PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Zvláštní pravidla pro soutěž „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® – finále v Miláně 2016“

 

1.             Soutěže „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® – finále v Miláně 2016“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Tato soutěž začíná 14. 4. 2016 v 11:00 (SELČ) („datum zahájení“) a končí 5. 5. 2016 v 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte na tento odkaz).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky:

 

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese https://www.playstation.com/sign-in-and-connect/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® – finále v Miláně 2016“ – „Zapoj se“ a navštívit stránku soutěže („stránka“);

c)     zadat svou e-mailovou adresu do textového pole a pak kliknutím na možnost „Zapoj se“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

d)    zodpovědět všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zadat odpověď na poslední „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“) a kliknout na možnost „Odeslat“;

e)     zadat informace do uvedených polí, zadat zobrazovaný unikátní bezpečnostní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

 

7.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“), přičemž výherce a finalisté budou určeni takto:

 

a)         každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)         výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výhercem stane účastník, který získal nejvyšší skóre a který uvedl správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c)         pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

d)         v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné výherce určit v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce.

e)         finalisty budou účastníci s nejvyšším skóre hned po výherci a budou určeni na základě mechanismu uvedeného v bodech a), b), c) a d).

 

8.             Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku účasti do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

9.             Aby vznikl nárok na cenu pro výherce (podle definice níže), musí výherce řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do tří (3) dnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, kontaktní telefonní číslo a jméno vybraného společníka (který musí být starší osmnácti (18) let) („společník“). Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce diskvalifikován. Aby vznikl nárok na cenu pro finalistu (dle definice níže), musí každý finalista řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do tří (3) týdnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může finalista diskvalifikován.

 

10.          Výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)      dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro společníka) na zápas finále UEFA Champions League®, který se uskuteční na fotbalovém stadiónu Stadio Giuseppe Meazza v Miláně v Itálii 28. 5. 2016 („událost“);

b)      zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na letiště v Miláně v Itálii; datum odletu je 27. 5. 2016 a datum příletu je 29. 5. 2016 (lety nemusí být přímé);

c)      pobyt na dvě (2) noci v dvoulůžkovém pokoji v hotelu v Miláně v Itálii s hodnocením minimálně tři (3) hvězdičky („hotel“);

d)      zpáteční cestu z letiště v Miláně v Itálii do hotelu v datech příletu a odletu;

e)      dopravu z hotelu na událost a zpět 28. 5. 2016; a

f)       300 GBP (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) po dobu výletu („kapesné“).

g)      jeden (1) systém PlayStation®4 – Ultimate Player 1TB Edition;

h)      jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 – uhlově černý;

i)        jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 28. 5. 2017 v obchodě PlayStation®Store;

j)        jednu (1) hru Pro Evolution Soccer 2016 pro systém PlayStation®4 na disku;

 

11.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

a)     1 500 GBP; a

b)    EUR 2 150 / 57 600 Kč / DKK 16 000 / NOK 20 000 / PLN 9 000 / RUB 155 000 / SEK 20 000 / CHF 2 300.

 

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny pro výherce.

 

12.          Výherce bude kontaktovat agentura (třetí strana) („agentura“) do jednoho (1) týdne od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, aby zařídila cestu a jiné logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem ceny spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury a/nebo pořadatele.

 

13.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné. Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

14.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny výherce, mimo jiné dopravu na domovské letiště výherce a z něj, cestovní pojištění a veškeré stravování či jiné občerstvení nad rámec kapesného.

 

15.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

16.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

 

17.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společník. Od každého z výherců a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Itálie vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací. Výherci ani jeho společníkovi nemusí být umožněn vstup do Itálie bez platného víza (je-li nutné).

 

18.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

 

19.          Každý z finalistů vyhraje „cenu pro finalistu“:

a.    jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 – uhlově černý;
b.    jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 28. 5. 2017 v obchodě PlayStation®Store;
c.    jednu (1) hru Pro Evolution Soccer 2016 pro systém PlayStation®4 na disku;

 

v celkové přibližné hodnotě GBP 120 / EUR 150 / 4 060 Kč / DKK 1 120 / NOK 1 430 / PLN 640 / RUB 11 800 / SEK 1 400 / CHF 170 („cena pro finalistu“).

 

20.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     výherci cenu pro výherce doporučenou poštou a e-mailem a

b)    všem finalistům cenu pro finalisty doporučenou poštou a e-mailem

 do dvou (2) týdnů od přijetí údajů o výherci či finalistovi.

 

21.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, podle kontextu.

 

22.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti se zobrazí po kliknutí na tento odkaz. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

 

23.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu. Účet SEN, obchod PS Store a služba PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením podle země a jazyka; obsah a služby ve službě PS Plus se mohou lišit podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers. Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store. Platí celé podmínky: SEN Terms of Service (Podmínky služby SEN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

24.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

25.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

26.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

27.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

28.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce a/nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

29.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s jakoukoli přiměřenou publicitou podle požadavků pořadatele.

 

30.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16 a 17 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

 

31.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

32.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation® F.C. UEFA Champions League® Final Milan 2016 Competition“ na následující adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

33.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

 

34.          „Pořadatelem“ je: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

35.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.