PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Foto režim se hrou Horizon Zero Dawn™“

 

1.            Soutěže „Foto režim se hrou Horizon Zero Dawn™“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 16 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švédska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Soutěže je možné se zúčastnit od „data zahájení“ (specifikováno níže) do „data ukončení“ (specifikováno níže), jak je uvedeno v tabulce níže.  Časový interval od data zahájení po datum ukončení včetně je označen jako „soutěžní týden. Soutěž trvá devět (9) po sobě jdoucích týdnů („doba trvání soutěže“) a během jednoho týdne může proběhnout jedna (1) soutěž.

 

Soutěžní týden

Datum zahájení

Datum ukončení

1

23. dubna 2017 v 10:00 (SELČ)

30. dubna 2017 v 0:59 (SELČ)

2

30. dubna 2017 v 10:00 (SELČ)

7. května 2017 v 0:59 (SELČ)

3

7. května 2017 v 10:00 (SELČ)

14. května 2017 v 0:59 (SELČ)

4

14. května 2017 v 10:00 (SELČ)

21. května 2017 v 0:59 (SELČ)

5

21. května 2017 v 10:00 (SELČ)

28. května 2017 v 0:59 (SELČ)

6

28. května 2017 v 10:00 (SELČ)

4. června 2017 v 0:59 (SELČ)

7

4. června 2017 v 10:00 (SELČ)

11. června 2017 v 0:59 (SELČ)

8

11. června 2017 v 10:00 (SELČ)

17. června 2017 v 10:00 (SELČ)

9

18. června 2017 v 10:00 (SELČ)

24. června 2017 v 10:00 (SELČ)

 

3.             Soutěže je možné se zúčastnit bezplatně a není nutný jakýkoli nákup, účastníci ale musí vlastnit nebo mít přístup k systému PlayStation®4 a hře Horizon Zero Dawn pro systém PlayStation®4 („hra“).  Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během soutěžního týdne dokončit následující kroky: 

a)     pokud ještě nemají účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet služby PlayStation®Network), vytvořit si takový účet pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

b)    při hraní hry Horizon Zero Dawn™ na systému PlayStation®4 se zastavit na místě, kde chtějí pořídit snímek obrazovky;

c)     stisknout tlačítko OPTIONS;

d)    vybrat možnost „Photo Mode“ (Foto režim);

e)     pořízený snímek obrazovky upravit dle potřeby pomocí nástrojů ve foto režimu (poznámka: úpravy lze provádět jen pomocí nástrojů, které nabízí foto režim);

f)     stisknutím tlačítka X skrýt uživatelské rozhraní;

g)    stisknout tlačítko SHARE;

h)     vybrat možnost „Save Screenshot“ (Uložit snímek obrazovky) („snímek obrazovky“);

i)      snímek obrazovky zkopírovat na úložné zařízení USB (více informací o tom, jak tento krok provést, naleznete na stráncehttp://manuals.playstation.net/document/gb/ps4/share/screenshot.html); a

j)      svůj snímek obrazovky odeslat na e-mailovou adresu community@guerrilla-games.com a do předmětu e-mailu uvést „Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition“ a své jméno.

 

5.             Registrace do služby PlayStation™Network („PSN“) podléhá přijetí Podmínek služby a Uživatelské smlouvy služby PSN a Zásad ochrany soukromí služby PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Každý účastník smí poslat několik příspěvků, ale během doby trvání soutěže bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7.  Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování; a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

8.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

 

9.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany.  Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

10.          V každém soutěžním týdnu bude vyhlášen jeden (1) výherce; za celou dobu trvání soutěže tak bude vyhlášeno devět (9) výherců (každý z nich bude označen jako „výherce“). Výherce zvolí panel následujících porotců:

a)     Jan-Bart van Beek – umělecký ředitel studia Guerrilla Games;

b)    Jeroen Roding – komunitní manažer studia Guerrilla Games;

c)     Roderick van der Steen – designér osvětlení studia Guerrilla Games; a

d)    Evan Bronstein – moderátor subredditu Horizon Zero Dawn™.

Porotcům nebude dovoleno zúčastnit se soutěže a výherce zvolí na základě originality a kreativity snímku obrazovky. Rozhodnutí porotců je konečné.

 

11.          Pořadatel informuje výherce pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

12.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a:

a)     pokud je výhercem obyvatel Portugalska ve věku šestnácti (16) až sedmnácti (17) let, musí pořadateli poskytnout e-mailovou adresu svého rodiče/opatrovníka, pomocí které pořadatel zažádá o souhlas, že se výherce mohl soutěže účastnit, a domluví dodání ceny („e-mail pro souhlas rodičů“). Pokud výhercův rodič/opatrovník neodpoví do jednoho (1) týdne od zaslání pořadatelova e-mailu pro souhlas rodičů nebo neposkytne souhlas pro výhercovu účast v soutěži, nezávislý porotce cenu předá soutěžícímu, který se umístil na pozici za výhercem; nebo

b)    pokud je výherci osmnáct (18) nebo více let, musí poskytnout své celé jméno, adresu bydliště a datum narození.

 

13.          Výherce vyhrává jednu (1) kopii svého snímku obrazovky vytištěnou na papíru Radiant White s gramáží 720 g/m2 o rozměrech buď 38 x 21 cm (snímek obrazovky zachycený v systému PS4 Pro), nebo 19 x 10 cm (snímek obrazovky zachycený v systému PS4). Vytištěný snímek bude podepsán zaměstnanci studia Guerrilla Games a bude k němu připojena peněžní částka v hodnotě přibližně 20 EUR / 17 GBP / 536 CZK / 28 AUD / 30 NZD / 190 SEK / 149 DKK / 183 NOK / 85 PLN / 1 240 RUB („cena pro výherce“).

 

14.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny pro výherce poštou výherci do tří (3) týdnů od přijetí údajů výherce.

 

15.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce.

 

16.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

17.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

18.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

19.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

20.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

21.          Výherce souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

22.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7, 9 a/nebo 12 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

23.          Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

24.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

26.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

27.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.