PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce Kupon s kódem SingStar – podmínky a ustanovení

Březen 2016

 

„Příslušné obchody“

Obchod SingStar, obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation® Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a herní komerce.

„Datum ukončení“

co nastane dřív: (i) 11. 4. 2016 v 00.59 (SELČ) nebo (ii) po uplatnění 10 000 kuponů s kódem (podle definice níže)

„Datum zahájení“

23. 3. 2016 v 01.01 (SEČ)

„Kupon s kódem“

Kupon s kódem, jehož platnost vyprší v den konce platnosti kuponu s kódem, který se dá použít k nákupu následující předem definované skladby, podle výběru pořadatele, z příslušného obchodu:

„Mr Brightside“ od The Killers, pro použití s hrou SingStar na systému PlayStation®3 nebo PlayStation®4

„Den konce platnosti kuponu s kódem“

11. 4. 2016 v 00.59 (SELČ)

„Účastnické země“

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

 

1.             Tato nabídka kuponu s kódem („nabídka“) je určena těm, kdo jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a jsou držiteli hlavního účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý pod názvem PlayStation®Network), a také:

(i) zvolili možnost zasílání e-mailových marketingových sdělení od pořadatele a 

(ii) obdrželi na uvedenou e-mailovou adresu, když zvolili možnost takováto marketingová sdělení přijímat, od pořadatele e-mail obsahující kupon s kódem („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná v den zahájení a končí v den ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             V závislosti na dostupnosti má jedna oprávněná osoba nárok na obdržení celkově jednoho (1) uplatnění kuponu s kódem.

 

4.             Platnost kuponů s kódem končí v den konce platnosti kuponu s kódem.

 

5.             Kupony s kódem závisí na dostupnosti a podléhají podmínkám a ustanovením použití.  Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. V jedné libovolné transakci je možné použít pouze jeden kupon s kódem. Kupony s kódem nelze použít ve spojení s žádnou jinou propagační akcí.  Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  Kupony s kódem se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

6.             Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

7.             Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo záměry nabídky.

 

8.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nepodaří obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakékoli poruchy sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

9.             Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

10.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

11.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

12.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony, a smlouva mezi každou oprávněnou osobou a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.