společně s kuponem s kódem.

 

14.            Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

15.            Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

16.            V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

17.            Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

18.            Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

19.            Výherci souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

20.            Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7 a 9 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

21.            Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

22.            Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation® Plus Loot Drop: Executioner’s Edition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

23.            Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

 

24.            „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

25.            V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.