PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce na kupony s kódem SingStar s omezenou dostupností – podmínky a ustanovení

Prosinec 2017

 

„Příslušné obchody“

Obchod SingStar, obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation® Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

Co nastane dřív: (i) 8. ledna 2018 v 00:59 (SEČ); nebo (ii) po uplatnění 50 000 kuponů s kódem (podle definice níže)

„Datum zahájení“

22. prosince 2017 v 01:01 (SEČ)

„Kupon s kódem“

Kupon s kódem, jehož platnost vyprší v den konce platnosti kuponu s kódem, který se dá použít k získání následující předem definované skladby, podle výběru pořadatele, z příslušného obchodu (dle dostupnosti):

„I Wanna Dance with Somebody“ od Whitney Houston pro použití ve hře SingStar na systému PlayStation®3 nebo PlayStation®4.

„Den konce platnosti kuponu s kódem“

8. ledna 2018 v 00:59 (SEČ)

 

„Účastnické země“

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

 

1.             Tato nabídka kuponu s kódem s omezenou dostupností („nabídka“) je určena těm, kdo jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a jsou držiteli hlavního účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý pod názvem PlayStation®Network), a také:

a. (i) zvolili možnost zasílání e-mailových marketingových sdělení od pořadatele a (ii) obdrželi na uvedenou e-mailovou adresu, když zvolili možnost takováto marketingová sdělení přijímat, od pořadatele e-mail obsahující kupon s kódem; a/nebo

b. jsou fanoušky facebookových stránek PlayStation a/nebo sledují na Twitteru stránky PlayStation a zobrazí si příslušný příspěvek/tweet obsahující kupon s kódem („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             V závislosti na dostupnosti má jedna oprávněná osoba nárok na obdržení celkově jednoho (1) uplatnění kuponu s kódem.   Tato nabídka je omezena na 50 000 uplatnění a v momentu dosažení tohoto limitu bude ukončena.  

 

4.             Platnost kuponů s kódem končí v den konce platnosti kuponu s kódem.

 

5.             Kupony s kódem závisí na dostupnosti a podléhají podmínkám a ustanovením použití.  Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. V jedné libovolné transakci je možné použít pouze jeden kupon s kódem. Kupony s kódem nelze použít ve spojení s žádnou jinou propagační akcí.  Kupony s kódem jsou nepřenosné a neprodejné.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  Kupony s kódem se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

6.             Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

7.             Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

8.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nepodaří obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakékoli poruchy sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

9.             Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

10.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

11.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

12.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony, a smlouva mezi každou oprávněnou osobou a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.