PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Hráčská karta PlayStation® F.C.“

 

1.             Soutěže „Hráčská karta PlayStation® F.C.“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

2.             Tato soutěž začíná 29. ledna 2018 v 10:00 (SEČ) („datum zahájení“) a končí 28. dubna 2018 v 00:59 (SEČ) („datum ukončení“). Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

 

3.             Této soutěže se můžete zúčastnit zdarma, aniž byste museli zakoupit nějaký produkt či službu. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

 

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže splnit následující kroky:

 

a)     navštívit web PlayStation® F.C. Team Photo na adrese www.playstation.com/psfc-playercard

b)    kliknout na možnost „Připoj se k týmu“ a vyplnit požadované údaje;

c)     kliknout na možnost „Ano, připojit můj účet PSN“ nebo „Ne, děkuji“;

d)    vytvořit a odeslat svoji hráčskou kartu podle následujících kroků („hráčská karta“) (účastníci musí zajistit, že jejich obrázek splňuje podmínky použití webu eu.playstation.com);

e)     kliknout na možnost „Zúčastnit se soutěže“;

f)     zadat svoji odpověď na „rozstřelovou“ otázku („rozstřelová otázka“) a kliknout na možnost „Odeslat“.

 

5.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže). Každý účastník obdrží svoji hráčskou kartu do 24 hodin od odeslání, pokud bude schválena týmem moderátorů SIEE. Účastníci, kteří odešlou svoji hráčskou kartu, která nebude schválena moderátory, budou diskvalifikováni ze soutěže a jejich přihláška bude vyřazena ze soutěže. Příslušné přihlášky budou odstraněny z databáze a tým moderátorů SIEE může podniknout adekvátní kroky.

 

6.             Všichni účastníci jsou povinni řídit se Obecnými pravidly, a to zejména oddíly 6 a 7.  Kromě toho nesmí příspěvky obsahovat:

a)     pornografii, nahotu nebo sexuálně explicitní zobrazení;

b)    vulgární či hanlivá zobrazení nebo jazyk a zobrazení nebo jazyk vyvolávající nenávist;

c)     obtěžující nebo urážlivý obsah;

d)    obsah, který narušuje soukromí či bezpečí vaše či druhých;

e)     obsah, který ponižuje některé pohlaví, sexuální orientaci, tělesnou vadu, náboženství, rasu či národnost;

f)     násilné či nebezpečné chování; a/nebo

g)    spam, reklamy či jiné obchodní aktivity.

 

7.             Všichni účastníci udělují pořadateli celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci k použití příspěvků k propagačním účelům a všem účelům souvisejícím se soutěží v libovolných médiích včetně libovolných online platforem v působnosti pořadatele.

 

8.             Všechny příspěvky musí být zcela původní tak, aby neporušovaly autorská práva žádné třetí strany.  Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud budou účastníci tyto podmínky ignorovat, a všichni účastníci souhlasí s tím, že pořadatele plně odškodní při libovolných nárocích libovolné třetí strany vzniklých z libovolného porušení těchto podmínek.

 

9.             Vyhlášen bude jeden (1) výherce („výherce“) a pět (5) finalistů („finalista“). Výherce a všichni finalisté budou určeni takto:

a) výhercem se stane účastník se správnou odpovědí na rozstřelovou otázku;

b) pokud namísto nerozhodného výsledku dojde k situaci, kdy správnou odpověď na rozstřelovou otázku neuvede dostatek účastníků nutný k výběru výherce, výhercem se stane účastník, jehož odpověď na rozstřelovou otázku je nejblíže správné odpovědi;

c) v případě dalšího nerozhodného výsledku tito účastníci musí zodpovědět jinou „rozstřelovou otázku“, aby bylo možné určit výherce v souladu s hodnoticím mechanismem uvedeným v bodech a) a b) výše. V případě další remízy se tento proces bude opakovat tak dlouho, dokud nedojde k určení jediného (1) výherce; a

d) finalisty bude pět (5) účastníků, jejichž odpovědi budou nejblíže správné odpovědi výherce, kteří budou určeni na základě mechanismu uvedeného výše v bodech a), b) a c).

 

10.          Pořadatel informuje výherce a všechny finalisty prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v okamžiku účasti do jednoho (1) týdne od data ukončení.

 

11.          Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), výherce a finalisté musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do tří (3) dnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, poštovní adresu a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být výherce či každý z finalistů diskvalifikován.

