PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PLAYSTATION® PLAYER CELEBRATION OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

MOŽNOST ÚČASTI, VÝHRY ČI NÁROKU NA CENU I BEZ NÁKUPU. NÁKUP ani platba NEZVÝŠÍ ŠANCE ÚČASTNÍKA NA VÝHRU.

1.     Akci PlayStation® Player Celebration („propagační akci“) sponzoruje společnost Sony Interactive Entertainment Europe Limited („sponzor“), 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom a spravuje společnost Prize Logic, LLC, („správce“), 25200 Telegraph Road, Suite 405, Southfield, MI 48033.

2.     Doba trvání propagační akce: Propagační akce začíná 18. února 2020 ve 14:00 SEČ a končí 18. března 2020 v 8:59:59 SEČ („celková doba trvání propagační akce“). První část propagační akce (definována níže) bude zahájena 18. února 2020 ve 14:00 SEČ a ukončena 16. března 2020 v 8:59:59 SEČ. Druhá část propagační akce (definována níže) proběhne 17. března 2020 během určeného časového období uvedeného v části 7 níže. Oficiální hodiny propagační akce představuje počítač sponzora.

3.     Způsobilost: Této propagační akce se může zúčastnit pouze jednotlivec, který: (i) je legálním obyvatelem v Česká republika (jedna ze „zúčastněné země/regiony“), (ii) je ve věku nejméně osmnácti (18) let a v okamžiku zahájení své účasti dosáhl věku zákonné dospělosti v příslušném státě/oblasti/provincii, kde žije , (iii) vlastní systém PlayStation®4 nebo k němu má přístup ke dni 18. února 2020, (iv) má účet služby PlayStationTMNetwork ( „PSN“), („účet PSN“) a (v) má aktivní vysokorychlostní připojení k internetu a během hry je připojen ke službě PSN. Každý takový jednotlivec je „účastníkem“.

Zaměstnanci sponzora, správce a každé z jejich příslušných mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností, reklamních a propagačních agentur (souhrnně „propagační subjekty“) a každý z jejich členů užší rodiny (např. manžel či manželka, rodič, dítě, sourozenec a jejich příslušní manželé a manželky a nevlastní rodinní příslušníci každého z nich, bez ohledu na bydliště) a osoby žijící v jedné domácnosti s každým z nich, ať jsou či nejsou v příbuzenském vztahu, nejsou způsobilí účastnit se akce ani získat výhru. V případě zákazu či omezení zákonem jsou podmínky neplatné.

Účast na této propagační akci představuje úplný a bezpodmínečný souhlas účastníka s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími i interpretacemi sponzora, které jsou konečné a závazné ve všech záležitostech vztahujících se k propagační akci. Pro účely propagační akce může sponzor účastníky kontaktovat e-mailem. Pořadatel použije e-mailovou adresu účastníka spojenou s jeho ID služby PSN uvedeným při zahájení účasti. Účastníci nebudou oprávněni e-mailovou adresu změnit.

Mezi „zúčastněné země/regiony” patří: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chile, Indonésie, Irsko, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, USA a Velká Británie.

4.     STRUKTURA PROPAGAČNÍ AKCE: Tato propagační akce sestává ze dvou částí: prví vyžaduje týmovou práci a druhá je nezávislá.

a.     První část: Každý účastník se stane součástí komunity sestávající z účastníků z každé zúčastněné země/regionu („komunita“). 1. část se bude skládat ze tří (3) fází (jednotlivé označení „fáze“), které proběhnou v rámci celkové doby trvání propagační akce. Komunita bude hrát společně, aby v každé fázi splnila dva cíle („cíle komunity“).

b.     Druhá část: 17. března 2020 bude mít každý účastník z každé zúčastněné země/regionu možnost vyhrát sadu doplňkových cen na základě zodpovězení otázky, která se objeví na adrese playstation.com/playercelebration v čase určeném v části 7 níže.

5.     JAK SE ZAPOJIT

Aby se účastníci mohli akce účastnit, musí se přihlásit ke svému účtu PSN na adrese www.playstation.com, postupovat podle odkazů ke tlačítku přihlašovacího formuláře propagační akce na adrese playstation.com/playercelebration a vyplňování formuláře dokončit přijetím oficiálních pravidel.

