Právní informace

PLAYSTATION®PLUS SEASON OF PLAY
OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Účastí v soutěži PlayStation Plus Season of Play („propagační akce“) přijímáte tato oficiální pravidla a rozhodnutí pořadatele, která jsou konečná, ve všech ohledech závazná a neodvolatelná, a souhlasíte s nimi.

 

MOŽNOST ÚČASTI, VÝHRY ČI NÁROKU NA CENU I BEZ NÁKUPU. NÁKUP ani platba NEZVÝŠÍ ŠANCE ÚČASTNÍKA NA VÝHRU.

 

1.     POŘADATEL: Pořadatel propagační akce uveden v tabulce níže pro účastnické země/regiony.

POŘADATEL

ADRESA

Účastnické země/regiony

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království

 

Pokud žijete v Evropském hospodářském prostoru, jednáme prostřednictvím své pobočky v Nizozemsku se sídlem Olympia 1, 1213NS Hilversum, Nizozemsko s registračním číslem 000051647869.

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko („region SIEE“)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, USA

Argentina, Kanada, Mexiko a USA* („region SIEA“)

 

*Dostupné v padesáti (50) státech a District of Columbia. Propagační akce neplatí v teritoriích, državách a zahraničních vojenských základnách USA a tam, kde je to jinak zakázáno či omezeno zákonem.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

 

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokio 108-8270, Japonsko

Tchaj-wan, Singapur, Korea („region SIEI“)

Pro region SIEI platí:

Provozními záležitostmi propagační akce byly jménem regionu SIEI pověřeny přidružené společnosti regionu SIEI („odpovědné subjekty“), jak je popsáno v následující tabulce. Každá z následujících přidružených společností ponese na základě oficiálních pravidel veškerou zodpovědnost ve spojení s provozem propagační akce na relevantních trzích, včetně (bez omezení) zodpovědnosti za komunikaci, ať už přímou, či prostřednictvím agentů nebo subdodavatelů, určitých informací souvisejících s propagační akcí a dodáním cen (ať už přímo, nebo prostřednictvím partnera, který je dodá). V případě dotazů souvisejících s propagační akcí vás odkážeme na relevantní přidruženou společnost nebo ji můžete kontaktovat přímo.

Odpovědné subjekty

ADRESA

Odpovědné země/regiony

Sony Interactive

Entertainment Singapore Private Limited

3 Fraser Street, Duo Tower, #15-24/25, Singapur 189352

Singapur

Sony Interactive Entertainment Taiwan Ltd.

9F, No.1 Song Gao Road, Xin Yi District, Tchaj-pej, Tchaj-wan

Tchaj-wan

Sony Interactive Entertainment Korea Inc.

8F, 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Soul, 06235, Korea

Korea

2.     Doba trvání propagační akce: Propagační akce začíná 19. prosince 2023 v 08:00 tichomořského času v USA a končí 5. ledna 2024 ve 08:00 tichomořského času v USA („doba trvání propagační akce“). Účastníci propagační akce mimo tichomořský čas v USA si musí ověřit odpovídající místní čas země/regionu. Oficiální hodiny propagační akce představuje počítač pořadatele.

3.     Způsobilost: Této propagační akce se mohou zúčastnit pouze jednotlivci, kteří: (i) jsou legálními obyvateli účastnických zemí/regionů, (ii) jsou ve věku nejméně osmnácti (18) let a v okamžiku zahájení účasti dosáhli věku zákonné dospělosti v příslušném státě/oblasti/provincii, kde v době účasti žijí, a (iii) mají účet ve službě PlayStationTMNetwork („účet ve službě PSN“). Každý takový jednotlivec je „účastníkem“.

Zaměstnanci společnosti Sony Group (například Sony Interactive Entertainment nebo Sony Electronics) a jejich příslušných mateřských a dceřiných společností, přidružených společností, reklamních a propagačních agentur (souhrnně „subjekty propagační akce“) a každý z jejich členů užší rodiny (např. manžel či manželka, rodič, dítě, sourozenec a jejich příslušní manželé a manželky a nevlastní rodinní příslušníci každého z nich, bez ohledu na bydliště) a osoby žijící v jedné domácnosti s každým z nich a osoby, s nimiž sdílejí trvalé bydliště, ať jsou, či nejsou v příbuzenském vztahu, nejsou způsobilí účastnit se akce ani získat výhru. V případě zákazu či omezení zákonem jsou podmínky neplatné.

