PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

PlayStation®Plus: 12měsíční členství – Propagační akce STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition s omezenou platností pro více zemí – květen 2017

„Další podmínky způsobilosti“

V době, kdy kupujete způsobilý produkt, nesmíte mít aktivní členství ve službě PlayStation®Plus.

 

Musíte mít platnou e-mailovou adresu zaregistrovanou k příslušnému účtu SEN.

 

Je třeba splnit podmínky způsobilosti uvedené v odstavci 5.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

PlayStation®Plus: 12měsíční členství

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

30.6. 2017 v 11:00 (SELČ), nebo datum a čas, kdy počet prodaných způsobilých produktů dosáhne limitu, podle toho, která situace nastane dříve.

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

„Datum zahájení“

22. 6. 2017 v 13:00 (SELČ)

„Kupon s kódem“

Kupon s kódem ke stažení hry STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition zdarma.

„Období distribuce kuponů s kódem“

5 až 10 dní po zakoupení způsobilého produktu

„Den konce platnosti kuponu s kódem“

1. 7. 2018 v 00:59 (SELČ).

 

1.             Tento kupon s kódem („nabídka“) je určen obyvatelům účastnických zemí, kteří jsou držiteli hlavního účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a má omezenou dostupnost. Zůstane v platnosti, dokud počet prodaných způsobilých produktů nedosáhne limitu, nebo dokud nenastane výše uvedené datum ukončení, podle toho, která situace nastane dříve. Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí:

                    a.   Během doby trvání propagační akce kliknout na propagační banner nebo e-mail obsahující nabídku (upozorňujeme, že po ukončení doby trvání propagační akce již nebude odkaz fungovat), přihlásit se prostřednictvím svého účtu SEN, přidat jeden způsobilý produkt do svého košíku v příslušném obchodě a zaplatit; a

                    b.   po obdržení kuponu s kódem jej uplatnit v souladu s pokyny ve zprávě, a to do konce platnosti kuponu s kódem. Upozorňujeme, že oprávněné osoby, které již mají hru STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition ve svém účtu, již nebudou moci znovu stáhnout hru do stejného účtu, ale mohou použít kupon s kódem ke stažení hry do libovolného jiného účtu, který vlastní. Za kupon s kódem nebude nabízena žádná alternativa.

 

4.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

5.             Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu.  Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Je nutné zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě.   

 

Toto předplatné představuje trvalé placené předplatné a po uplynutí prvních dvanácti měsíců bude z vaší peněženky každých dvanáct měsíců odečten pravidelný poplatek za předplatné ve výši 1 299 Kč.

 

Pravidelný poplatek za předplatné: 1 299 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

 

Frekvence fakturací: každých dvanáct měsíců.

 

Doba trvání předplatného: trvá, dokud nedojde ke zrušení.

 

Své předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné bude ukončeno na konci aktuálních dvanácti měsíců. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby předplatného. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

 

Pokyny ke zrušení předplatného naleznete na adrese: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Kliknutím na možnost [Objednat a zaplatit] v nastavení účtu se ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud nemáte v peněžence dostatek financí k zaplacení obnovení předplatného, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na vašem účtu (pokud existuje), pokud jste nevypnuli možnost automatického financování. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

6.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

7.             Kupony s kódem budou zasílány e-mailem na e-mailovou adresu zaregistrovanou s účtem SEN a společnost SIEE vynaloží přiměřené úsilí k odeslání kuponů s kódem v průběhu období distribuce kuponů s kódem.

 

8.             Platnost kuponů s kódem končí v den konce platnosti kuponu s kódem.

 

9.             Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

10.          V jedné libovolné transakci je možné použít pouze jeden kupon s kódem. Kupony s kódem nelze použít ve spojení s žádnou jinou propagační akcí. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace. Kupony s kódem se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

11.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, kupon s kódem nebude poskytnut. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část. Pokud dojde ke vrácení produktu/služby zakoupené s využitím kuponu s kódem, bude se vracená částka rovnat částce zaplacené při nákupu tohoto produktu/služby, v souladu s příslušnými zásadami vracení peněz.

 

12.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

13.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat libovolný kupon s kódem.

 

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

 

15.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

16.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

17.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

18.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

19.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.