Po úspěšném vstupu se všichni účastníci stanou a zůstanou součástí komunity až do konce celkové doby trvání propagační akce. Účastníci, kteří se přihlásí od 18. února 2020 do 23. února 2020 se mohou účastnit 1. fáze, 2. fáze a 3. fáze první části. Účastníci, kteří se přihlásí po 23. únoru 2020, ale před koncem 1. fáze, se mohou účastnit pouze 2. fáze a 3. fáze první části. Účastníci, kteří se přihlásí po ukončení 1. fáze, ale před ukončením 2. fáze, se mohou účastnit pouze 3. fáze první části. Všichni účastníci, bez ohledu na dobu přihlášení, se mohou účastnit druhé části.

Omezení účasti: Účast je omezena na jeden (1) vstup na jednotlivce během doby trvání propagační akce. Pokud bude zaznamenána více než jedna (1) účast stejného jednotlivce, všechny takové účasti budou, podle vlastního uvážení sponzora, vyloučeny. Pro účastníky platí zákaz používat více než jednu (1) e-mailovou adresu, účet nebo více identit. Pokud bude zjištěno nebo vznikne podezření, že některý účastník používá k účasti na propagační akci více než jednu e-mailovou adresu nebo více identit, pak může být tento účastník, podle vlastního uvážení sponzora, diskvalifikován, a nemusí být způsobilý k získání ceny.

DŮLEŽITÉ: Pokud se účastník PROPAGAČNÍ AKCE účastní prostřednictvím SVÉHO mobilního zařízení, mohou mu být účtovány poplatky za zprávy a data. Účastníci by se měli obeznámit s ceníky svých MOBILNÍCH operátorů. K získání ceny v TÉTO PROPAGAČNÍ AKCI se nevyžaduje mobilní vstup.

6.     PRVNÍ ČÁST:

Je třeba, aby komunita společně dosáhla cílů komunity pro každou fázi.

Cíle komunity pro každou fázi zahrnují cíle vztahující se k: (i) počtu her, které komunita odehraje („herní cíl“), a (ii) počtu trofejí, které komunita získá („trofejní cíl“). Postup komunity se bude zaznamenávat na adrese playstation.com/playercelebration.

Když komunita splní cíle komunity pro jednotlivou fázi, získá komunita ceny za danou fázi („ceny první části“) a postup do další fáze.

 

Data fází

Herní cíl

Trofejní cíl

Ceny první části

1. fáze

24. února 2020 až do splnění cíle 1

 

125 000 her

500 000 trofejí

Jedno (1) statické téma PS4 a jeden (1) avatar PS4

 

2. fáze

Od dosažení cíle 1 do dosažení cíle 2

 

375 000 her

1 500 000 trofejí

Pět (5) avatarů PS4

3. fáze

Od dosažení cíle 2 do dosažení cíle 3

 

675 000 her

2 700 000 trofejí

Jedno (1) dynamické téma PS4

Požadavky na cíle:

V případě herního cíle mohou účastníci hrát jakoukoli hru podle vlastního výběru. Hry odehrané jednotlivými účastníky v každé fázi se do celkového počtu her odehraných komunitou započítají pouze v případě, že daný účastník hrál v průběhu příslušné fáze hru nejméně jednu hodinu.

V případě trofejního cíle podléhá započítání trofejí získaných jednotlivými účastníky během určité fáze do celkového počtu trofejí získaných komunitou v dané fázi limitu 6 trofejí za den. Trofeje získané při hrách s prvkem hry pro více hráčů se do celkového počtu trofejí získaných komunitou za příslušnou fázi započítají dvakrát.

7.     DRUHÁ ČÁST: 17. března 2020 bude mít každý účastník z každé zúčastněné země/regionu šanci vyhrát sadu doplňkových cen na základě zodpovězení otázky („otázka pro druhou část“), která se zobrazí na adrese playstation.com/playercelebration 17. března 2020 v čase uvedeném v tabulce níže. Účastníci musí kliknout na tlačítko „Odpovědět nyní“, kde budou vyzváni, aby se přihlásili ke svému účtu PSN ID (pokud již nejsou přihlášeni k účtu PSN). Po přihlášení musí účastníci postupovat podle odkazů a pokynů a odpovědět na otázku pro druhou část.

