PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Zvláštní pravidla pro soutěž „PlayStation – 20 let hraní“

 

1.             Soutěže „PlayStation – 20 let hraní“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 29. 9. 2015 od 10:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 28. 10. 2015 do 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami a ustanoveními („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte na tento odkaz).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    kliknout na odkaz soutěže „PlayStation – 20 let hraní“;

c)     zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)    kliknutím na možnost „Start“ spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí;

e)     odpovědět na všechny otázky s několika možnostmi odpovědí, zodpovědět „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“), zadat na stránce zobrazovaný unikátní kód CAPTCHA a kliknout na možnost „Odeslat“; a

f)     zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

6.             Ze soutěžících bude vybráno dvacet (20) výherců (každý označován jako „výherce“) a dvacet (20) finalistů (každý označován jako „finalista“). Všichni výherci a finalisté budou určeni takto:

 

a)     každému účastníkovi bude uděleno skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek s několika možnostmi odpovědí („skóre“);

b)    výherci se stanou účastníci s nejvyšším skóre. V případě, že dojde k nerozhodnému výsledku, se výherci stanou účastníci, kteří získali nejvyšší skóre a kteří uvedli správnou odpověď na rozstřelovou otázku;

c)     pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výherci se stanou účastníci, jejichž odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi; a

d)    v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a), b) a c) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení dvaceti (20) výherců;

e)     finalisty budou účastníci s dvaceti (20) nejvyššími skóre hned po výhercích a budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b), c) a d).

 

7.             Pořadatel informuje všechny výherce a finalisty pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

8.             Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), každý z výherců a finalistů musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté při vstupu do soutěže, jinak může být každý z výherců či finalistů diskvalifikován.

 

9.             Každý z výherců vyhraje jeden (1) systém PlayStation®4 – 20th Anniversary Edition v přibližné celkové hodnotě 500 EUR / 800 AUD / 14 000 Kč / 3 800 DKK / 900 NZD / 4 800 NOK / 2 200 PLN / 40 000 RUB / 4 900 SEK / 545 CHF / 370 GBP („cena pro výherce“).

 

10.             Každý z finalistů vyhraje jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 – 20th Anniversary Edition v přibližné celkové hodnotě 70 EUR / 110 AUD / 1 900 Kč / 500 DKK / 120 NZD / 640 NOK / 300 PLN / 5 200 RUB / 650 SEK / 75 CHF / 50 GBP („cena pro finalistu“).

 

11.             Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     poštou cenu všem výhercům a

b)    poštou ceny finalistům,

do dvou (2) týdnů od přijetí údajů o výherci či finalistovi.

 

12.             V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, podle kontextu.

 

13.             Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

14.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

15.             V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

16.             Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

17.             Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce nebo finalistů (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

18.             Všichni výherci i všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

19.             Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5 a 8 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

20.             Od všech výherců i všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

21.             Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele. Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „20 Years Of Play Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

22.             Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

 

23.             „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

24.             V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.