PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní pravidla pro soutěž „4 The Players"

Podmínky

1.  Soutěže „4 The Players" („soutěž") se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Španělska a Spojeného království („účastnické země") a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže) a jejich přímými příbuznými, přidružených společností pořadatele nebo osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci").

2. Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 01. 11. 2013 od 13:00 (SELČ) („datum zahájení") až do 31. 12. 2013 do 00:59 (SEČ) („datum ukončení"). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se označuje jako „doba trvání soutěže".

3.  Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v soutěži účastníci přijímají tyto podmínky (dále jen „podmínky") a budou jimi vázáni.

4.  Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí dokončit následující kroky během doby trvání soutěže:

a)  navštívit web soutěží PlayStation® na adrese eu.playstation.com/psn/competitions;

b)   kliknout na odkaz soutěže „4 The Players";

c)   zadat svou e-mailovou adresu do uvedeného pole;

d)   kliknout na možnost „Start" spustit kvíz s několika možnostmi odpovědí na čas;

e)   odpovědět co nejrychleji na všechny otázky s více odpovědmi, zadat unikátní kód CAPCHA, který se zobrazí, a po dokončení kvízu kliknout na možnost "Odeslat", čímž zastavíte časovač;

f)    zadat do uvedených polí následující informace a kliknout na možnost „Odeslat":

                i.   potvrzení e-mailové adresy;

                ii.   celé jméno;

                iii.   datum narození a

                iv.   země pobytu.

g)  Účastníci musí souhlasit s Podmínkami použití na adrese eu.playstation.com.

5.  Každý účastník smí poslat pouze jeden (1) příspěvek a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

6.  Bude jediný (1) výherce (dále jen „výherce"), stanovený takto:

a)  Každý účastník obdrží skóre odpovídající počtu správně zodpovězených otázek (dále jen „skóre") a čas odpovídající době, kterou mu zabralo dokončení otázek a kliknutí na možnost „Odeslat" (dále jen „čas"). Časy se budou zaznamenávat na tři desetinná místa;

b)  Výhercem se stane účastník s nejvyšším skóre. V případě, že shodné nejvyšší skóre získá více než jeden účastník, stane se výhercem účastník, který získal nejvyšší skóre v nejrychlejším čase;

c)  v případě, že nejvyšší skóre v přesně shodném čase získá více než jeden účastník, odpovědí tito účastníci na další sadu otázek s možnostmi několika odpovědí na čas, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnotícím mechanismem uvedených v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného výherce.

7.  Pořadatel informuje výherce e-mailem do jednoho (1) týdne od data ukončení.

8.  Výherce vyhrává následující položky s přibližnou celkovou hodnotou AUD 4 136,67 / GBP 2 468,94 / EUR 2 910,00 / 74 345 Kč / DKK 21 705 / NZD 4 690,60 / NOK 23 670 / PLN 12 180 a RUB 127 360 („Cena"):

a)  jeden (1) systém PlayStation®4 a jeden (1) bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4;

b)  jeden (1) televizor Sony Bravia - KDL - 40W905A;

c)   jeden (1) systém PS®Vita (Wi-Fi + 3G);

d)  jeden (1) chytrý telefon Xperia Z1 a

e) tři (3) hry pro systém PS4™ (KnackTM, Assassin's Creed® IV Black Flag™ a KillzoneTM: Shadow Fall).

9.  Aby měli na svou cenu nárok, musí výherce adekvátně odpovědět na doručený e-mail od pořadatele a uvést své celé jméno, datum narození a poštovní adresu, a to do třiceti (30) dnů od přijetí pořadatelova e-mailu.

10. Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

11. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě soutěžního příspěvku nebo jiné korespondence nebo jejich nesprávné registraci.

12. V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

13. Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit nebo změnit tyto podmínky v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

14. Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí na odeslání ceny poštou každému výherci do třiceti (30) dní od přijetí údajů výherce.

15. Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

16. Výherce souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele. 

17. Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jméno výherce bude na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „4 The Players" na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

18. Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolný příspěvek zpracovat nebo předat udělenou cenu.

19. Od výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

20. Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

21. „Pořadatelem" akce je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

22.  V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu se anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.