PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Zvláštní pravidla pro soutěž „Bloodborne Cosplay“

Podmínky a ustanovení 

 

 

1.             Soutěže „Bloodborne Cosplay“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

 

2.             Tato soutěž začíná 2. 3. 2015 v 10:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 28. 3. 2015 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) a budou jimi vázáni.

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)      pokud ještě nemají SEN account (účet „SEN“) (dříve u služby PlayStation®Network), vytvoří si takový pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

b)      navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

c)      kliknout na odkaz soutěže „Bloodborne Cosplay“ („stránka”);

d)    pořídit originální fotografii v kostýmu s tématikou hry Bloodborne;

e)     po pořízení obrázku musí účastník:

f)     uložit digitální kopii pořízeného obrázku („obrázek“);

g)    odeslat obrázek na stránku. Odeslaný obrázek musí být ve formátu .jpeg, nesmí mít na šířku více než 600 pixelů a velikost souboru nesmí přesáhnout 3 MB. Online ID služby PSN účastníků musí být na odeslaném obrázku dobře čitelné;

h)     zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat“:

                               I.        název jejich obrázku;

                              II.        e-mailová adresa;

                             III.        celé jméno;

                            IV.        datum narození a

                             V.        země pobytu.  

i)      Účastníci musí zajistit, aby jejich příspěvek splňoval Pravidla komunity (především dát pozor na zdvojené příspěvky a vytváření duplicitních vláken) a Podmínky použití webu eu.playstation.com.

 

 

5.             Registrace do služby Sony Entertainment Network („SEN“) podléhá přijetí SEN Terms of Service and User Agreement (Podmínek služby a Uživatelské smlouvy služby SEN) a SEN Privacy Policy (Zásad ochrany soukromí služby SEN) (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Každý účastník smí poslat pouze jeden (1) příspěvek a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

 

7.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7. Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

8.             Všichni účastníci udělují pořadateli nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v jejich působnosti.

 

9.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

10.          Soutěž mohou vyhrát tři (3) výherci (jednotlivě jako „výherce“). Všechny výherce určí panel nezávislých porotců spolu s Hidetakaou Miyazakim, kteří posoudí jednotlivé obrázky na základě (i) originality; (ii) umělecké hodnoty a (iii) věrnosti tématice hry Bloodborne. Rozhodnutí porotců je konečné a samotným porotcům nebude dovoleno zúčastnit se soutěže.

 

11.          Pořadatel informuje každého výherce pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku přihlášky do 2 týdnů od data ukončení.

 

 

12.          Aby vznikl nárok na cenu, musí každý výherce řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do pěti dnů od data obdržení oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu, datum narození, kontaktní telefonní číslo a jméno svého vybraného společníka (který musí být starší osmnácti (18) let) („společník“).

 

13.           Každý výherce vyhraje následující „cenu pro výherce“:

a)      dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro společníka) na výstavu Japan Expo, která se bude konat ve výstavním centru Paris-Nord Villepinte v Paříži ve Francii, od 3. 7. 2015 do 5. 7. 2015 včetně („událost“);

b)      zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na příslušné pařížské letiště; datum odletu je 2. 7. 2015 a datum příletu je 5. 7. 2015 (lety nemusí být přímé);

c)      tři (3) noci pobytu ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Mama Shelter Hotel v Paříži s hodnocením minimálně 4 hvězdičky („hotel“), včetně snídaně;

d)      zpáteční cestu z příslušného pařížského letiště do hotelu v datech příletu a odletu;

e)      zpáteční cestu z hotelu na událost každý den události;

f)       jedno profesionální fotografování v kostýmech v Paříži ve Francii, a

g)      cestovní pojištění (podléhá odstavci 20 uvedenému níže).

 

14.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (bez DPH) je:

EUR 3136 / 87 048 Kč / DKK 23364 / NZD 4797 / NOK 26909 / PLN 13180 / RUB 233563 / SEK 29602 / CHF 3283 / GBP 2329 („cena“).

