PlsyStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Propagační akce PlayStation®Plus – Podmínky a ustanovení

Prosinec 2015

 

„Datum ukončení“

31. 12. 2015 v 00:59 (SEČ).

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation® Vita, obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store.

„Datum zahájení“

15. 12. 2015 v 01:01 (SEČ).

„Účastnické země“

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

„Kupon“

Kupon s kódem je možné v příslušných obchodech použít k nákupu 14měsíčního předplatného služby PlayStation®Plus za cenu 12měsíčního předplatného.  Předplatné se na konci období předplatného automaticky obnoví na další 12měsíční období za aktuální cenu v obchodě PlayStation®Store.

„Den konce platnosti kuponu s kódem“

31. 12. 2015 v 00:59 (SEČ).

 

1.             Tato nabídka služby PlayStation®Plus („nabídka“) je určena těm, kdo jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a jsou držiteli hlavního účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý pod názvem účet PlayStation®Network) („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí:

a.   mít hlavní účet SEN zaregistrovaný v účastnické zemi a přijímat e-mailová marketingová sdělení; a

b.   obdržet e-mail na e-mailovou adresu spojenou se svým ID služby PlayStation™Network („PSN“) od pořadatele, ve kterém je vyzývá k účasti v této nabídce.

 

4.             Oprávněné osoby, které přijaly e-mail podle odstavce 3 výše, obdrží kupon s kódem („kupon s kódem“), jehož platnost skončí dnem konce platnosti kuponu s kódem.

 

5.             Pokyny týkající se postupu uplatnění kuponu s kódem budou uvedeny v e-mailu od pořadatele.

 

6.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

7.             Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

 

8.             Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat.  Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budete informováni společně s kuponem s kódem.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  V případě ztráty, poškození nebo krádeže kuponu s kódem vám tento nebude nahrazen, a to ani v případě, že byl zaslán na neplatnou e-mailovou adresu, kterou oprávněná osoba zadala.

 

9.             Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu.  Služba PSN, obchod PS Store a služba PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením podle země a jazyka; obsah a služby ve službě PS Plus se mohou lišit podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Je nutné zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě.  Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

10.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

11.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

12.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

13.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

14.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

15.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat libovolný kupon s kódem.

 

16.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

17.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.