PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PODMÍNKY A USTANOVENÍ PRO KUPON S KÓDEM PSN

1.           Tento kupon s kódem („kupon s kódem“) vydává společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království (registrační číslo společnosti 6020283) („my“, „nás“, „naše“).  Pokud je v textu zmíněno slovo „vy“ nebo „vaše“, je tím myšlen příjemce daného kuponu s kódem.

2.           Chcete-li uplatnit kupon s kódem, budete potřebovat: (i) specifikovaný hardware; (ii) účet ve službě PlayStation™Network registrovaný v zemi, pro kterou je kupon s kódem vydán; a (iii) služby internetu (např. širokopásmové připojení, připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilní připojení k internetu, v závislosti na vaší platformě Sony).  Poplatky za internetové služby a připojení hradíte vy.

3.           Účet si může založit uživatel ve věku alespoň 7 let, který přijme Podmínky služby, Podmínky pro kupon s kódem, Zásady ochrany soukromí a podmínky používání softwaru dostupné na stránkách www.playstation.com/legal/PSNTerms.  Pokud je vám méně než 18 let, musí váš rodič nebo opatrovník nejprve založit účet a pak vytvořit účet pro rodinného příslušníka nebo vedlejší účet pro vás.  Jste-li držitelem účtu pro rodinného příslušníka nebo vedlejšího účtu pro osoby mladší 18 let, měli byste před uplatněním tohoto kuponu s kódem získat souhlas správce rodiny nebo držitele hlavního účtu.

4.           Pokud není uvedeno jinak, kupony s kódem je možné použít pouze jednou, pro jeden účet.  V rámci platného práva není možné kupony s kódem vyměňovat, převádět na jinou osobu, prodávat, uplatňovat nebo vracet za hotovost či kredit (s výjimkou toho, že je možné dát kupon s kódem, který jste zakoupili, někomu jinému jako dar).

5.           Pokud dojde ke ztrátě, poškození, krádeži nebo uplatnění kuponů s kódem bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada.  Vyhrazujeme si právo ukončit či zablokovat uživatelské účty a vyžadovat alternativní formy platby a zároveň podniknout veškeré potřebné kroky na ochranu svých zájmů v případě podvodného získání kuponu s kódem a jeho použití ve službě PSN či k platbě za obsah a/nebo služby. 

6.           Na některý obsah a/nebo služby přístupné po uplatnění kuponů s kódem se mohou vztahovat další omezení, například věková klasifikace a podmínky používání softwaru.  Děti by neměly mít přístup a možnost uplatnit kupony na obsah, který je klasifikován vyšším hodnocením, než je jejich věk.

7.           Příslušný kupon s kódem je možné uplatnit pouze v zemích, ve kterých jsou obsah a/nebo služby dostupné.  Na použití kuponu s kódem se mohou vztahovat další územní omezení.

8.           V případě, že je kupon s kódem vadný, je jedinou možností nápravy a jedinou naší odpovědností výměna takového kuponu s kódem.  V rozsahu povoleném platnými místními zákony se my a naši držitelé licence, pobočky a poskytovatelé licence zříkáme veškerých dalších záruk, ať vyjádřených, nebo předpokládaných, s ohledem na kupony s kódem, a to zejména vyjádřené či předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a vylučujeme veškerou další odpovědnost vycházející z vašeho použití kuponu s kódem.  Jakožto na zákazníka se na vás mohou vztahovat další zákonná práva, která nejsou omezena těmito podmínkami.

9.           Tyto podmínky a ustanovení mohou být převedeny na kteroukoli společnost skupiny Sony bez vašeho souhlasu za předpokladu, že takové převedení nebude nepříznivě ovlivňovat vaše práva daná těmito podmínkami.

10.        Pokud jsou kupony s kódem poskytovány v rámci propagační nabídky, jakékoli stížnosti související s těmito nabídkami musí být nejprve směřovány na pořadatele nabídky.

11.        Doplnění finančních prostředků do peněženky: Kupony s kódem používané ke vkládání finančních prostředků do peněženky PSN („kupony s kódem k doplnění peněženky“) mohou uplatnit pouze držitelé účtu ve věku 18 let nebo více.  Kupony s kódem k doplnění peněženky je možné použít pouze k přidávání finančních prostředků na účty zaregistrované v zemi vydání kuponu s kódem k doplnění peněženky.    Správci rodiny nebo držitelé hlavního účtu mohou zpřístupnit účtu pro rodinného příslušníka nebo vedlejšímu účtu peněženku a nastavit měsíční limit útraty. Kupony s kódem k doplnění peněženky je možné používat pouze k nákupu obsahu a/nebo služeb.

