PlayStation.com

Právní informace

 
 

14DENNÍ BEZPLATNÁ ZKUŠEBNÍ VERZE SLUŽBY PLAYSTATION®PLUS

PODMÍNKY A USTANOVENÍ PRO KUPON S KÓDEM:

1.       Tento kupon s kódem („Kupon s kódem") vydává společnost Sony Network Entertainment Europe Limited se sídlem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (registrační číslo společnosti 6020283) („společnost", „my", „naše" nebo „nás").  Pokud je v textu zmíněno slovo „vy" nebo „vaše", je tím myšlen příjemce daného kuponu s kódem.

2.       K uplatnění kuponu s kódem je třeba vlastnit (i) příslušný hardware; (ii) Sony Entertainment Network („SEN") account (účet služby Sony Entertainment Network – dříve známé jako PlayStation®Network); a (iii) internetové služby (např. širokopásmové připojení, síť Wi-Fi nebo mobilní internet, podle vaší platformy Sony).  Poplatky za internetové služby a připojení hradíte vy.

3.       SEN account (účet SEN)si může otevřít uživatel starý alespoň 7 let, který přijme SEN Terms of Service and User Agreement and Privacy Policy (Podmínky používání služby, Uživatelskou smlouvou a Zásadami ochrany soukromí služby SEN), které jsou dostupné na stránkách eu.playstation.com/legal.  Pokud je vám méně než 18 let, musí váš rodič nebo opatrovník nejprve založit SEN master account (hlavní účet SEN) a pak vytvořit sub account (vedlejší účet) pro vás.

4.       Pokud není uvedeno jinak, kupony s kódem je možné použít pouze jednou, pro jeden SEN account (účet SEN).  V rámci platného práva není možné kupony s kódem vyměňovat, převádět na jinou osobu, prodávat, uplatňovat nebo vracet za hotovost či kredit (s výjimkou toho, že je možné dát kupon s kódem, který jste zakoupili, někomu jinému jako dar).

5.       Kupony s kódem je nutné uplatnit před uvedeným datem vypršení platnosti.  Datum vypršení platnost a jakákoli další omezení vám budou oznámena společně s kuponem s kódem.

6.       Pokud dojde ke ztrátě, poškození, krádeži nebo uplatnění kuponů s kódem bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada.  Vyhrazujeme si právo ukončit či zablokovat uživatelské účty a vyžadovat alternativní formy platby a zároveň podniknout veškeré potřebné kroky na ochranu našich zájmů v případě podvodného získání kuponu s kódem a jeho použití na síti SEN či k platbě za služby z obchodů PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited a Music Unlimited („služby").  Pokud je váš SEN account (účet SEN) z těchto důvodů ukončen nebo zablokován, můžete přijít o veškeré nevyužité finanční prostředky SEN wallet (peněženky).

7.       Na některý obsah přístupný po uplatnění kuponů s kódem se mohou vztahovat další omezení, například věková klasifikace nebo uživatelská práva.  Děti nesmějí mít přístup k obsahu, který je klasifikován číslem vyšším, než je jejich věk.

8.       Příslušný kupon s kódem je možné uplatnit pouze v zemích, ve kterých jsou služby dostupné.  Na použití kuponu s kódem se mohou vztahovat další územní omezení.

9.       V případě, že je kupon s kódem vadný, je jedinou možností nápravy a jedinou naší odpovědností výměna takového kuponu s kódem.  V rozsahu povoleném platnými zákony se my a naši držitelé licence, pobočky a poskytovatelé licence zříkáme veškerých dalších záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, s ohledem na kupony s kódem, a to zejména vyjádřené či předpokládané záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a vylučujeme veškerou další odpovědnost vycházející z vašeho použití kuponu s kódem.  Jakožto na zákazníka se na vás mohou vztahovat další zákonná práva, která nejsou omezena těmito podmínkami.

10.   Tato smlouva může být převedena na kteroukoli společnost skupiny Sony bez vašeho souhlasu za předpokladu, že takové převedení nebude nepříznivě ovlivňovat vaše práva daná těmito podmínkami.

11.   Pokud jsou kupony s kódem poskytovány v rámci propagační nabídky, jakékoli stížnosti související s těmito nabídkami musí být směřovány na pořadatele nabídky, nikoli na nás.

12.   Máte oprávnění aktivovat pouze jeden kupon s kódem na 14denní zkušební verzi služby PlayStation®Plus.  Tento kupon s kódem je možné aktivovat pouze tehdy, jestli nejste v současnosti předplatitelem služby PlayStation®Plus a nikdy dříve jste si ji nepředplatil nebo neobdržel zkušební verzi služby PlayStation®Plus.  Obsah a služby PlayStation®Plus se liší podle věku předplatitele.

13.   Je nutné zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě.  Pokud na konci 14denní zkušební verze neprovedete žádný úkon, 14denní zkušební verze se automaticky obnoví na jednoměsíční placené členství v souladu s SEN Terms of Service and User Agreement (Podmínkami služby a uživatelskou smlouvou SEN) a bude vám naúčtována částka 235 Kč z finančních prostředků ve vaší wallet (peněžence) SEN. Pokud ve vaší wallet (peněžence) SEN není dostatek finančních prostředků, převede se zbývající hotovost z kreditní/debetní karty připojené k vaší wallet (peněžence) SEN.  Více informací o možnosti zrušení předplatného najdete na stránce nejčastejších dotazů http://eu.playstation.com/psn/support. 14denní zkušební verzi lze kdykoli zrušit.  Kompletní podmínky a ustanovení se nachází v SEN Terms of Service and User Agreement (Podmínkách služby a uživatelské smlouvě SEN) na adrese playstation.com/legal/.

14.   V rozsahu povoleném platnými zákony lze tyto Podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony.  Smlouva mezi zákazníkem a naší společností bude tak považována za vytvořenou a uzavřenou ve Velké Británii.

15.   V případě, že se chcete zeptat na něco ohledně kuponů s kódem, použijte Zákaznický servis naší společnosti na stránkách eu.playstation.com/redeemvouchercode.