 

12.          Výherce získává:

 

a)     dvě (2) vstupenky (jednu (1) vstupenku pro výherce a jednu (1) vstupenku pro společníka) na zápas finále UEFA Champions League®, který se uskuteční v Národním sportovním komplexu Olimpijskyj v Kyjevě na Ukrajině 26. května 2018 („událost“);

b)    možnost hrát fotbal 40–90 minut na finále UCL 2018 na fotbalovém stadionu 27. května 2018 v Národním sportovním komplexu Olimpijskyj v Kyjevě;

c)     zpáteční let v ekonomické třídě pro výherce a jeho společníka z domovské země výherce na letiště v Ukrajině; datum odletu je 25. května 2018 a datum návratu 27. května 2018 (lety nemusí být přímé) – pokud výherce bude z Ukrajiny, poskytneme lístky na vlak z domovského města výherce do vlakové stanice v blízkosti hotelu (podle definice níže);

d)    pobyt na dvě (2) noci v dvoulůžkovém pokoji v hotelu s hodnocením minimálně tři (3) hvězdičky („hotel“);

e)     zpáteční cestu z letiště / vlakové stanice do hotelu v datech příletu a odletu / příjezdu a odjezdu;

f)     dopravu z hotelu na událost a zpět 26. května 2018;

g)    300 GBP (nebo ekvivalentní částku v místní měně výherce, bude určena v den odeslání peněz výherci) na útratu za stravu, nápoje, spropitné a dopravu (s výjimkou dopravy výslovně uvedené výše) po dobu výletu („kapesné“);

h)     jeden (1) systém PlayStation®4 Pro (1 TB);

i)      jednu (1) soupravu PlayStation®VR;

j)      jednu (1) kameru PlayStation®Camera;

k)     jednu (1) hru PES 2018;

l)      jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C.; a

m)   jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus ve formě kuponu s kódem, který je nutné uplatnit do 12. 12. 2018 v obchodě PlayStation®Store.

 

13.          Celková hodnota ceny pro výherce se bude lišit podle poskytnuté dopravy a ubytování, avšak přibližná hodnota ceny (vyjma DPH a nákladů na let) je:

a)     2 000 GBP; a

b)    EUR 2 188 / 57 057 Kč / DKK 16 271 / NOK 20 375 / PLN 9 352 / RUB 152 072 / SEK 20 853 / CHF 2 485 / TRY 9 033.

 

Náklady na let se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně země odletu a data rezervace a nejsou součástí výše uvedené hodnoty ceny pro výherce.

 

14.          Výherce bude kontaktovat agentura (třetí strana) („agentura“) do jednoho (1) týdne od data, kdy potvrdil své údaje pořadateli, aby zařídila cestu a jiné logistické záležitosti související s cenou. Agentura se může s výhercem spojit a probrat s ním organizaci cesty (například upřednostňované letiště a časy odletu), avšak veškerá organizace letu, hotelu a dopravy je zcela záležitostí vlastního uvážení agentury či pořadatele.

 

15.          Výherce a jeho společník budou muset vyplnit a odevzdat informační formulář o přijetí ceny a odeslat agentuře kopie svých pasů, aby mohla agentura zorganizovat vše potřebné.  Na žádost agentury jí výherce poskytne všechny další údaje (o sobě či svém společníkovi), které agentura může přiměřeně požadovat.

 

16.          Výherce odpovídá za všechny cestovní a jiné související výdaje nepředstavující součást ceny pro výherce, mimo jiné dopravu na domovské letiště / vlakovou stanici výherce a z něj, cestovní pojištění a veškeré stravování či jiné občerstvení nad rámec kapesného.

 

17.          Výherce bude muset při přihlášení v hotelu uvést údaje o své platné kreditní či debetní kartě za účelem zálohy.

 

18.          Výherce a jeho společník musí mít platné pasy s datem ukončení platnosti minimálně šest (6) měsíců po datu zpátečního letu. 

 

19.          Za cestovní víza jsou odpovědní výherce a jeho společník. Od výherce a jeho společníka se může při žádosti o oprávnění ke vstupu na Ukrajinu vyžadovat návštěva příslušné webové stránky a vyplnění požadovaných informací.  Výherce ani jeho společník nemohou získat vstup na Ukrajinu bez platného víza (je-li nutné).

 

20.          Výherce a jeho společník musí doložit kopii vládou vydaného průkazu totožnosti, jako je například pas či řidičský průkaz, aby jim byl povolen vstup na událost.

 

21.          Každý finalista získává:

a)     jeden (1) systém PlayStation®4 Pro (1 TB)

b)    jeden (1) ovladač DUALSHOCK 4

c)     jednu (1) repliku oficiálního dresu PlayStation® F.C.

 

o celkové hodnotě EUR 437 / 11 411 Kč / DKK 3 254 / NOK 4 075 / PLN 1 870 / RUB 30 414 / SEK 4 170 / CHF 496 / GBP 400 / TRY 1 806 („cena pro finalistu“).

 

22.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     doporučenou poštou výherci cenu pro výherce; a

b)    doporučenou poštou každému finalistovi cenu pro finalistu, a to do čtyř (4) týdnů od přijetí údajů výherce nebo finalisty.

 

23.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalisty, podle kontextu.

 

24.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

 

25.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

 

26.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

 

27.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

28.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

29.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce a/nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

 

30.          Výherce a všichni finalisté souhlasí s jakoukoli přiměřenou publicitou podle požadavků pořadatele.

 

31.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a/nebo 11 nebo použije k účasti více účtů, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

 

32.          Od výherce a všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

 

33.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jméno výherce a všech finalistů na webových stránkách pořadatele.  Jména výherce a všech finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „PlayStation® F.C. Player Card Competition“ na následující adresu: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

 

34.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla. Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

 

35.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

36.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.