PlayStation.com

Právní informace

 
 

Zvláštní podmínky a ustanovení pro „Soutěž o vstupenky na zápasy UEFA Champions League 2018“

 

Název soutěže

Soutěž o vstupenky na zápasy UEFA Champions League 2018

Datum zahájení

3. 9. 2018 v 11:00 (SELČ)

Datum ukončení

30. 11. 2018 v 00:59 (SEČ)

Určený zápas

Specifický zápas UEFA Champions League v účastnické zemi, které je účastník obyvatelem pro účely této soutěže (např. účastníci ze Spojeného království se mohou zúčastnit soutěže o výhru vstupenek pouze na zápasy na stadionech v této zemi).

Účastnické země

Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rusko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

Postup přihlášení

Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby pro přihlášení na určený zápas dokončit následující kroky:

a)     Přihlásit se k odběru e-mailových aktualit PlayStation F.C. a e-mailových aktualit PlayStation na stránkách (https://signup.software.eu.playstation.com/ps-fc)

b)    Přihlásit se prostřednictvím příslušné cílové stránky soutěže pro dostupné určené zápasy na mikrowebu PlayStation F.C. 

c)     Účastníci si na stránce musí vybrat, na který zápas se chtějí v příslušném zápasovém týdnu přihlásit.

d)    Po výběru zápasu musí účastníci vyplnit povinné údaje na stránce a odpovědět na otázku kvízu (tam, kde je to pro danou účastnickou zemi požadováno)

Doba pro přihlášení

Doba pro přihlášení na zápasový den 1 (18. až 19. 9. 2018) začíná v 11:00 dne 3. 9. 2018 a končí v 00:59 dne 10. 9. 2018.

 

Doba pro přihlášení na zápasový den 2 (2. až 3. 10. 2018) začíná ve 13:00 dne 10. 9. 2018 a končí v 00:59 dne 19. 9. 2018.

 

Pokud během zápasového dne 1 není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný, začne doba pro přihlášení na zápasový den 2 v 11:00 dne 3. 9. 2018. Pokud není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný v několika po sobě jdoucích zápasových týdnech, doba pro přihlášení na příští dostupný domácí zápas začne v 11:00 dne 3. 9. 2018.

 

Doba pro přihlášení na zápasový den 3 (23. až 24. 10. 2018) začíná ve 13:00 dne 19. 9. 2018 a končí v 00:59 dne 10. 10. 2018.

 

Pokud během zápasového dne 2 není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný, začne doba pro přihlášení na zápasový den 3 ve 13:00 dne 10. 9. 2018. Pokud není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný v několika po sobě jdoucích zápasových týdnech, doba pro přihlášení na příští dostupný domácí zápas začne ve 13:00 dne 10. 9. 2018.

 

Doba pro přihlášení na zápasový den 4 (6. až 7. 11. 2018) začíná ve 13:00 dne 10. 10. 2018 a končí v 00:59 dne 24. 10. 2018.

 

Pokud během zápasového dne 3 není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný, začne doba pro přihlášení na zápasový den 4 ve 13:00 dne 24. 9. 2018. Pokud není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný v několika po sobě jdoucích zápasových týdnech, doba pro přihlášení na příští dostupný domácí zápas začne ve 13:00 dne 24. 9. 2018.

 

Doba pro přihlášení na zápasový den 5 (27. až 28. 11. 2018) začíná ve 13:00 dne 24. 10. 2018 a končí v 00:59 dne 14. 11. 2018.

 

Pokud během zápasového dne 4 není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný, začne doba pro přihlášení na zápasový den 5 ve 13:00 dne 15. 10. 2018. Pokud není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný v několika po sobě jdoucích zápasových týdnech, doba pro přihlášení na příští dostupný domácí zápas začne ve 13:00 dne 15. 10. 2018.

 

Doba pro přihlášení na zápasový den 6 (11. až 12. 12. 2018) začíná ve 13:00 dne 14. 11. 2018 a končí v 00:59 dne 28. 11. 2018.

 

Pokud během zápasového dne 5 není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný, začne doba pro přihlášení na zápasový den 6 ve 13:00 dne 29. 10. 2018. Pokud není určený zápas pro tuto účastnickou zemi dostupný v několika po sobě jdoucích zápasových týdnech, doba pro přihlášení na příští dostupný domácí zápas začne ve 13:00 dne 29. 10. 2018.

 

Postup určení výherce

V případech, kdy účastníci musí odpovědět na otázku kvízu, se stane výhercem ten účastník, jehož odhad se bude nejvíce blížit správné odpovědi na otázku. V případě nerozhodného výsledku zašle pořadatel dodatečnou rozstřelovou otázku účastníkům s nerozhodným výsledkem, aby mohl určit výherce.

 

Způsobilé přihlášky ostatních účastníků budou shromážděny a výherce bude vylosován pomocí generátoru náhodných čísel.

 

Počet výherců

Pro každý určený zápas, který proběhne mezi datem zahájení a datem ukončení, bude vybrán jeden (1) výherce.

Způsob oznámení

Pořadatel informuje každého výherce prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v době přihlášení do dvou (2) dnů od ukončení doby pro přihlášení na určený zápas.

 

Aby vznikl nárok na cenu, každý výherce musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do dvou (2) dnů od data zaslání oznamovacího e-mailu pořadatele.