Účast na této propagační akci představuje úplný a bezpodmínečný souhlas účastníka s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími i interpretacemi pořadatele, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech vztahujících se k propagační akci. Pro účely propagační akce může pořadatel účastníky kontaktovat e-mailem. Pořadatel použije e-mailovou adresu účastníka spojenou s jeho účtem ve službě PSN uvedeným v době účasti. Účastníci nebudou oprávněni e-mailovou adresu změnit.

Pro Argentinu, Mexiko si pořadatel vyhrazuje právo propagační akci nebo jakoukoli její část zrušit, pozastavit a/nebo upravit za předpokladu, že na to budou účastníci předem upozorněni. 

4.     JAK SE ZAPOJIT

Během doby trvání propagační akce má každý účastník z účastnické země/regionu šanci vyhrát cenu, a to zodpovězením pěti otázek uvedených na adrese https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-season-of-play-competition, odesláním svých údajů a přijetím oficiálních pravidel.

Účastníci se musí přihlásit ke svému účtu ve službě PSN za použití svého online ID ve službě PSN (pokud již nejsou přihlášeni).

Po přihlášení musí účastníci postupovat podle odkazů a pokynů a odpovědět na otázky, které jim byly přiděleny.

Omezení účasti: Účast je omezena na jeden (1) vstup na jednotlivce během doby trvání propagační akce. Pokud bude zaznamenána více než jedna (1) účast stejného jednotlivce, všechny takové účasti mohou být, podle vlastního uvážení pořadatele, vyloučeny. Pro účastníky platí zákaz používat více než jednu (1) e-mailovou adresu, účet nebo více identit. Pokud bude zjištěno nebo vznikne podezření, že některý účastník používá k účasti na propagační akci více než jednu e-mailovou adresu nebo více identit, pak může být tento účastník, podle vlastního uvážení pořadatele, diskvalifikován, a nemusí být způsobilý k získání ceny.

DŮLEŽITÉ: Pokud se účastník PROPAGAČNÍ AKCE účastní prostřednictvím SVÉHO mobilního zařízení, mohou mu být účtovány poplatky za zprávy a data. Účastníci by se měli obeznámit s ceníky svých MOBILNÍCH operátorů. K získání ceny v TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI se nevyžaduje mobilní vstup.

5.     VOLBA VÝHERCE

Účastníkům bude podáno pět otázek. Čtyři otázky budou mít pouze jednu správnou odpověď („otázky s uzavřenou odpovědí“) a jedna otázka bude vyžadovat, aby účastník uhádl správnou odpověď („otázka s otevřenou odpovědí“).

Účastníci, kteří správně zodpoví čtyři otázky s uzavřenou odpovědí a také správně uhádnou odpověď na otázku s otevřenou odpovědí, se stanou potenciálními výherci.

V případě, že se na konci doby trvání propagační akce bude na území účastnické země/regionu nacházet více než jeden (1) potenciální výherce, relevantní pořadatel náhodně vybere jednoho (1) potenciálního výherce.

 

6. ŠANCE: Šance na výhru v každém účastnickém regionu závisí na množství dovolených způsobilých příspěvků,

které obdržíme během doby trvání propagační akce.

7. OZNÁMENÍ VÝHERCI

 

Všichni potenciální výherci budou potvrzeni pořadatelem nejpozději do 19. ledna 2024 do 23:59:59 tichomořského času v USA.

 

Každému potenciálnímu výherci relevantní pořadatel oznámí jeho výhru e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu spojenou s jeho účtem ve službě PSN („oznámení“). Účastníci, kteří jsou potenciálními výherci, musí odpovědět na oznámení během pěti (5) dní od jeho odeslání.

Aby bylo možné ceny doručit, odpovědné subjekty nebo příslušný pořadatel (nebo partner, který ceny dodá) požádají výherce o tyto údaje: celé jméno, adresa bydliště, telefonní číslo a DIČ (kde je k dispozici) („dodací údaje“).

V případě, že účastník, který je potenciálním výhercem, nedodrží tato oficiální pravidla, nesplní podmínky způsobilosti, nepřevezme si svou cenu během pěti (5) dní od odeslání oznámení nebo neodevzdá správně vyplněné dodací údaje během pěti (5) dní od převzetí, cena může propadnout bez povinnosti vyhlásit náhradního výherce. Pořadatel si vyhrazuje právo buď zvolit jiného výherce do doby, než dojde k převzetí ceny, nebo nechat cenu propadnout bez povinnosti vyhlásit náhradního výherce.