12.        Předplatná: Mohou být vyžadovány údaje o kreditní/debetní kartě.  Předplatná jsou navržena tak, aby se na konci fakturačního období automaticky obnovila pro další období, a to na základě stávajících podmínek v souladu s Podmínkami služby PS Now.  Za zakoupené předplatné vám bude účtována cena platná v obchodě PS Store platná k datu ukončení platnosti fakturačního období. Veškeré následné změny cen sdělíme e-mailem. Souhlasíte s tím, aby byl opakovaný poplatek za předplatné účtován automaticky.  Pokud nemáte v peněžence PSN dostatečné finanční prostředky, požadovaná částka bude stržena z platební karty registrované na vašem účtu (pokud existuje), pokud jste nevypnuli možnost [automatic funding] (automatické financování).  Své předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné pak bude ukončeno na konci aktuálního fakturačního období. Již provedené platby vám nebudou vráceny. Pokyny k ukončení předplatného naleznete na adrese www.playstation.com/get-help/help-library/.  Kompletní podmínky a ustanovení naleznete v Podmínkách služby PSN na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.        Předplatná služby PlayStation®Plus: Obsah a/nebo služby PlayStation®Plus se liší podle toho, jaký je věk uživatele uplatňujícího kupon. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy. Hry obsažené v předplatném se mohou měnit. Dostupnost služeb není garantována.

14.        Předplatné služby PlayStation®Now: Kupony s kódem použité pro službu PS Now mohou uplatnit pouze držitelé účtu, kterým je nejméně 18 let. Hry ve službě PS Now a jejich funkce se mohou měnit. Hry streamované v rozlišení až 720p se mohou lišit od stažených her nebo her na disku. DLC a doplňky nejsou kompatibilní se streamovanými hrami. Ke streamování her je třeba minimální rychlost připojení k internetu uživatele 5 Mb/s. Dostupnost služeb není garantována. Může se stát, že uživatelé budou muset na přístup k některým titulům čekat. Nejsou podporovány všechny systémové nebo síťové funkce. K dispozici v systémech PlayStation®4 a na počítačích se systémem Windows. Pro počítače se systémem Windows platí systémové požadavky (včetně ovladače). Viz: www.playstation.com/psnow/FAQ.

15.        Předplatné zkušebních verzí služeb PlayStation®Plus a PS Now: UPOZORNĚNÍ NA AUTOMATICKÝ PŘECHOD OD ZKUŠEBNÍ VERZE K PŘEDPLATNÉMU: Pokud nezrušíte zkušební verzi služeb PlayStation®Plus nebo PlayStation®Now před jejím koncem (lze provést vypnutím funkce Auto-Renew (Automatické prodloužení) v části Subscriptions Management (Správa předplatných) ve správě účtu), služba na základě toho automaticky přejde na trvalé placené předplatné, za které bude v předstihu každý měsíc účtován poplatek ve výši ceny v obchodě PS Store ke dni splatnosti.  Aktuální předplatitelé příslušného předplatného nemají nárok na zkušební verzi. Každý oprávněný uživatel má nárok na jednu zkušební verzi.

16.        Jaká je vymahatelnost těchto podmínek?

16.1.      Pokud používáte službu PSN jako spotřebitel:

16.1.1.  tyto podmínky, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu, ale vy budete mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, mají přednost před zákony Anglie a Walesu.

16.1.2.  tyto podmínky vůči vám můžeme soudně vymáhat v zemi, ve které žijete.

16.1.3.  vy můžete tyto podmínky vůči nám soudně vymáhat v zemi, ve které žijete, nebo tam, kde je naše společnost zaregistrována. 

16.2. Pokud používáte službu PSN jinak než jako spotřebitel:

16.2.1. tyto podmínky, veškeré smlouvy uzavřené v souladu s nimi a veškeré spory, které v souvislosti s nimi můžeme vést, se budou řídit a určovat podle zákonů Anglie a Walesu a

16.2.2. výhradní soudní pravomoc mají soudy Anglie a Walesu.

17.        Máte-li jakékoli dotazy ohledně použití kuponů s kódem, využijte služeb našeho zákaznického servisu na stránkách www.playstation.com/get-help/help-library/.