PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Hráčská karta PlayStation® F.C.“

 

1.            Soutěže „Hráčská karta PlayStation® F.C.“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 1. 6. 2017 od 10:00 (SELČ) („datum zahájení“) až do 2. 7. 2017 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky:

a)     navštívit web týmové fotky PlayStation® F.C. na adrese www.playstation.com/psfc;

b)    kliknout na možnost „Připoj se k týmu“ a vyplnit požadované údaje;

c)     kliknout na možnost „Ano, připojit můj účet PSN“ nebo „Ne, děkuji“;

d)    vytvořit a odeslat svoji hráčskou kartu podle následujících kroků („hráčská karta“) (účastníci musí zajistit, že jejich obrázek splňuje podmínky použití webu eu.playstation.com);

e)     kliknout na možnost „Zúčastnit se soutěže“;

f)     zadat svoji odpověď na „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“) a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže). Každý účastník obdrží svoji hráčskou kartu do 24 hodin od odeslání, pokud bude schválena týmem moderátorů SIEE. Účastníci, kteří odešlou svoji hráčskou kartu, která nebude schválena moderátory, budou diskvalifikováni ze soutěže a jejich přihláška bude vyřazena ze soutěže. Příslušné přihlášky budou odstraněny z databáze a tým moderátorů SIEE může podniknout adekvátní kroky.

 

6.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7. Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

g)    pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

h)     vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

i)      obtěžující nebo urážlivý obsah;

j)      obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

k)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

l)      násilné či nebezpečné chování; a/nebo

m)   spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

7.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

 

8.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

9.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“).

 

Výherce a všichni finalisté budou určeni takto:

a) výhercem se stane účastník se správnou odpovědí na rozstřelovou otázku;

b) pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

c) v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce; a

d) finalisty bude pět (5) účastníků, jejichž odpovědi budou nejblíže správné odpovědi výherce, kteří budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b) a c).

 

10.          Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty pomocí e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku účasti do dvou (2) týdnů od data ukončení.

 

11.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce a finalisté musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce či každý z finalistů diskvalifikován.

 

12.          Výherce získává:

a)     jeden (1) systém PlayStation®4 Pro (1 TB);

b)    jednu (1) soupravu PlayStation®VR;

c)     jedna (1) bezdrátová sluchátka s mikrofonem platinum;

d)    dva (2) zlaté bezdrátové ovladače DUALSHOCK®4;

e)     jednu (1) hru PES 2017;

f)     jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C.; a

g)    jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 12. 12. 2017 v obchodě PlayStation®Store

 

v celkové přibližné hodnotě EUR 1 208 / GBP 1 015 / 32 086 Kč / DKK 8 985 / NOK 11 318 / PLN 5 088 / RUB 75 400 / SEK 11 705 / CHF 1 324 („cena pro výherce“).

 

13.          Každý finalista získává:

a)     jeden (1) zlatý bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4; a

b)    jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C.

 

v celkové přibližné hodnotě EUR 77 / GBP 65 / 2 055 Kč / DKK 575 / NOK 725 / PLN 326 / RUB 4 828 / SEK 750 / CHF 85 („cena pro finalisty“).

 

14.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     doporučenou poštou výherci cenu pro výherce; a

b)    doporučenou poštou každému finalistovi cenu pro finalistu, a to do čtyř (4) týdnů od přijetí údajů výherce nebo finalisty.

 

15.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalistu.

 

16.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

 

17.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu. Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers. Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store. Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

18.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit. Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti, ale pořadatel si vyhrazuje právo nahradit libovolnou cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

19.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

20.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

21.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

22.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou. Zákonná práva výherce a finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

23.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

 

24.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7, 8, 9 a/nebo 11 nebo použije k účasti více účtů nebo se vyskytnou důvody k přesvědčení, že jakákoli osoba byla zaplacena či jakýmkoli způsobem motivována účastníkem nebo třetí stranou, aby hlasovala pro účastníka, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

25.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

26.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele. Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation F.C. Player Card Competition“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

27.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

28.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

29.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.