PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „PlayStation®Plus gamescom Competition“

 

Podmínky

 

1.            Soutěže „PlayStation®Plus gamescom Competition“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska a Švýcarska.

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 22. 7. 2016 od 15:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 1. 8. 2016 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem). V případě jakéhokoli konfliktu nebo rozporu mezi těmito podmínkami a Obecnými pravidly mají tyto podmínky nadřazenou platnost.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    pokud ještě nemají účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet služby PlayStation®Network), vytvořit si bezplatně takový účet pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

c)     přihlásit se ke svému účtu Sony Entertainment Network („SEN“);

d)    kliknout na odkaz soutěže „PlayStation®Plus gamescom Competition“ a navštívit stránku soutěže;

e)     kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

f)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“; a

g)    zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Registrace do služby SEN podléhá přijetí SEN Terms of Service and User Agreement (Používání služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a SEN Privacy Policy (Zásad ochrany soukromí služby SEN). (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7.             Bude jediný (1) výherce („výherce“). Výherce bude stanoven takto:

 

a)         každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)         výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal nejvyšší skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c)         pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

d)         v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné výherce určit v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce.

 

8.             Pořadatel bude výherce o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu náležící k výhercovu účtu SEN do čtyř (4) týdnů od data ukončení.

 

9.             Aby vznikl nárok na cenu pro výherce (podle definice níže), musí výherce řádně odpovědět na e-mail pořadatele do jednoho týdne od data e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, kontaktní telefonní číslo a jméno svého vybraného společníka (který musí být starší osmnácti (18) let) („společník“). Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce diskvalifikován.

 

10.          Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)     čtyři (4) vstupenky (dvě (2) vstupenky pro výherce a dvě (2) vstupenky pro společníka) na výstavu gamescom 2016, která se bude konat v Koelnmesse v Kolíně nad Rýnem v Německu dne 17. 8. 2016 a dne 21. 8. 2016 („událost“);

b)    jednu (1) zpáteční letenku v ekonomické třídě pro výherce a jednu (1) zpáteční letenku v ekonomické třídě pro jeho společníka z domovské země výherce na letiště Kolín/Bonn v Kolíně nad Rýnem v Německu; datum odletu je 17. 8. 2016 a datum návratu je 22. 8. 2016 (lety nemusí být přímé);

c)     pět (5) nocí pobytu ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu („hotel“) v Kolíně nad Rýnem s hodnocením minimálně pět hvězdiček (pouze pokoj).

d)    dopravu z letiště Kolín/Bonn do hotelu a zpět v datech příletu a návratu;

e)      1 000 EUR (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) po dobu výletu („kapesné“).

 

11.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

a)     3 175 GBP; a

b)    3 720 EUR / 5 440 AUD / 100 582 Kč / 27 669 DKK / 5 671 NZD / 34 929 NOK / 16 484 PLN / 263 211 RUB / 35 235 SEK / 4 045 CHF

 

12.          Výherce bude kontaktovat agentura (třetí strana) („agentura“) do jednoho týdne od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, aby zařídila cestu a jiné logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury.

 

13.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné. Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

14.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny, zejména dopravu na domovské letiště výherce a z něj a veškeré stravování či jiné občerstvení překračující kapesné.

 

15.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

16.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

 

17.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společník. Od každého z výherců a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Německa vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací. Výherci ani jeho společníkovi nemusí být umožněn vstup do Německa bez platného víza (je-li nutné).

 

18.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

 

19.          Agentura před odjezdem zajistí základní stupeň cestovního pojištění (vyjma jakýchkoli předem existujících lékařských podmínek) pro výherce a jeho společníka. Pokrytí cestovním pojištěním podléhá omezením a podmínkám poskytovatele pojištění. Za všechny další náklady na pokrytí pojištění předem známého zdravotního stavu a/nebo osob starších 75 let (je-li to nutné) ponesou odpovědnost výherce a/nebo jeho společník.

 

20.          Agentura použije přiměřené prostředky k odeslání ceny výherci takto:

a)     elektronické vstupenky nebo potvrzení rezervace pro lety, událost, dopravu, cestovní pojištění a hotel („dokumenty“) e-mailem na e-mail uvedený výhercem. Výherce je zodpovědný za vytištění jakýchkoli dokumentů uvedených výše; a

b)    kapesné bankovním převodem na bankovní účet uvedený výhercem nebo šekem zaslaným doporučenou poštou na poštovní adresu uvedenou výhercem,

do dvou týdnů od chvíle, kdy byly agentuře výhercem poskytnuty další údaje podle potřeby.

 

21.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

22.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

23.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

24.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

25.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

26.          Výherce a jeho společník souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele. Především může chtít pořadatel výherce a jeho společníka při události natáčet. Účastí na této události se předpokládá, že výherce a jeho společník poskytují pořadateli (a přidruženým společnostem, držitelům licencí a nabyvatelům povolení) povolení k následujícím činnostem:

a)     jejich fotografování a pořízení filmového nebo zvukového záznamu během návštěvy;

b)    úpravě, pozměnění, reprodukci, publikování a distribuci takových fotografií, záznamů a filmů nebo čehokoli z nich odvozeného („materiál“) na libovolném médiu; a

c)     použití materiálu (celku nebo jeho části) trvale s celosvětovou platností a zdarma pro libovolné účely, jež pořadatel považuje za nezbytné k propagaci nebo využití svých produktů nebo čehokoli, co je s těmito produkty spojeno nebo z nich odvozeno.

 

27.          Výherce a jeho společník rovněž souhlasí s tím, že se vzdávají všech morálních práv, která by mohli v souvislosti s materiálem mít, a že na pořadateli a přidružených společnostech, držitelích licencí a nabyvatelích nebudou v souvislosti s použitím materiálu nárokovat žádné platby.

 

28.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5 a 9 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

29.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

30.          Je na výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě události splňují příslušná pravidla pro vstup. Za jakékoli odmítnutí vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči výherci v tomto ohledu žádné závazky.

 

31.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation Plus gamescom Competition“ na tuto adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

32.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

 

33.          „Pořadatelem“ je: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

34.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.