PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce Kupon s kódem SingStar – podmínky a ustanovení

 

Leden 2015

 

 

„Příslušné obchody“               Obchod SingStar, obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation® Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a herní komerce.

 

„Datum ukončení“                   co nastane dřív: (i) 9. 2. 2015 v 00.59 (SEČ) nebo (ii) po uplatnění 50 000 kuponů s kódem (podle definice níže)

 

„Datum zahájení“                     27. 1. 2015 v 01.01 (SEČ)

 

„Kupon s kódem“                    Kupon s kódem, jehož platnost vyprší v den konce platnosti kuponu s kódem, který se dá použít k nákupu následující předem definované skladby, podle výběru pořadatele, z příslušného obchodu:

„Get the Party Started“ od Pink, pro použití s hrou SingStar na systému PlayStation®3 nebo PlayStation®4

 

„Den konce platnosti                9. 2. 2015 v 00.59 (SEČ)

kuponu s kódem“                   

 

 

1.             Nabídka tohoto kuponu s kódem („nabídka“) je otevřená těm, kdo (i) zvolili možnost zasílání e-mailových marketingových sdělení od pořadatele a (ii) obdrželi na uvedenou e-mailovou adresu, když zvolili možnost takováto marketingová sdělení přijímat, od pořadatele e-mail obsahující kupon s kódem („Oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná v den zahájení a končí v den ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             V závislosti na dostupnosti má jedna oprávněná osoba nárok na obdržení celkově jednoho (1) uplatnění kuponu s kódem.

 

4.             Platnost kuponů s kódem končí v den konce platnosti kuponu s kódem.

 

5.             Kupony s kódem závisí na dostupnosti a podléhají podmínkám a ustanovením použití.  Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. V jedné libovolné transakci je možné použít pouze jeden kupon s kódem. Kupony s kódem nelze použít ve spojení s žádnou jinou propagační akcí.  Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  Kupony s kódem se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

6.             Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

7.             Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo záměry nabídky.

 

8.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nepodaří obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakékoli poruchy sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

9.             Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

10.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuse.

 

11.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

12.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony, a smlouva mezi každou oprávněnou osobou a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.