PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PODMÍNKY A USTANOVENÍ PRO KUPON S KÓDEM SEN

1.       Tento kupon s kódem („Kupon s kódem“) vydává společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království (registrační číslo společnosti 6020283) („my“„naše“ nebo „nás“). Pokud je v textu zmíněno slovo „vy“ nebo „vaše“, je tím myšlen příjemce daného kuponu s kódem.

 

2.       K uplatnění kuponu s kódem je třeba vlastnit (i) příslušný hardware; (ii) účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako účet PlayStation®Network) registrovaný v zemi, ke které se vztahuje kupon s kódem, a (iii) internetové služby (např. širokopásmové připojení, síť Wi-Fi nebo mobilní internet, podle vaší platformy Sony). Poplatky za internetové služby a připojení hradíte vy.

 

3.       Chcete-li si založit účet SEN, musíte mít alespoň 7 let a souhlasit s Terms of Service (Podmínkami služby) a Privacy Policy (Zásadami ochrany soukromí) dostupnými na adrese sonyentertainmentnetwork.com/legal. Pokud je vám méně než 18 let, musí váš rodič nebo opatrovník nejprve založit hlavní účet SEN a pak vytvořit vedlejší účet pro vás. Pokud chcete mít vedlejší účet, musíte před aktivací kuponu s kódem získat souhlas vlastníka hlavního účtu SEN.

 

4.       Pokud není uvedeno jinak, kupony s kódem je možné použít pouze jednou, pro jeden účet SEN. V rámci platného práva není možné kupony s kódem vyměňovat, převádět na jinou osobu, prodávat, uplatňovat nebo vracet za hotovost či kredit (s výjimkou toho, že je možné dát kupon s kódem, který jste zakoupili, někomu jinému jako dar).

 

5.       Kupony s kódem je nutné uplatnit před uvedeným datem vypršení platnosti. Datum vypršení platnost a jakákoli další omezení vám budou oznámena společně s kuponem s kódem.

 

6.       Pokud dojde ke ztrátě, poškození, krádeži nebo uplatnění kuponů s kódem bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Vyhrazujeme si právo ukončit či zablokovat uživatelské účty a vyžadovat alternativní formy platby a zároveň podniknout veškeré potřebné kroky na ochranu našich zájmů v případě podvodného získání kuponu s kódem a jeho použití na službě SEN nebo k platbě za služby z obchodů PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited a Music Unlimited („služby“). Pokud je váš účet SEN z těchto důvodů ukončen nebo zablokován, můžete přijít o veškeré nevyužité finanční prostředky SEN wallet (peněženky).

 

7.       Na některý obsah přístupný po uplatnění kuponů s kódem se mohou vztahovat další omezení, například věková klasifikace nebo uživatelská práva. Děti by neměly mít přístup k obsahu, který je klasifikován číslem vyšším, než je jejich věk.

 

8.       Příslušný kupon s kódem je možné uplatnit pouze v zemích, ve kterých jsou služby dostupné. Na použití kuponu s kódem se mohou vztahovat další územní omezení.

 

9.       V případě, že je kupon s kódem vadný, je jedinou možností nápravy a jedinou naší odpovědností výměna takového kuponu s kódem. V rozsahu povoleném platnými zákony se my a naši držitelé licence, pobočky a poskytovatelé licence zříkáme veškerých dalších záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, s ohledem na kupony s kódem, a to zejména vyjádřené či předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a vylučujeme veškerou další odpovědnost vycházející z vašeho použití kuponu s kódem. Jakožto na zákazníka se na vás mohou vztahovat další zákonná práva, která nejsou omezena těmito podmínkami.

 

10.   Tyto podmínky a ustanovení mohou být převedeny na kteroukoli společnost skupiny Sony bez vašeho souhlasu za předpokladu, že takové převedení nebude nepříznivě ovlivňovat vaše práva daná těmito podmínkami.

 

11.   Pokud jsou kupony s kódem poskytovány v rámci propagační nabídky, jakékoli stížnosti související s těmito nabídkami musí být směřovány na pořadatele nabídky, nikoli na nás.

 

12.   Doplnění wallet (peněženky): Kupony s kódem používané ke vkládání finančních prostředků do SEN wallet (peněženky) („kupony s kódem k doplnění wallet (peněženky)“) mohou uplatnit pouze majitelé hlavního účtu SEN. Kupony s kódem k doplnění wallet (peněženky) je možné použít pouze k přidávání finančních prostředků na hlavní účty SEN zaregistrované v zemi vydání kuponu s kódem k doplnění wallet (peněženky). Založit hlavní účet SEN mohou pouze osoby, kterým je alespoň 18 let. Majitelé hlavního účtu mohou zpřístupnit vedlejšímu účtu wallet (peněženku) hlavního účtu a nastavit měsíční limit útraty. V některých zemích může být nákup kuponů s kódem k doplnění wallet (peněženky) omezen věkem. Kupony s kódem k doplnění wallet (peněženky) je možné používat pouze k nákupu služeb.

 

13.   Předplatné služby PlayStation®: Služby a obsah služby PlayStation®Plus se liší podle věku předplatitele. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy –eu.playstation.com/gameservers. Dostupnost služeb není garantována.

 

14.   Členství ve zkušební verzi služby PlayStation®Plus: Máte oprávnění aktivovat pouze jeden kupon s kódem určený pro službu PlayStation®Plus. Tento kupon s kódem je možné aktivovat pouze tehdy, nejste-li předplatitelem služby PlayStation®Plus a nikdy dříve jste si ji nepředplatili nebo neobdrželi zkušební verzi služby PlayStation®Plus.

 

15.   Předplatné: Mohou být vyžadovány údaje o kreditní/debetní kartě. Předplatné se automaticky obnoví na konci předplaceného období na základě stávajících podmínek v souladu s SEN Terms of Service (Podmínkami používání). Souhlasíte že částka za obnovení účtu bude odečtena ze SEN wallet (peněženky) Pokud nemáte v SEN wallet (peněžence) dostatečný obnos, požadovaná částka bude stržena z platební karty registrované na vašem účtu SEN (pokud možno), pokud jsi nevypnul možnost automatického doplnění). Automatické obnovení můžete kdykoli vypnout a vaše předplatné vyprší na konci předplaceného období. Pokyny ohledně zrušení předplatného naleznete na adrese www.playstation.com/get-help/help-library. Kompletní podmínky a ustanovení naleznete v SEN Terms of Service (Podmínkách služby) na adrese sonyentertainmentnetwork.com/legal.

 

16.   V rozsahu povoleném platnými zákony lze tyto Podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony. Smlouva mezi zákazníkem a naší společností bude tak považována za vytvořenou a uzavřenou v Anglii.

 

17.   V případě, že se chcete zeptat na něco ohledně kuponů s kódem, použijte Zákaznický servis naší společnosti na adrese www.playstation.com/get-help/help-library.