 

Výherce musí uvést své celé jméno, poštovní adresu, věk, kontaktní telefonní číslo, jméno svého společníka a veškeré další údaje potřebné k zaslání vstupenky na určený zápas.

 

Upozorňujeme výherce, že jakmile pořadatel obdrží poštovní adresy pro potřeby zaslání vstupenky, již je nemůže změnit.

 

Pokud bude cena k vyzvednutí na určeném zápase, výherce i jeho společník musí mít s sebou kopie svých vládou vydaných průkazů totožnosti, jako je například pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz.

 

Cena

Každý výherce obdrží jeden (1) pár vstupenek na určený zápas vybraný při postupu přihlášení.

 

Pár vstupenek znamená jednu (1) vstupenky pro účastníka a jednu (1) vstupenku pro jím pozvaného společníka („společník“).

 

Každá cena podléhá Podmínkám a ustanovením pro vstupenky UEFA a může podléhat jakýmkoli Dalším podmínkám pro zápasy.

Podmínky a ustanovení pro vstupenky UEFA

Upozorňujeme účastníky, že vstupenky na zápasy UEFA Champions League není možné dále prodávat. V případě, že výherce cenu prodá, bude jeho cena zrušena a budou podniknuta další opatření.

Další podmínky pro zápasy

Návštěvníkům zápasu může být odepřen vstup v případě, že se dostaví na místo konání zápasu v dresu nebo barvách hostujícího týmu nebo se budou na místě chovat nevhodným způsobem.

 

Je na každém výherci a jeho společníkovi, aby zajistili, že při návštěvě určeného zápasu splňují příslušná pravidla pro vstup.  Za jakékoli odepření vstupu nenese odpovědnost pořadatel a pořadatel nemá vůči jednotlivým výhercům a jejich společníkům v tomto ohledu žádné závazky.

 

 

Obecné podmínky a ustanovení

1.             Soutěže („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli účastnických zemí a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).

2.             Účastníci se mohou zúčastnit pouze soutěže o výhru cen na určený zápas.

3.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od data zahájení až do data ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

4.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Zvláštními podmínkami.

5.             Při přihlašování mohou být účastníci požádáni o doložení svého nároku na účast. Pokud účastník na vyžádání tento nárok doložit nemůže, může jej pořadatel z propagační akce vyřadit a/nebo nevydat cenu.

6.             Pořadatel nepřebírá odpovědnost za přihlášky, které se ztratí, poškodí nebo zpozdí v důsledku selhání pošty nebo sítě nebo jakékoli poruchy hardwaru či softwaru.  Potvrzení o odeslání neslouží jako potvrzení přijetí. Přihlášky od obchodních zástupců, třetích stran, organizovaných skupin nebo počítačově automaticky generované přihlášky nebudou akceptovány.  

7.             Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí dokončit postup přihlášení.

8.             Každý účastník smí poslat maximálně jednu (1) přihlášku na určený zápas a během doby trvání soutěže bude mít nárok vyhrát maximálně dvě (2) ceny (podle definice níže).

9.             Pokud je k účasti v soutěži vyžadováno zaslání obrázků, videí nebo jiného média, platí následující další podmínky: Vaše příspěvky musí být vaším vlastním dílem a nesmí obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo text a zobrazení nebo text vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování; a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

10.          Výherci budou vybráni postupem určení výherce.

11.          Každý výherce vyhrává cenu. Ceny jsou omezeny počtem výherců.

12.          Pořadatel informuje každého výherce příslušným způsobem oznámení.

13.          Ceny mohou být předány určenými partnerskými agenturami pořadatele. Partnerské agentury použijí veškeré poskytnuté osobní údaje pouze a výhradně pro účely předání ceny.

14.          Každý výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny, například za veškeré stravování či jiné občerstvení, útratu a/nebo dopravu na místo události a zpět.

15.          Pokud k určenému datu nelze výherce kontaktovat nebo k úspěšnému kontaktování nedošlo v souladu s příslušným způsobem oznámení výherce, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout cenu následujícím oprávněným účastníkům vybraným v souladu se Zvláštními pravidly.

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit vás dle vlastního uvážení, jestliže vaše chování odporuje Obecným pravidlům, Zvláštním pravidlům nebo záměru propagační akce.

17.          Ceny nelze převádět ani dále prodávat a podléhají dostupnosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty. Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.

18.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

19.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

20.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

21.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

22.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

23.          Výherci jsou srozuměni, že pořadatel může být v rámci svých právních závazků povinen sdělit jejich jména a země, pokud k tomu bude vyzván.

24.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží tyto Podmínky a ustanovení nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

25.          Od každého výherce může být požadováno, aby zaplatil daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponese odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

26.          Všechny podmínky, záruky a prohlášení vyjádřená nebo implikovaná zákonem nebo jinak, která se týkají ceny a/nebo propagační akce, se do maximálního zákonem stanoveného rozsahu vylučují.

27.          Pořadatel neodpovídá za ztráty, škody nebo zranění, jež vám vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek ceny anebo propagační akce. Pořadatel však nepodnikne žádné kroky k vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti.

28.          Jména všech výherců budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo do šesti (6) týdnů od příslušného data ukončení zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením UEFA Champions League Ticket Giveaway 2018” Competition na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.          „Pořadatelem“ je Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

30.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.