Pro občany Kanady: Dříve, než bude moci být potenciální výherce prohlášen za potvrzeného výherce ceny a než si bude moci cenu vyzvednout, musí správně odpovědět na otázku ověřující matematické schopnosti, a to bez mechanické či jiné pomoci.

Všichni výherci budou zveřejněni 26. ledna 2024 na stránkách soutěže https://www.playstation.com/ps-plus/playstation-plus-season-of-play-competition a v místním hongkongském tisku (Sing Tao Daily a The Standard).

8. CENY: Výherce každého regionu a/nebo oblasti vyhraje jeden (1) balíček s hlavní cenou („hlavní cena“), 

      jak je uvedeno na seznamu níže:

 

Region účastníka

Hlavní cena

Region SIEE

1x balíček konzole PlayStation, který obsahuje

·       1x konzoli PlayStation®5 Digital Edition

·       1x poukázku na 12 měsíců ve službě PS Plus Premium/Deluxe

Region SIEA

 

1x balíček konzole PlayStation, který obsahuje

  • 1x konzoli PlayStation®5 Digital Edition

·       1x poukázku na 12 měsíců ve službě PS Plus Premium

Region SIEI

 

1x balíček konzole PlayStation, který obsahuje

  • 1x konzoli PlayStation®5 Digital Edition

·       1x poukázku na 12 měsíců ve službě PS Plus Deluxe

Přibližná maloobchodní hodnota (ARV) každé hlavní ceny je 609,98 USD.

Ceny budou dodány odpovědnými subjekty nebo relevantním pořadatelem (nebo partnerem, který ceny dodá) na adresu bydliště každého z výherců do patnácti (15) pracovních dnů od přijetí dodacích údajů výherce a ověření jeho způsobilosti (může se změnit, dle dostupnosti v každém regionu/oblasti). Doručení do P.O. Boxů není dovoleno. Kódy poukázek na 12 měsíců ve službě PS Plus Deluxe/Premium budou výhercům odeslány na e-mailové adresy přidružené s jejich účty ve službě PSN.

Veškeré platné federální, státní a místní daně jsou výhradní odpovědností jednotlivých výherců (s výjimkou situací, kdy je to zakázáno).

Pro občany Tchaj-wanu: Podle zákona o dani z příjmů bude výhra z loterie, jejíž hodnota přesáhne 1 000 NTD, muset být zahrnuta do každoročního daňového přiznání jednotlivce. Pokud hodnota přesáhne 20 000 NTD, bude stržena 10% daň z ceny. Jednotlivcům, kteří na Tchaj-wanu nepobývají po období delší než 183 dní (krajané i cizinci), bude stržena 20% daň z loterie bez ohledu na hodnotu výhry. Pokud je hodnota přiznané daně menší než 2 000 NTD, bude odpuštěna (tato výjimka se nevztahuje na cizince). Pokud výherce odmítne po upozornění pořadatelem zaplatit přiznanou daň, bude se předpokládat, že cenu nechal propadnout. V takovém případě nedojde k vyhlášení náhradního výherce.

Pro občany Koreje: Na výherce, kteří žijí v Koreji a vyhrají cenu s hodnotou 50 000 KRW nebo vyšší, se vztahuje podmínka k získání ceny v podobě stržení 22 % hodnoty coby daně.

9. Omezení odpovědnosti: NIC V TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDLECH NEVYLOUČÍ ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZÍ

ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PODVOD, ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ JEHO NEDBALOSTÍ, NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM TAKOVÁ ODPOVĚDNOST NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA ZE ZÁKONA. Účastí v této propagační akci účastníci souhlasí s tím, že subjekty propagační akce ani žádné z jejich příslušných dceřiných společností, přidružených společností, zástupců, konzultantů, dodavatelů, právních zástupců, agentur pro reklamu, vztahy s veřejností, propagaci, plnění a marketing, poskytovatelů webových stránek a žádný z jejich příslušných funkcionářů, vedoucích, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, zmocněnců a agentů („zproštěné strany“) nenesou odpovědnost za: (i) ztracená, opožděná, neúplná, odcizená, nesprávně adresovaná, nevyplacená či nedoručitelná e-mailová/textová upozornění nebo poštovní zásilky, (ii) jakékoli poruchy, selhání, připojení či dostupnost hardwaru nebo softwaru počítačů, telefonů, satelitů, kabelů, sítí, elektroniky nebo internetu, (iii) zkreslené, závadné či neuspořádané přenosy, přístupnost poskytovatelů služeb / sítí, dostupnost nebo zahlcení provozu, (iv) jakoukoli technickou, mechanickou, tiskovou či typografickou nebo jinou chybu, (v) nesprávné nebo nepřesné zachycení registračních informací nebo nezachycení či ztrátu jakýchkoli takových informací, (vi) jakoukoli chybu, vynechání, přerušení, smazání, závadu, prodlevu v provozu či přenosu, selhání komunikační linky, technickou chybu, odcizení nebo zničení nebo neoprávněný přístup k propagační akci, (vii) jakékoli zranění nebo poškození počítače jakékoli osoby ve vztahu k nebo v důsledku účasti na propagační akci nebo přijetí ceny a (viii) soutěžní příspěvky, které jsou opožděné, zfalšované, ztracené, nesprávně umístěné, chybně nasměrované, zmanipulované, neúplné, smazané, poškozené, zkreslené nebo jinak nesplňují oficiální pravidla. Subjekty propagační akce dále nejsou odpovědné za jakákoli oznámení pro výherce, která zůstanou bez odpovědi nebo je nelze doručit.     

 

Účastí v propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že: (i) bude dodržovat tato oficiální pravidla, včetně podmínek účasti, (ii) se zřekne veškerých práv vznášet nároky s ohledem na nejednoznačnost těchto oficiálních pravidel, (iii) se zřekne všech svých práv vznést jakýkoli nárok, podat žalobu nebo vést právní řízení proti kterékoli ze zproštěných stran v souvislosti s propagační akcí a (iv) navždy a neodvolatelně souhlasí s tím, že osvobodí a ochrání kteroukoli ze zproštěných stran před jakýmikoli nároky, procesy, posudky, žalobami, právními řízeními, požadavky, pokutami, tresty, povinnostmi, náklady a výdaji (zejména přiměřenými náklady na právní zastoupení), které mohou vzniknout v souvislosti s: (a) propagační akcí, zejména jakoukoli aktivitou související s propagační akcí nebo její součástí a s příspěvky účastníka, jeho účastí či nemožností účasti na propagační akci, (b) porušením práv na ochranu soukromí, osobních práv, práv na zisk z publicity nebo majetkových práv jakékoli třetí strany, (c) přijetím ceny, účastí na jejím přijetí, cestováním v souvislosti s ní, účastí na jejím doručení, jejím vlastnictví, s jejími závadami, použitím, nepoužitím, nevhodným použitím, nemožností ji použít, ztrátou, poškozením, zničením, nedbalostí nebo úmyslně nevhodným chováním v souvislosti s použitím ceny (nebo jakékoli její součásti), (d) lidskou chybou, (e) jakýmkoli nezákonným, nedbalým nebo neoprávněným jednáním nebo opomenutím na straně kterékoli ze zproštěných stran, (f) ztracenou, zpožděnou, odcizenou, nesprávně zaslanou, poškozenou nebo zničenou cenou (nebo jakoukoli její součástí) nebo (g) nedbalostí nebo záměrně nevhodným chováním účastníka.

Pokud z jakéhokoli důvodu (pokud se nejedná o zákaz kompetentních licenčních úřadů nebo regulí) nebude moci propagační akce proběhnout podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo (s předchozím upozorněním) podle svého vlastního a svrchovaného uvážení propagační akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit nebo v propagační akci pokračovat, včetně výběru výherce způsobem, jaký pokládá za spravedlivý a přiměřený, včetně výběru výherce ze způsobilých příspěvků obdržených před takovým zrušením, ukončením, úpravou nebo pozastavením. V žádném případě nebude uděleno více cen, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech. V případě, že kvůli technickým, typografickým, mechanickým, administrativním, tiskovým, produkčním, počítačovým či jiným chybám bude více výherců, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, bude se za účelem určení výherce pořádat náhodné losování z uchazečů.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH SKUTEČNOSTÍ SE VŠE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE, VČETNĚ CEN, POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ, ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU NEBO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ.

10. ROZHODNÉ PRÁVO: V rozsahu, jaký umožňují platné zákony, se tato pravidla a jakékoli spory vzešlé

       v jejich rámci nebo ve vztahu k propagační akci budou řídit tak, jak je uvedeno níže:

 

REGIONÁLNÍ POŘADATEL

ROZHODNÉ PRÁVO

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEE, ale mimo Evropský hospodářský prostor, se budou tato oficiální pravidla vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a zúčastněné strany (všichni účastníci a pořadatel) budou podřízeny nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

 

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEE a jsou uvnitř Evropského hospodářského prostoru, se budou tato oficiální pravidla vykládat a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska, ale budete mít navíc ochranu závazných zákonů země, ve které žijete. Závazné zákony země, ve které žijete, mají přednost před zákony Nizozemska.

