PlayStation.com

Právní informace

 
 

 

1.      Tato nabídka se vztahuje pouze na majitele účtů Sony Entertainment Network (SEN) uvedené v e-mailu s nabídkou; je nepřenosná a přesměrování/sdílení nabídky nebude možné uplatnit. Jedna nabídka na jeden příslušný účet SEN.

 

2.      Tento kupon s kódem musí být uplatněn do 00:59 (SEČ) / 26. 12. 2017, poté bude kód neplatný.

 

3.      Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se nepodaří vytvořit účet SEN nebo se k němu přihlásit z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru na vaší nebo třetí straně. 

 

4.        Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

5.        V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

6.        Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

7.        „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

8.        V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.