PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky – Zvláštní pravidla pro soutěž „Zápasy play-off systému PS4“

1.                Soutěže „Zápasy play-off systému PS4“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli účastnických zemí jiných než Francie.

2.                Účastníci ve věku 15 až 17 let (včetně) si musí ke vstupu do soutěže a k uplatnění nároku na cenu (podle definice níže) obstarat písemný souhlas rodiče nebo opatrovníka.

3.                Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 12. července 2019 od 13:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 16. července 2019 do 0:59 (SELČ) („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

4.                Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

5.                Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a.      navštívit web playstation.com/PS4Playoffs;

b.      zadat své údaje: e-mailovou adresu, jméno, datum narození a zemi svého bydliště;

c.      co nejrychleji správně odpovědět na čtyři (4) otázky s několika možnostmi odpovědí; a

d.      kliknutím na možnost „odeslat“ odeslat svou účast a časový výsledek účastníka;

(„účast“).

6.                Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

7.                Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a čtyři (4) finalisté („finalista“). Výherce a finalisti budou vybráni na základě nejkratšího času potřebného ke správnému zodpovězení všech čtyř (4) otázek s několika možnostmi odpovědí.

8.                Pořadatel informuje výherce a finalisty prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou v době účasti nebo telefonicky na telefonní číslo poskytnuté v době účasti. Oznámení budeme rozesílat do jednoho (1) týdne od data ukončení.

9.                Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce a finalisté musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce či každý z finalistů diskvalifikován.

10.             Pokud jsou výherce nebo finalista mladší 18 let, musí v okamžiku převzetí ceny doložit souhlas rodiče.

11.             Výherce získává:

a)     dvě (2) vstupenky na finále turnaje FIFA eWorld Cup v Londýně (2. až 4. srpna 2019) („finále turnaje FIFA eWorld Cup“) (pro výherce a jeho společníka);

b)     dopravu na finále turnaje FIFA eWorld Cup pro výherce i jeho společníka;

c)      ubytování během finále turnaje FIFA eWorld Cup (maximálně na čtyři (4) noci) pro výherce i jeho společníka;

d)     jeden (1) box s produkty PlayStation (obsahující například značkovou bundu, šálu a klíčenku PlayStation);

e)     jednu (1) digitální předobjednávku hry FIFA 20 pro konzoli PlayStation 4 ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 30. září 2019 v obchodě PlayStation®Store; a

f)       jedno (1) dvanáctiměsíční (12) předplatné služby PlayStation Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 30. září 2019 v obchodě PlayStation®Store;

(„cena pro výherce“).

12.   Cena pro výherce má celkovou přibližnou hodnotu jeden tisíc pět set eur (1 500 EUR).

13.   První (1.) finalista získává:

a)     jeden (1) box s produkty PlayStation (obsahující například značkovou bundu, šálu a klíčenku PlayStation);

b) jednu (1) digitální předobjednávku hry FIFA 20 pro konzoli PS4 ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 30. září 2019 v obchodě PlayStation®Store; a

c) jedno (1) dvanáctiměsíční (12) předplatné služby PlayStation Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 30. září 2019 v obchodě PlayStation®Store;

(„cena pro prvního finalistu“).

14.    Cena pro prvního finalistu má celkovou přibližnou hodnotu dvě stě padesát eur (250 EUR).

15.   Všichni ostatní finalisti (finalista 2, 3 a 4) získávají jeden (1) box s produkty PlayStation (obsahující například značkovou bundu, šálu a klíčenku PlayStation) v celkové přibližné hodnotě jedno sto eur (100 EUR) („cena pro finalistu“).

16.   Pořadatel použije přiměřené prostředky k odeslání doporučenou poštou / e-mailem:

a)     ceny pro výherce výherci;

b)     ceny pro prvního finalistu prvnímu finalistovi a

c)      ceny pro finalistu zbývajícím finalistům;

do 4 týdnů od přijetí údajů výherce nebo finalisty.

17.             V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce, cenu pro prvního finalistu a/nebo cenu pro finalistu, podle kontextu.

18.             Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

19.             Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze držitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu.  Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

20.             Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

21.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

22.             V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

23.             Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

24.             Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce a/nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

25.             Výherce, první finalista a všichni ostatní finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

26.   Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 2, 3, 4, 5, 6, 9 a/nebo 10 nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho účast bude prohlášena za neplatnou.

27.             Od výherce, prvního finalisty a všech ostatních finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

28.             Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce, prvního finalisty a všech ostatních finalistů na webových stránkách pořadatele.  Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PS4 Playoffs Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

29.             Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

30.             „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

31.             V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.