20:00–8:59:59 SEČ

12:00–00:59:59 SEČ

19:00–7:59:59 SEČ

Argentina, Brazílie, Chile, Kanada, Mexiko, USA

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Austrálie, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Thajsko,Tchaj-wan

První dva (2) účastníci z každé zúčastněné země/regionu, kteří správně zodpoví otázku pro druhou část, vítězí („vítězové druhé části“) (jak určí sponzor podle vlastního uvážení). V případě jakékoli remízy bude příslušným účastníkům na e-mailovou adresu zaslána druhá otázka, která remízu rozhodne, jak určí sponzor podle vlastního uvážení.

8.     URČENÍ VÍTĚZE PRO CENY PRVNÍ ČÁSTI A ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ

Při dokončení určité fáze první části získají účastníci tvořící součást komunity před začátkem dané fáze ceny první části („vítězové první části“) za danou fázi následovně:

·        1. fáze: jedno (1) statické téma PS4 a jeden (1) avatar PS4 („cena 1. fáze“)

·        2. fáze: pět (5) avatarů PS4 („cena 2. fáze“)

·        3. fáze: jedno (1) dynamické téma PS4 („cena 3. fáze“)

Cena 1. fáze, cena 2. fáze a cena 3. fáze představují souhrnně ceny 1. části.

Vítězové první části obdrží od sponzora prostřednictvím systému PlayStation Network na svou konzoli PS4 zprávu s informací o vítězství a kupony s kódem, které musí vítězové první části použít k uplatnění nároku na cenu 1. fáze nebo cenu 2. fáze nebo cenu 3. fáze prostřednictvím obchodu PlayStation Store.

Přibližná maloobchodní hodnota (ARV) každé z cen 1. části je 0 USD.

A.    Celková ARV:Celková přibližná maloobchodní hodnota cen první části je 0 USD. Ceny první části nemají mimo systém PlayStation Network žádnou hodnotu ani využití a nelze je prodávat, převádět ani proměňovat za skutečné peníze nebo cenné předměty.

B.    Šance na vítězství: Šance na získání všech součástí cen první části závisí na tom, kdy se účastník do propagační akce zapojil a na tom, zde komunita úspěšně splnila všechny tři komunitní cíle.

9.     URČENÍ VÍTĚZE PRO CENY DRUHÉ ČÁSTI A ŠANCE NA VÍTĚZSTVÍ

Vítězové druhé části získají „balíček cen druhé části“, který zahrnuje následující: (i) trofej PlayStation Platinum s vyrytým PSN ID vítěze druhé části, (ii) kupón do obchodu PlayStation Store v hodnotě 100 USD (bude poskytnut v místní měně účastníka, který cenu získal) a (iii) kupon s kódem do obchodu PlayStation Store na následující čtyři (4) hry v systému PlayStation: The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition a Uncharted 4: A Thief’s End. V rámci propagační akce nebudou dostupné více než dvě (2) ceny.

Po ověření obdrží vítězové druhé části e-mail od sponzora obsahující kupon s kódem, který musí vítězové druhé části uplatnit na součásti (ii) a (iii) balíčků cen druhé části prostřednictvím obchodu PlayStation Store.

Součást (i) balíčku cen druhé části – platinová trofej PlayStation s vyrytým PSN ID vítěze druhé části – bude doručena na adresu bydliště vítěze druhé části.

ARV jednotlivých balíčků cen druhé části je 550 USD.

A.    Celková ARV: Celková přibližná maloobchodní hodnota cen druhé části je 1100 USD.

B.    Šance na výhru: Šance na získání balíčku cen druhé části záleží na počtu účastníků, kteří se akce účastní v každé zúčastněné zemi/regionu a na čase, kdy každý z účastníků zodpoví otázku pro druhou část.

C.    Všeobecné podmínky: Jedna osoba může získat pouze jeden (1) balíček cen druhé části. V žádném případě nebudou uděleny dva (2) balíčky cen druhé části.

