PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „LBP Tearaway"

Podmínky 

 

1.             Soutěže „LBP Tearaway" („soutěž") se mohou zúčastnit osoby starší osmnácti (13) let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Spojeného království („účastnické země") a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci").

 

  1. Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 14. 8. 2013 od 13:00 (SELČ) („datum zahájení") až do 14. 9. 2013 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení"). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže".

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky („podmínky") a budou jimi vázáni.

 

4.             Každý účastník musí pro soutěž vytvořit úroveň LBP pomocí hry LittleBigPlanet™2 na systému PlayStation®3 nebo hry LittleBigPlanet™ PlayStation®Vita („originální úroveň"). Účastník vytvoří originální úroveň v podobném výtvarném stylu, který je použitý ve hře Tearaway.

 

5.             Každý účastník si může vybrat, jestli originální úroveň, kterou vytvoří, upraví či vyzdobí stažením balíčku nálepek LBP, který obsahuje 36 nálepek a jednu hudební skladbu s názvem „Tearaway Competition Pack" („balíček"). Balíček bude možné stáhnout od 14. 8. 2013 od 13:00 (SELČ) do 4. 09. 2013 do 18:00 (SELČ) („doba stahování").

 

6.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

 

a)     Pokud ještě nemají Sony Entertainment Network („SEN") account (účet Sony Entertainment Network) (dříve u služby PlayStation®Network), vytvoří si takový pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Přihlásí se ke svému SEN Account (účtu SEN);

c)     Pokud se tak rozhodnou, přejdou v době stahování do obchodu PlayStation®Store a stáhnou si balíček podle pokynů na obrazovce;

d)    Vytvoří a navrhnou originální úroveň, s balíčkem nebo bez něj; a

e)     nahrají prostřednictvím svého SEN account (účtu SEN) svou originální úroveň na web LBP (http://lbp.me/) a podle pokynů na obrazovce označí svůj příspěvek výrazem „[TearawayCompetitionEU]" v názvu.

f)     Účastníci musí zajistit, aby jejich originální úroveň splňovala podmínky použití z webu eu.playstation.com.

 

7.             Registrace do služby SEN podléhá přijetí SEN Terms of Service and User Agreement (Používání služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a SEN (Používání služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a (Zásad ochrany soukromí služby PSN).

 

8.             Každý účastník smí poslat pouze jeden (1) příspěvek a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

9.             Všichni účastníci jsou povinni se řídit Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 7 a 8. Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

 

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo nactiutrhačný obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí, vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

10.          Všichni účastníci udělují pořadateli nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v jejich působnosti.

 

11.          Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklými z libovolného porušení těchto podmínek.

 

12.          Vyhlášen bude jeden (1) vítěz („vítěz") a čtyři (4) finalisté („finalista"). Vítěze a všechny finalisty vybere nezávislá porota podle tvořivosti a originality.

 

13.          Pořadatel bude vítěze a všechny finalisty o svém rozhodnutí informovat pomocí e-mailu na e-mailovou adresu náležející k SEN account (účtu SEN) vítěze a finalistů do třiceti (30) dnů od data ukončení.

 

14.          Aby měli na svou cenu nárok, musí vítěz a všichni finalisté řádně odpovědět na doručený e-mail od pořadatele a uvést své jméno, datum narození a poštovní adresu, a to do dvou (2) týdnů od data pořadatelova e-mailu.

 

15.          Vítěz vyhraje jeden (1) přenosný zábavní systém PlayStation®Vita Wi-Fi a jeden (1) elitní kostým ke stažení, zvaný ve hře „vzácná koruna" v podobě kuponu s kódem („cena pro vítěze") v celkové hodnotě asi:

 

a)     349,95 AUD;

b)    249,99 EUR;

c)     5 490 Kč;

d)    1 899 DKK;

e)     449,95 NZD;

f)     1 898,91 NOK;

g)    1 050,60 PLN;

h)     1 299 RUB;

i)      2 150 SEK;

j)      289,9 ZAR a

k)     219,99 GBP;

 

Každý finalista dostane jeden (1) výtisk výtvarného konceptu pro hru Tearaway („cena pro finalistu"), který nemá žádnou peněžní hodnotu.

 

V těchto podmínkách „cena" znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, příslušně podle kontextu.

 

16.          Kupony s kódem podléhají podmínkám používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budete informováni společně s kuponem s kódem.

 

17.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

18.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

 

19.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

20.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

21.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

 

a)     cenu pro vítěze – přenosný zábavní systém PlayStation®Vita Wi-Fi – vítězi doporučenou poštou;

b)    cenu pro vítěze – vzácná koruna – e-mailem na e-mailovou adresu náležející k vítězově SEN account (účtu SEN) v podobě kuponu s kódem a

c)     cenu pro finalistu každému finalistovi doporučenou poštou,

 

všechny do třiceti (30) dnů od obdržení údajů o vítězi a všech finalistech, patřičně podle dané situace.

 

22.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva vítěze nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

23.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

24.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména vítěze a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména vítěze a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „LBP Tearaway" na tuto adresu:Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

25.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu.

 

26.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

27.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazítekliknutím sem.

 

28.          „Pořadatelem" akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu se anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.