PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PODMÍNKU PRO KUPON S KÓDEM PSN (WEBOVÁ STRÁNKA)

 

1.    Tento kupon s kódem vydává společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království (registrační číslo společnosti 6020283) („my“, „nás“, „naše“).  Pokud je v textu zmíněno slovo „vy“ nebo „vaše“, je tím myšlen příjemce daného kuponu s kódem.

 

2.    K uplatnění kuponu s kódem je třeba vlastnit (i) příslušný hardware; (ii) účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako účet PlayStation®Network) registrovaný v zemi, ke které se vztahuje kupon s kódem, a (iii) internetové služby (např. širokopásmové připojení, síť Wi-Fi nebo mobilní internet, podle vaší platformy Sony).  Poplatky za internetové služby a připojení hradíte vy.

 

3.    Účet SEN si může otevřít uživatel ve věku alespoň 7 let, který přijme Podmínky služby, tyto Podmínky pro kupon s kódem, Podmínky použití softwaru a Zásady ochrany soukromí dostupné na stránkách www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Pokud je vám méně než 18 let, musí váš rodič nebo opatrovník nejprve založit účet a pak vytvořit účet pro rodinného příslušníka nebo vedlejší účet pro vás.  Jste-li držitelem účtu pro rodinného příslušníka nebo vedlejšího účtu pro mladší 18 let, měli byste před uplatněním tohoto kuponu s kódem získat souhlas správce rodiny nebo držitele hlavního účtu.

 

4.    Pokud není uvedeno jinak, kupony s kódem je možné použít pouze jednou, pro jeden účet SEN.  V rámci platného práva není možné kupony s kódem vyměňovat, převádět na jinou osobu, prodávat, uplatňovat nebo vracet za hotovost či kredit (s výjimkou toho, že je možné dát kupon s kódem, který jste zakoupili, někomu jinému jako dar).

 

5.    Kupony s kódem je nutné uplatnit před datem vypršení platnosti.

 

6.    Pokud dojde ke ztrátě, poškození, krádeži nebo uplatnění kuponů s kódem bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada.  Vyhrazujeme si právo ukončit či zablokovat uživatelské účty a vyžadovat alternativní formy platby a zároveň podniknout veškeré potřebné kroky na ochranu našich zájmů v případě podvodného získání kuponu s kódem a jeho použití ve službě PSN či k platbě za obsah a/nebo služby.  Pokud je váš účet SEN z těchto důvodů ukončen nebo zablokován, můžete přijít o veškeré nevyužité finanční prostředky peněženky PSN.

 

7.    Na některý obsah a/nebo služby přístupné po uplatnění kuponů s kódem se mohou vztahovat další omezení, například věková klasifikace a podmínky použití softwaru.  Děti by neměly mít přístup k obsahu, který je klasifikován číslem vyšším, než je jejich věk.

 

8.    Příslušný kupon s kódem je možné uplatnit pouze v zemích, ve kterých jsou obsah a/nebo služby dostupné.  Na použití kuponu s kódem se mohou vztahovat další územní omezení.

 

9.    V případě, že je kupon s kódem vadný, je jedinou možností nápravy a jedinou naší odpovědností výměna takového kuponu s kódem.  V rozsahu povoleném platnými zákony se my a naši držitelé licence, pobočky a poskytovatelé licence zříkáme veškerých dalších záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, s ohledem na kupony s kódem, a to zejména vyjádřené či předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a vylučujeme veškerou další odpovědnost vycházející z vašeho použití kuponu s kódem.  Jakožto na zákazníka se na vás mohou vztahovat další zákonná práva, která nejsou omezena těmito podmínkami.

 

10.    Tyto podmínky a ustanovení mohou být převedeny na kteroukoli společnost skupiny Sony bez vašeho souhlasu za předpokladu, že takové převedení nebude nepříznivě ovlivňovat vaše práva daná těmito podmínkami.

 

11.    Pokud jsou kupony s kódem poskytovány v rámci propagační nabídky, jakékoli stížnosti související s těmito nabídkami musí být směřovány na pořadatele nabídky, nikoli na nás.

