PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce PlayStation®Plus, 14 měsíce za cenu 12

Podmínky a ustanovení
Více zemí – duben 2016

 

„Datum ukončení“

16. 05. 2016 v 00:59 (SELČ).

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®Vita, obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum zahájení“

21. 04. 2015 v 01:01 (SELČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Indie, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

„Kroky“

Žádné.

„Kupon“

Kupon s kódem je možné v příslušných obchodech použít k nákupu 14měsíčního předplatného služby PlayStation®Plus za cenu 12měsíčního předplatného.  Předplatné se na konci období předplatného automaticky obnoví na další 12měsíční období za aktuální cenu v obchodě PlayStation®Store.

„Den konce platnosti kuponu s kódem“

16. 05. 2016 v 00:59 (SELČ).

 

1.             Tato nabídka služby PlayStation®Plus („nabídka“) je určena těm, kdo jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a jsou držiteli hlavního účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý pod názvem účet PlayStation®Network („PSN“)) („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí:

                    a.   mít hlavní účet SEN zaregistrovaný v účastnické zemi a odebírat e-mailová marketingová sdělení;

                    b.   obdržet e-mail na e-mailovou adresu spojenou se svým ID služby PSN od pořadatele, ve kterém je vyzývá k účasti v této nabídce; a

                    c.   provést během doby trvání propagační akce uvedené kroky.

 

4.             Aby nedošlo k pochybnostem, jakékoli kroky uskutečněné před nebo po době trvání propagační akce nebudou do nabídky zahrnuty.

 

5.             Oprávněné osoby, které úspěšně provedly kroky uvedené v části 3 výše, obdrží kupon s kódem („kupon s kódem“), jehož platnost skončí dnem konce platnosti kuponu s kódem.

 

6.             Pokyny týkající se postupu uplatnění kuponu s kódem budou uvedeny v e-mailu.

 

7.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

8.             Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

9.             Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat.  Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budete informováni společně s kuponem s kódem.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  V případě ztráty, poškození nebo krádeže kuponu s kódem vám tento nebude nahrazen, a to ani v případě, že byl zaslán na neplatnou e-mailovou adresu, kterou oprávněná osoba zadala.

 

10.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu.  Služba PSN, obchod PS Store a služba PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením podle země a jazyka; obsah a služby ve službě PS Plus se mohou lišit podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Je nutné zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě.  Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

11.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

12.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

13.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

14.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

16.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat libovolný kupon s kódem.

 

17.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

18.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.