Sony Interactive Entertainment LLC

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli země náležející do regionu SIEA, se budou tato oficiální pravidla vykládat a interpretovat v souladu se zákony státu Kalifornie, bez ohledu na pravidla o konfliktu zákonů. Jakýkoli spor, který nepodléhá rozhodčímu řízení a nebyl zahájen u soudu pro bagatelní záležitosti, může kterákoli ze stran přednést u soudu kompetentní jurisdikce, a to buď u vyšších soudů pro stát Kalifornie a pro okres San Mateo, nebo u amerického okresního soudu pro severní oblast státu Kalifornie.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Pro účastníky, kteří jsou obyvateli regionu SIEI, se budou tato oficiální pravidla vykládat a interpretovat v souladu s japonskými zákony a zúčastněné strany (všichni účastníci a pořadatel) budou podřízeny výhradní jurisdikci soudu v Tokiu.

 

V jakémkoli sporu ohledně prosazení jakékoli části těchto oficiálních pravidel bude veškeré náklady, včetně nákladů na právní zastoupení, hradit neúspěšná strana.

V případě konfliktu mezi anglickou verzí těchto oficiálních pravidel a jakoukoli místní přeloženou jazykovou verzí má přednost anglická verze.

11. SOUKROMÍ: Údaje shromážděné v návaznosti na propagační akci budou shromažďovány v souladu se  

zásadami ochrany soukromí pořadatele, které naleznete na adrese: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Účastí v propagační akci souhlasí každý účastník s podmínkami zásad ochrany soukromí pořadatele.

Pro Argentinu: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Účastníci mohou získat k poskytnutým údajům bezplatně přístup v intervalech ne menších než šest (6) měsíců, pokud není pro tento účel prokázán legitimní zájem v souladu s ustanoveními článku 14, paragrafu 3 zákona č. 25 326. STÁTNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, kontrolní orgán zákona č. 25 326.

 

12. Práva na zisk z publicity: Účastí na této propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že povoluje pořadateli používat své

online ID a avatara služby PSN v souvislosti s přiměřenou publicitou propagační akce na kanálech společnosti PlayStation.

Pořadatel musí zveřejnit nebo zpřístupnit informace o tom, že proběhlo platné vyhodnocení a ceny byly uděleny potvrzeným výhercům. Aby pořadatel tento závazek splnil, může zveřejnit příjmení a zemi/stát výherců. Pokud má výherce námitky vůči zveřejnění nebo zpřístupnění svého jména, je třeba, aby kontaktoval pořadatele na e-mailové adrese uvedené v zásadách ochrany soukromí. Upozorňujeme, že pořadatel může být požádán, aby i přesto poskytl úplný seznam výherců regulátorovi nebo jiným třetím stranám, jak vyžadují platné místní zákony.

Pro Argentinu, Mexiko: Účast zahrnuje výslovné oprávnění k veřejnému rozšiřování, přenášení, opakovanému přenášení, reprodukování nebo zveřejňování filmových záznamů, fotografií, obrázků nebo fotografických a/nebo hlasových záznamů a/nebo osobních údajů účastníků obecně a zejména výherců, všemi a jakýmikoli způsoby komunikace (vizuální, zvukové nebo jiné včetně prezentací prostřednictvím vysílání volně přístupných televizních programů, antén, kabelů, satelitů, rádia, internetu apod.) k jakémukoli účelu během doby konání soutěže a až tři (3) roky po jejím ukončení, aniž by měl účastník právo nárokovat si kompenzace. Účastníci ručí za to, že neexistují žádné třetí strany, které mají výhradní práva k předvádění, zveřejňování, rozšiřování a/nebo reprodukování hlasových dat a/nebo osobních údajů. Jinak se zavazují chránit pořadatele před jakýmkoli nárokem, který by mohly třetí strany z tohoto důvodu vznést. Účastníci potvrzují, že jim účast nezpůsobuje žádnou finanční újmu, zříkají se tedy jakýchkoli nároků, které by mohli vznést z důvodu poklesu svých příjmů.

