PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „PlayStation Plus Bloodborne“

Podmínky a ustanovení 

 

1.          Soutěže „PlayStation Plus Bloodborne“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Soutěž začíná 2. 3. 2015 v 10:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 17. 3. 2015 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže je možné se zúčastnit zdarma, aniž byste museli cokoli zakoupit; účastníci ale musí mít během doby trvání soutěže a jeden (1) týden po datu ukončení aktivní předplatné služby PlayStation®Plus. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)      navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      kliknout na odkaz „Soutěž PlayStation Plus Bloodborne“;

c)      zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)      kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí na čas;

e)      odpovědět co nejrychleji na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zadat zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a po dokončení kvízu kliknout na možnost „Odeslat“ a zastavit tak časovač;

f)       zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                                    I.       potvrzení e-mailové adresy,

                                   II.       celé jméno,

                                  III.       datum narození a

                                 IV.       země pobytu.

 

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Bude deset (10) výherců (dále jen „výherce“), stanovených takto:

a)     každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre“) a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek, zadání kódu CAPTCHA a kliknutí na možnost „Odeslat“ (dále jen „čas“). Časy budou zaznamenávány na tři desetinná místa.

b)    Výherci se stanou účastníci s deseti (10) nejvyššími skóre. V případě, že shodná nejvyšší skóre získá více než deset (10) účastníků, stanou se výherci ti účastníci, kteří získali nejvyšší skóre v nejrychlejším čase.

c)     V případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než deset (10) účastníků, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s několika možnostmi odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení deseti (10) výherců.

 

7.             Pořadatel bude všechny výherce o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu náležící k výhercovu účtu SEN do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

8.             Každý z výherců vyhrává:

a)     jednu (1) hru Bloodborne™ Nightmare Edition pro systém PlayStation®4 na disku,

b)    jednu (1) dárkovou kartu na 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus,

c)     jedna (1) bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0 pro systém PlayStation®4,

d)    jeden (1) podepsaný artwork ze hry Bloodborne™,

e)     jedno (1) tričko Bloodborne™,

f)     jeden (1) batoh Bloodborne™

g)    a jeden (1) kroužek na klíče Bloodborne™

s celkovou přibližnou hodnotou AUD 492 / EUR 338 / 9 341 Kč / DKK 2513 / HUF 103905 / NZD 511 / NOK 2894 / PLN 1414 / RUB 24088 / SEK 3220 / CHF 359 / GBP 250 („cena“).

9.             Aby vznikl nárok na cenu, každý z výherců musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do čtyř (4) dnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno a adresu.

 

10.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k vysokorychlostnímu internetu. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů – eu.playstation.com/legal. Služby a obsah služby PlayStation®Plus se liší podle věku předplatitele. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers. Dostupnost služeb není garantována. Pokud na konci předplatného neprovedete žádný úkon, automaticky se obnoví v souladu s Podmínkami používání SEN a bude vám naúčtována částka z finančních prostředků ve vaší peněžence SEN. Kompletní podmínky a ustanovení se nachází v Podmínkách používání SEN na adrese eu.playstation.com/legal.

 

11.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

12.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě nebo nesprávné registraci jakéhokoli soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence.

 

13.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

14.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

15.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny poštou každému výherci do jednoho (1) týdne od přijetí údajů výherce.

 

16.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

17.          Kupony s kódem podléhají podmínkám používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budou výherci informováni společně s kuponem s kódem.

 

18.          Všichni výherci souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

19.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců na webových stránkách pořadatele. Jména všech výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation Plus Bloodborne Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

20.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5 a/nebo 9, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

 

21.          Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

22.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

 

23.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

24.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.