 

12.   Doplnění peněženky: Kupony s kódem používané ke vkládání finančních prostředků do peněženky PSN („kupony s kódem k doplnění peněženky“) mohou uplatnit pouze držitelé účtu SEN ve věku 18 let nebo více.  Kupony s kódem k doplnění peněženky je možné použít pouze k přidávání finančních prostředků na účty SEN zaregistrované v zemi vydání kuponu s kódem k doplnění peněženky.    Správci rodiny nebo držitelé hlavního účtu mohou zpřístupnit účtu pro rodinného příslušníka nebo vedlejšímu účtu peněženku a nastavit měsíční limit útraty. Kupony s kódem k doplnění peněženky je možné používat pouze k nákupu obsahu a/nebo služeb.

 

13.    Předplatné: Mohou být vyžadovány údaje o kreditní/debetní kartě.  Předplatné je navrženo tak, aby se na konci fakturačního období automaticky obnovilo pro další období, a to na základě stávajících podmínek v souladu s Podmínkami služby PS Now.  Za zakoupené předplatné vám bude účtována cena platná v obchodě PS Store platná k datu ukončení platnosti fakturačního období. Veškeré následné změny cen sdělíme e-mailem. Souhlasíte s tím, aby byl poplatek za pravidelné předplatné odečten z vaší peněženky PSN.  Pokud nemáte v peněžence PSN dostatečné finanční prostředky, požadovaná částka bude stržena z platební karty registrované na vašem účtu SEN (pokud existuje), pokud jste nevypnuli možnost [automatic funding] (automatické financování).  Své předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné pak bude ukončeno na konci aktuálního fakturačního období. Již provedené platby vám nebudou vráceny. Pokyny k ukončení předplatného naleznete na adrese www.playstation.com/get-help/help-library/.  Kompletní podmínky a ustanovení naleznete v Podmínkách služby PSN na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

14. Předplatná služby PlayStation®: Obsah a/nebo služby PlayStation®Plus se liší podle toho, jaký je věk uživatele uplatňujícího kupón. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy. Hry obsažené v předplatném se mohou měnit. Dostupnost služeb není garantována.

 

15. Předplatná zkušební verze služby PlayStation®Plus: Máte oprávnění aktivovat pouze jeden kupon s kódem na zkušební verzi služby PlayStation®Plus.  Tento kupon s kódem je možné aktivovat pouze tehdy, nejste-li předplatitelem služby PlayStation®Plus a nikdy dříve jste si ji nepředplatili nebo neobdrželi zkušební verzi služby PlayStation®Plus.

 

16. Předplatné služby PlayStation®Now: Kupony s kódem použité pro službu PS Now mohou uplatnit pouze držitelé účtu SEN, kterým je nejméně 18 let. Obsah a/nebo služby PlayStation®Now jsou streamovány s maximálním rozlišením 720p. Prostorový zvuk není podporován.  Hry, které jsou kdykoli zahrnuty do předplatného (a určité funkce jednotlivých her) se mohou měnit. Hry ve službě PS Now se mohou lišit nebo nemusejí obsahovat některé funkce, které jsou dostupné ve stažených hrách nebo hrách z disků CD – doplněk DLC není kompatibilní v případech, kdy uživatel vlastní pouze hru ze služby PS Now.  Není k dispozici uživateli vytvořený obsah ani přístup k obchodům ve hře.  Dostupnost služeb není garantována a může se stát, že uživatelé budou muset na přístup k některým titulům po krátkou dobu čekat. Platí další technická omezení a omezení vyplývající z kompatibility mezi službou PS Now a jinými službami a hardwarem PS.

 

17.    Předplatná zkušební verze služby PS Now: Pokud nezrušíte zkušební verzi služby PlayStation Now před jejím koncem, služba na základě toho automaticky přejde na trvalé, placené předplatné.  Aktuální a/nebo předchozí předplatitelé nebo účastníci zkušební verze služby PS Now nemají nárok na zkušební verzi. Každý oprávněný uživatel má nárok na jednu zkušební verzi služby PS Now.

 

18.    V rozsahu povoleném platnými zákony lze tyto Podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony.  Smlouva mezi zákazníkem a naší společností bude tak považována za vytvořenou a uzavřenou v Anglii.

 

19.    Máte-li jakékoli dotazy ohledně použití kuponů s kódem (včetně podrobností o zrušení předplatného), využijte služeb našeho zákaznického servisu na stránkách www.playstation.com/get-help/help-library/