PlayStation.com

Právní informace

 
 

PlayStation®Plus – Propagační akce Spotify Premium – Podmínky – Sleva na členství služby Spotify Premium pro členy služby PlayStation Plus

 

„Příslušný obchod“

Online obchod systému PlayStation®4 známý pod názvem PlayStation®Store.

„Datum zahájení“

10. dubna 2018 v 12:00 (SELČ)

„Datum ukončení“

31. března 2019 v 12:00 (SELČ)

„Účastnické země“

Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Jihoafrická republika, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko.

„Spotify Premium“

Předplatné v plné ceně známé jako „Spotify Premium“ zakoupené z příslušného obchodu.

 

Tato nabídka je určena držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)), kteří jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a jsou členy služby PlayStation®Plus („PS Plus“) v době zakoupení členství služby Spotify Premium z obchodu PlayStation Store („oprávněné osoby“).

Tato nabídka poskytuje členům služby PS Plus 10% slevu na pravidelné měsíční poplatky předplatného služby Spotify Premium zakoupeného z příslušného obchodu před datem ukončení („nabídka“). Oprávněné osoby budou moci využívat této slevy po celou dobu platnosti členství služeb PS Plus a Spotify Premium zakoupených před datem ukončení. Pokud oprávněná osoba zruší členství služby PS Plus, členství služby Spotify Premium bude pokračovat a jakékoli pravidelné měsíční poplatky za předplatné služby Spotify Premium budou účtovány dle platné plné ceny za službu Spotify Premium, která je uvedena v obchodě PS Store.

Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“.

Oprávněné osoby si mohou v době trvání propagační akce zakoupit předplatné služby Spotify Premium v příslušném obchodě.

Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

Nabídka se vztahuje pouze na předplatné služby Spotify Premium zakoupené prostřednictvím příslušného obchodu.

Nabídka je k dispozici pouze v účastnických zemích.

Nabídku nelze dále kombinovat s jinou slevou či propagační nabídkou vztahující se na službu Spotify Premium.

Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN prostřednictvím odkazu „http://eu.playstation.com/legal/“.

Služby PS Plus a Spotify Premium zakoupené prostřednictvím obchodu PS Store jsou k dispozici pouze pro držitele účtu SEN s přístupem do obchodu PlayStation®Store a k vysokorychlostnímu internetu.  Na službu PSN, obchod PS Store, službu PS Plus a Spotify Premium se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Pro využití této nabídky musí být uživatel starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers. Pro nákup služeb PlayStation®Music a PS Plus je vyžadována kreditní karta.    Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms. Použití služby Spotify Premium podléhá také podmínkám a ustanovením uvedeným na adrese www.spotify.com/legal/end-user-agreement/.

Členství služeb PS Plus a Spotify Premium zakoupená v obchodě PS Store budou pokračovat do nekonečna, dokud nebudou zrušena, a z peněženky uživatele budou automaticky strhávány pravidelné měsíční poplatky za členství pro každou službu, jestliže bude v peněžence uživatele dostatek prostředků, nebo se použije jiný způsob platby registrovaný v účtu. Uživatel může kdykoli zrušit členství PS Plus a/nebo Spotify Premium, čímž bude předplatné ukončeno ke dni splatnosti následující platby. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby předplatného. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

Pro předplatné služby PS Plus s 12měsíčním fakturačním plánem: Pravidelný poplatek za předplatné: 1 560 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu. Frekvence fakturací: každých dvanáct měsíců. Doba trvání předplatného: trvá, dokud nedojde ke zrušení.

Pro předplatné služby PS Plus s 3měsíčním fakturačním plánem: Pravidelný poplatek za předplatné: 650 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu. Frekvence fakturací: každé tři měsíce. Doba trvání předplatného: trvá, dokud nedojde ke zrušení.

Pro předplatné služby PS Plus s měsíčním fakturačním plánem: Pravidelný poplatek za předplatné: 210 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu. Frekvence fakturací: každý měsíc. Doba trvání předplatného: trvá, dokud nedojde ke zrušení.

Pro předplatné služby Spotify Premium s měsíčním fakturačním plánem: Plný poplatek za předplatné: 169 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu. Frekvence fakturací: každý měsíc. Doba trvání předplatného: trvá, dokud nedojde ke zrušení.

Pokyny ke zrušení předplatného naleznete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Po zakoupení předplatného se v nastavení vašeho účtu ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud uživatel nemá v peněžence dostatek financí k zaplacení poplatku za předplatné, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na jeho účtu (jestliže existuje), pokud možnost automatického financování nevypne. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout poskytnout nabídku.

Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.