 

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny.

 

15.          Každého výherce bude do dvou (2) týdnů od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, pořadatel kontaktovat, aby zařídil cestu a další logistické záležitosti související s cenou. Pořadatel se může s každým výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí pořadatelova vlastního uvážení.

 

16.          Každý výherce a jeho společník budou muset vyplnit informační formulář o přijetí ceny a odeslat pořadateli kopie svých pasů, aby mohl pořadatel zorganizovat vše potřebné. Na žádost pořadatele mu každý výherce poskytne všechny další údaje (o sobě a svém společníkovi), které může pořadatel přiměřeně požadovat.

 

17.          Každý výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny pro výherce, zejména dopravu na domovské letiště výherce a z něj a veškeré stravování či jiné občerstvení.

 

18.          Každý výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

19.          Každý výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu.

 

20.          Za cestovní víza je odpovědný každý výherce a jeho společník. Od každého z výherců a jejich společníků se může při žádosti o oprávnění ke vstupu do Francie vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací. Žádný z výherců ani jeho společník nemůže získat vstup do Francie bez platného víza (je-li nutné).

 

21.          Pořadatel před odjezdem zajistí základní stupeň cestovního pojištění (vyjma jakýchkoli předem existujících lékařských podmínek) pro každého výherce a jeho společníka. Pokrytí cestovním pojištěním podléhá omezením a podmínkám poskytovatele pojištění. Za všechny další náklady na získání pojištění pro předem existující lékařské podmínky nebo pro osoby starší 65 let (je-li to nutné) ponesou odpovědnost výherce nebo jeho společník.

 

22.          Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí k odeslání ceny pro výherce každému výherci e-mailem a doporučenou poštou na e-mailovou adresu a poštovní adresu poskytnutou každým výhercem v podobě elektronických letenek či lístků nebo potvrzení rezervace na let, událost, dopravní pojištění a hotel do čtyř (4) týdnů od okamžiku, kdy byly pořadateli výhercem poskytnuty další údaje podle potřeby.

 

 

23.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

24.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě nebo nesprávné registraci jakéhokoli soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence.

 

25.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

26.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

27.          Každý výherce a jeho společník souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele. Především může chtít pořadatel každého výherce a jeho společníka při události natáčet. Účastí na události a písemným souhlasem každého výherce a jeho společníka se zveřejněním se předpokládá, že výherce a jeho společník poskytnou pořadateli (a přidruženým společnostem, držitelům licencí a nabyvatelům povolení) povolení k následujícím činnostem:

a)     jejich fotografování a pořízení filmového nebo zvukového záznamu během návštěvy;

b)    upravení, pozměnění, reprodukci, publikování a distribuci takových fotografií, záznamů a filmů nebo čehokoli z nich odvozeného („materiál“) na libovolném médiu a

c)     použití materiálu (celku nebo jeho části) pro libovolné účely, jež pořadatel považuje za nezbytné k propagaci nebo využití svých produktů nebo čehokoli, co je s těmito produkty spojeno nebo z nich odvozeno.

 

28.          Každý výherce a jeho společník rovněž souhlasí s tím, že se vzdávají všech morálních práv, která by mohli v souvislosti s materiálem mít, a že na pořadateli a přidružených společnostech, držitelích licencí a nabyvatelích nebudou v souvislosti s použitím materiálu nárokovat žádné platby.

 

29.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 26 a 27, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

30.          Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

31.          Je na každém výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě události splňují příslušná pravidla pro vstup. Za jakékoli odmítnutí příspěvku nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči jednotlivým výhercům v tomto ohledu žádné závazky.

 

32.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců na webových stránkách pořadatele. Jména všech výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Bloodborne Cosplay Competition“ na tuto adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

33.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla si můžete prohlédnout po kliknutí sem.

 

34.          „Pořadatelem“ je: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

35.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem, a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.