PlayStation.com

Legal

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Propagace poukazů s kódy SingStar – Pravidla a podmínky

Prosinec 2014

 

„Zúčastněné obchody“

SingStar Store, obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store, kromě všech ostatních obchodů systémů PlayStation® a herních obchodních transakcí

„Datum ukončení“

(i) 8. ledna 2015 v 0.59 SEČ; nebo (ii) po přidělení 50 000 kuponů s kódy (jak je specifikováno níže)

„Účastnické země“

Austrálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Jižní Afrika, Španělsko, Švédsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Saúdská Arábie, Polsko, Česká republika, Řecko, Švýcarsko, Itálie, Portugalsko, Francie

„Datum zahájení“

25. prosinec 2014 v 01.01 SEČ

„Poukaz s kódem“

Poukaz s kódem, jehož platnost vyprší dle data ukončení platnosti poukazu s kódem a který lze použít k nákupu níže určené skladby vybrané organizátorem v zúčastněném obchodě:

„Get the Party Started“ od Pink pro použití ve hře SingStar na PlayStation®3 či PlayStation®4

„Datum ukončení platnosti poukazu s kódem“

8. leden 2015 v 00.59 SEČ

 

1.             Nabídka těchto poukazů s kódem („Nabídka“) se týká obyvatel účastnických zemí, kteří (i) vyjádřili svůj souhlas s přijímáním e-mailů s marketingovými zprávami od organizátora; a (ii) obdrželi e-mail na e-mailovou adresu, kterou poskytli při souhlasu se zasíláním podobných marketingových zpráv od organizátora, jenž obsahoval poukaz s kódem („Oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení. Období mezi datem zahájení a datem ukončení (včetně) se označuje jako „termín propagace“.

 

3.             V závislosti na dostupnosti má oprávněná osoba nárok na získání celkem jednoho (1) poukazu s kódem.

 

4.             Platnost poukazu s kódem vyprší datem ukončení platnosti poukazu s kódem.

 

5.             Poukazy s kódy jsou omezené dostupností a podléhají dalším pravidlům a podmínkám použití. Kliknutím zde se dozvíte další podrobnosti. Poukazy s kódy jsou nepřenositelné a nelze je dále prodávat. Nelze za ně vyžadovat jakékoliv finanční náhrady. Ztracené, poškozené či odcizené poukazy s kódy nebudou nahrazeny.

 

6.             Každý poukaz s kódem lze uplatnit pouze jednou. Při jedné transakci lze uplatnit pouze jeden poukaz s kódem. Poukazy s kódy nelze použít ve spojení s jakoukoli jinou propagační akcí.

 

7.             Vyžadován přístup na Internet. Oprávněné osoby zodpovídají za poplatky související s připojením k Internetu.

 

8.             Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit dle svého uvážení jakoukoli osobu, jejíž jednání bude v rozporu s duchem těchto pravidel a podmínek či záměrem této nabídky.

 

9.             Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za neschopnost oprávněné osoby obdržet či uplatnit poukaz s kódem v důsledku nefunkčnosti sítě oprávněné osoby či třetí strany nebo selhání hardwaru či softwaru.

 

10.          Organizátor si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli změnit či zcela zrušit, případně aktualizovat či změnit tato pravidla a podmínky, bude-li to dle svého názoru považovat za nezbytné nebo v případě nepředvídaných okolností.

 

11.          V případě jakéhokoli sporu je rozhodnutí organizátora konečné a žádná korespondence ani diskuze nebude připuštěna.

 

12.          „Organizátorem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

13.          Až do maximálního rozsahu povoleného platným zákonem je třeba tato pravidla vykládat a interpretovat v souladu s anglickým právem a ujednání mezi účastníkem a organizátorem má být vykládáno tak, jako by bylo vytvořeno a uzavřeno v Anglii.