PlayStation.com

Právní informace

 
 

PlayStation®Music – propagační akce Spotify – podmínky – propagační akce na zlevněné 3měsíční předplatné za 16,90 Kč – květen/červen 2017

 

„Příslušné obchody“

Obchod PlayStation®Store na systému PlayStation®4. Obchody na všech ostatních systémech PlayStation® a nákupy ve hře jsou z akce vyloučeny.

„Datum zahájení“

17. 5. 2017 v 11:00 (SELČ)

„Datum ukončení“

26. 6. 2017 v 17:00 (SELČ)

„Propagovaná položka“

První 3 měsíce předplatného Spotify Premium za 16,90 Kč. Jedná se o trvalé předplatné na dobu neurčitou. Na konci třetího měsíce bude proto předplatné dál pokračovat, dokud nebude zrušeno, a z peněženky se bude každý měsíc strhávat částka v plné výši podle aktuálního ceníku obchodu PlayStation®Store (k datu zahájení je to 169,00 Kč).

 

1.             Tato nabídka PlayStation®Music Spotify („nabídka“) je určena majitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známého jako PlayStation®Network („PSN“), kteří nemají a ani nikdy neměli předplatné Spotify (včetně zkušebního předplatného zdarma) („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení. Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“.

 

3.             Oprávněné osoby si mohou zakoupit propagovanou položku v příslušných obchodech v době trvání propagační akce.

 

4.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

5.             Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů.

 

6.             Nabídka platí pouze v Austrálii, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Irsku, Islandu, Itálii, Kypru, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Novém Zélandu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, Spojeném království, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku, kde je služba Spotify ve službě PS Music nabízena.

 

7.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

8.             Služba Spotify ve službě PlayStation®Music je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu. Na službu PSN, obchod PS Store a službu Spotify ve službě PS Music se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Uživatelům musí být 7 či více let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů. Požaduje se registrovaný způsob platby (např. kreditní kartou).  Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN na adrese eu.playstation.com/legal.

 

9.             Toto předplatné představuje trvalé placené předplatné a po uplynutí úvodního 3měsíčního období bude z vaší peněženky každý měsíc odečten pravidelný poplatek za předplatné ve výši 169,00 Kč.

 

Pravidelný poplatek za předplatné: 16,90 Kč za první 3 měsíce, potom 169,00 Kč měsíčně, dokud vám nepřijde oznámení o změně na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

 

Frekvence fakturací: jedenkrát za první 3 měsíce a poté každý měsíc.

 

Doba trvání předplatného: trvá, dokud nedojde ke zrušení.

 

Své předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné bude ukončeno ke dni splatnosti následující platby. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby předplatného. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

 

Pokyny ke zrušení předplatného naleznete na adrese: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Po zakoupení předplatného se v nastavení vašeho účtu ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud nemáte v peněžence dostatek financí k zaplacení poplatku za předplatné, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na vašem účtu (jestliže existuje), pokud možnost automatického financování nevypnete. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

10.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

11.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

12.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

13.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

14.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout poskytnout nabídku.

 

15.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

16.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.