13. Obecné: Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinak, než je popsáno v tomto dokumentu, je neplatný.

Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, kterého podle vlastního a absolutního uvážení posoudí jako podezřelého z toho, že nevhodně manipuluje s průběhem propagační akce, že svým jednáním porušuje tato oficiální pravidla nebo že jedná nesportovně nebo s úmyslem narušit normální průběh této propagační akce. Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinou formou, než jak popisují tato oficiální pravidla, je neplatný. Pokud bude zjištěno, že se nějaká osoba zaregistrovala více než jednou pomocí více telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, více identit, IP adres, použitím více serverů proxy nebo podobnými způsoby, budou všechny příspěvky takové osoby prohlášeny za neplatné a této osobě nebude udělena žádná cena, na jejíž získání daná osoba mohla mít nárok. Jakékoli použití robotických a automatických metod, metod makro, metod využívajících programování či třetí strany nebo podobných postupů při účasti na propagační akci zneplatní jakýkoli pokus o účast realizovaný pomocí těchto metod, a účastník, který je využíval, bude diskvalifikován. Od účastníků a/nebo potenciálních výherců je možné vyžadovat prokázání totožnosti a způsobilosti, jak vyžaduje pořadatel. V případě sporu ohledně identity výherce bude jako vítězný příspěvek vyhlášen příspěvek oprávněného držitele účtu s e-mailovou adresou uvedenou v registračním formuláři, který k takovému příspěvku přísluší. „Oprávněný držitel účtu“ je definován jako fyzická osoba, která je přiřazena k e-mailové adrese poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací (např. obchodní či vzdělávací institucí), která odpovídá za přiřazení e-mailových adres k doméně spojené s uvedenou e-mailovou adresou. Každý účastník může být požádán o prokázání skutečnosti, že je oprávněným držitelem účtu. POZOR: JAKÝKOLI POKUS ÚMYSLNĚ POŠKODIT JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO OHROZIT LEGITIMNÍ PRŮBĚH TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE JE PORUŠENÍM TRESTNÍHO A OBČANSKÉHO PRÁVA. POKUD BUDE UČINĚN JAKÝKOLI TAKOVÝ POKUS, VYHRAZUJE SI POŘADATEL PRÁVO NÁROKOVAT SI ODŠKODNÉ NEBO JINOU NÁPRAVU OD JAKÉKOLI TAKOVÉ OSOBY (OSOB) ODPOVĚDNÉ ZA DANÝ POKUS V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, JAKÝ POVOLUJE ZÁKON. Pokud budou jakékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo jakékoli slovo, fráze, věta, formulace nebo jiná část v něm obsažená z jakéhokoli důvodu považovány za nevymahatelné nebo neplatné, pak budou toto ustanovení nebo jeho část upraveny či smazány takovým způsobem, aby zbývající ustanovení těchto oficiálních pravidel zůstala platná a vymahatelná. Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo dokumentů spojených s cenou nebudou mít vliv na platnost či vymahatelnost jakéhokoli dalšího ustanovení. Žádný účastník nebude mít právo tato oficiální pravidla upravovat či měnit. Pokud se pořadateli nepodaří vymoci jakoukoli podmínku těchto oficiálních pravidel, nepovede to ke zřeknutí se daného ustanovení a takové ustanovení zůstane plně v platnosti. Veškeré odeslané příspěvky nebo materiály se stávají vlastnictvím pořadatele a nebudou se vracet. V případě jakéhokoli rozporu jakýchkoli detailů propagační akce uvedených v těchto oficiálních pravidlech a detailů propagační akce uvedených v jakýchkoli propagačních materiálech (zejména na prodejních místech, v televizní a tištěné inzerci, na propagačních obalech a jiných propagačních médiích) budou mít přednost detaily propagační akce uvedené v těchto oficiálních pravidlech.

14. Seznam výherců: Pokud chtějí zájemci získat seznam výherců, je třeba, aby zaslali ofrankovanou obálku podlouhlého formátu opatřenou vlastní adresou

        na adresu ve vlastním regionu uvedenou v následující tabulce:

 

Adresa

Region SIEA

Winners List, - PlayStation®Plus Season of Play Competition, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, United States

Region SIEE

Winners List, - PlayStation®Plus Season of Play Competition, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

Žádosti o seznam výherců musí být doručeny nejpozději třicet (30) dní po skončení doby trvání propagační akce.

Pokud má výherce námitky vůči zpřístupnění svého jména pro veřejnost, je třeba, aby kontaktoval pořadatele na e-mailové adrese uvedené v zásadách ochrany soukromí pořadatele.

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Všechna práva vyhrazena.