PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „20. výročí systému PlayStation“

 

1.             Soutěže „20. výročí systému PlayStation“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska, a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Tato soutěž začíná 3. 12. 2014 v 10:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 5. 1. 2014 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí splnit následující kroky během doby trvání soutěže:

a)     Navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Kliknout na odkaz soutěže „Soutěž 20. výročí systému PlayStation“ („Stránka“).

c)     Navrhnout originální obrázek či fotografii na téma „Co pro vás znamená systém PlayStation“.

d)    Účastníci si mohou zvolit navržení obrázku buď:

                               I.        pomocí designových balíčků v počítači, nebo

                              II.        pomocí jakýchkoli jiných materiálů dokončit svůj obrázek.

e)     Jakmile je obrázek hotov, musí účastník buď:

                               I.        uložit digitální kopii dokončeného obrázku, nebo

                              II.        pořídit fotografii dokončeného obrázku,

(dále jen „obrázek“).

f)     Nahrát svůj obrázek na stránku a kliknout na možnost „Odeslat“. Odeslaný obrázek musí být ve formátu .jpeg, nesmí být větší než 600 pixelů a velikost souboru nesmí přesáhnout 1000 kilobajtů.

g)    Zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                               I.        název obrázku,

                              II.        e-mailová adresa,

                             III.        celé jméno,

                            IV.        datum narození a

                             V.        země pobytu.

h)     Účastníci musí zajistit, aby jejich příspěvek splňoval Pravidla komunity (především dát pozor na zdvojené příspěvky a vytváření duplicitních vláken) a Podmínky použití eu.playstation.com.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Všichni účastníci jsou povinni se řídit Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 7 a 8. Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení,

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist,

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah,

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých,

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost,

f)     násilné či nebezpečné chování nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

7.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

 

8.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

9.             Soutěž může vyhrát dvacet (20) výherců (jednotlivě jako „výherce“). Všechny výherce určí panel nezávislých porotců, kteří posoudí jednotlivé obrázky na základě (i) originality; (ii) umělecké hodnoty a (iii) smyslu pro dobrodružství. Rozhodnutí porotců je konečné a samotným porotcům nebude dovoleno zúčastnit se soutěže.

 

10.          Pořadatel informuje všechny výherce prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

11.          Aby měli na svou cenu (podle definice níže) nárok, musí všichni výherci řádně odpovědět na jim doručenou e-mailovou zprávu pořadatele a uvést své celé jméno, datum narození, poštovní adresu a telefonní číslo, a to do pěti (5) dnů od jejího přijetí.

 

12.          Každý z vítězů vyhrává:

a)     jedno (1) vydání systému PlayStation®4 20th Anniversary Edition,

b)    jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4,

c)     jeden (1) vertikální podstavec a

d)    jednu (1) kameru PlayStation®Camera

v celkové přibližné hodnotě AUD 728,00 / EUR 499,99 / 13 784,50 Kč / DKK 3 730 / NZD 805,00 / NOK 4 200,00 / PLN 2 112,00 / RUB 26 210 / SEK 4 560 / CHF 604 / GBP 400,00 („cena“).

 

 

13.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

17.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny kurýrní službou všem výhercům do čtyř (4) týdnů od přijetí údajů výherce.

 

18.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

19.          Všichni výherci souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

20.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 8 a/nebo 11, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

 

21.          Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

22.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců na webových stránkách pořadatele. Jména všech výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation 20th Anniversary Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

23.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

24.          „Pořadatelem“ akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

25.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.