PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Členové služby PlayStation® Plus s 1měsíčním nebo 3měsíčním členstvím – pořiďte si 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus a získáte body FUT. Propagační akce pro více zemí, od října 2017 do března 2018

„Další podmínky způsobilosti“

Je třeba, abyste obdrželi e-mail od společnosti Sony Interactive Entertainment (PlayStation) týkající se této propagační akce, která je přístupná pouze pro účet PSN zmíněný v e-mailu.

V době nákupu způsobilého produktu musí mít účastníci aktivní 1měsíční nebo 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus.

Musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus

„Příslušné obchody“

Pouze obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation Store, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

31. března 2018 11:00 (SELČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Datum zahájení“

19. října 2017 v 11:00 (SELČ).

„Kroky“

Oprávněné osoby mají během doby trvání propagační akce povinnost:

a.              přihlásit se k účtu SEN (musí to být ten samý účet zmíněný v e-mailu, který oprávněná osoba musela obdržet, aby se mohla propagační akce účastnit);

b.            přidat jeden způsobilý produkt do košíku v příslušném obchodě; a

c.             zaplatit.

„Body FUT”

Oprávnění zákazníci, kteří v době splnění všech kroků měli:

předplacené 1měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, získají ve hře FIFA 18 1 600 bodů FIFA Ultimate Team (FUT);

 

nebo

 

předplacené 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, získají ve hře FIFA 18 1 050 bodů FIFA Ultimate Team (FUT).

„Doba rozdělení bodů FUT“

Maximálně 14 dní po dokončení všech kroků. Pro oprávněné zákazníky, kteří kroky dokončí v období mezi 19. a 31. prosincem 2017 (včetně), se tato doba prodlouží na maximálně 20 dní.

 

1.             Tato nabídka s body FUT („nabídka“) je určena obyvatelům účastnických zemí, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky.

 

4.             Chcete-li použít body FUT, účet SEN, pomocí kterého se účastníte nabídky, musí mít přístup ke hře FIFA 18 (nehledě na její verzi).

 

5.             Oprávněné osoby, které splní všechny kroky, obdrží během doby rozdělení bodů FUT zprávu na systém PS4 nebo e-mail, která:

a.    je buď upozorní, že body FUT byly přidány na jejich účet SEN; nebo

b.    bude obsahovat kupon s kódem a pokyny pro aktivaci bodů FUT. V takovém případě musí být body FUT aktivovány v souladu s instrukcemi uvedenými ve zprávě.

 

6.             Body FUT nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Body FUT jsou nepřenosné a neprodejné.

 

7.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu, nabídka je nepřenosná.

 

8.            Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

9.                  Body FUT nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

 

10.          Na body FUT se vztahují podmínky a ustanovení: přečtěte si sekce 3 a 6 Uživatelské smlouvy společnosti EA.

 

11.          Body FUT se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

12.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, body FUT nebudou poskytnuty. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

 

13.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

14.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli body FUT.

 

15.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit body FUT z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

16.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu Sony Entertainment Network (SEN) s přístupem do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostním internetem.  Na službu PlayStation™Network (PSN), obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Předplatné služby PS Plus je trvale placené předplatné s pravidelným poplatkem, který se strhává z peněženky uživatele (za aktuální cenu v obchodě PS Store). Platí úplné podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

17.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

18.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

19.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

20.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

21.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.