10.  JAK SI NÁROKOVAT CENU: Sponsor potenciální vítěze uvědomí e-mailem na e-mailovou adresu spojenou s účtem PSN vítěze. Pokud vítěz neposkytne veškeré požadované informace a podpis na veškeré dokumenty v rámci uvedeného časového období, může to mít za následek, že právo nárokovat si cenu vítězi propadne, a v důsledku toho může být cena udělena náhradnímu vítězi, pokud to bude z časových důvodů možné. Země bydliště spojená s účtem PSN vítěze musí odpovídat adrese bydliště uvedené během ověření vítěze. Pokud bude potenciální vítěz diskvalifikován, bude shledán nezpůsobilým nebo nesplní tato oficiální pravidla či odmítne přijmout cenu, může příslušná cena propadnout. Pokud cena propadne, může být udělena náhradnímu vítězi. Náhradním vítězem se stane jednotlivec, který jako další správně odpověděl na otázku, jak je popsáno výše v části 7. Pokud se po pokusu provedeném v dobré víře sponzorovi nepodaří udělit či doručit cenu, nemusí být cena znovu udělena. Po ověření způsobilosti bude součást ceny obsahující trofej zaslána poštou vítězům na fyzické adresy (P.O. boxy nejsou povoleny) uvedené během ověření a kupony budou vítězům doručeny prostřednictvím upozornění v systému PS4. Jakákoli součást ceny, kterou vítěz nepřijme, propadne. Každý vítěz ponese výhradní odpovědnost za úhradu veškerých platných federálních, státních a místních daní za cenu, kterou získal. Za všechny ostatní náklady a výdaje, které nejsou výslovně stanoveny v tomto dokumentu, ponesou odpovědnost výhradně jednotliví vítězové. Ceny budou uděleny pouze ověřenému vítězi.

Sponsor se pokusí uvědomit každého potenciálního vítěze, jak je uvedeno výše, avšak sám nenese odpovědnost za žádné nedoručené e-maily, mimo jiné včetně e-mailů, které vítěz neobdrží kvůli nastavením ochrany soukromí nebo filtrů nevyžádané pošty, které mohou jakýkoli e-mail propagační akce, včetně jakéhokoli e-mailu s oznámením pro vítěze, přesměrovat do složky s nevyžádanou poštou nebo do koše. Ceny, které nebude nikdo nárokovat, nebudou uplatněny nebo se vrátí jako nedoručitelné, nebudou uděleny.  Ceny nelze převádět a nebude povolena žádná náhrada či výměna ceny ani udělení jejího ekvivalentu v hotovosti, pokud tak neučiní sponzor, který si v případě nedostupnosti ceny následkem zásahu vyšší moci, podle vlastního a svrchovaného uvážení sponzora, vyhrazuje právo udělit náhradní cenu stejné nebo vyšší hodnoty. Subjekty v rámci propagační akce neponesou odpovědnost za žádná zdržení při udělování ceny vzniklá z jakéhokoli důvodu. Platinová trofej PlayStation® s vyrytým PSN ID vítěze bude vítězům zaslána poštou na adresy uvedené při ověření vítěze (PO boxy nejsou povoleny) a doručena přibližně deset (10) týdnů po potvrzení vítězů. Kupon v hodnotě 100 USD do obchodu PlayStation Store a kupony na čtyři (4) hry PlayStation® Hits budou doručeny prostřednictvím upozornění v systému PS4 zhruba do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení vítězů.

11.  Omezení odpovědnosti: NIC V TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDLECH NEVYLOUČÍ ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZÍ ODPOVĚDNOST SPONZORA ZA PODVOD, ÚMYSLNÉ POCHYBENÍ, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ JEHO NEDBALOSTÍ, NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST V TAKOVÉM ROZSAHU, V JAKÉM TAKOVÁ ODPOVĚDNOST NEMŮŽE BÝT VYLOUČENA NEBO OMEZENA ZE ZÁKONA. Účastí v této propagační akci účastníci souhlasí s tím, že subjekty propagační akce a žádné z jejich příslušných dceřiných společností, přidružených společností, zástupců, konzultantů, dodavatelů, právních zástupců, agentur pro reklamu, vztahy s veřejností, propagaci, plnění a marketing, poskytovatelů webových stránek a žádný z jejich příslušných funkcionářů, vedoucích, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, zmocněnců a agentů („zproštěné strany“) nenesou odpovědnost za: (i) ztracená, opožděná, neúplná, odcizená, nesprávně adresovaná, nevyplacená či nedoručitelná e-mailová/textová upozornění nebo poštovní zásilky, (ii) jakékoli poruchy, selhání, připojení či dostupnost hardwaru nebo softwaru počítačů, telefonů, satelitů, kabelů, sítí, elektroniky nebo internetu, (iii) zkreslené, závadné či neuspořádané přenosy, přístupnost poskytovatelů služeb/sítí, dostupnost nebo zahlcení provozu, (iv) jakoukoli technickou, mechanickou, tiskovou či typografickou nebo jinou chybu, (v) nesprávné nebo nepřesné zachycení registračních informací nebo nezachycení či ztrátu jakýchkoli takových informací, (vi) jakoukoli chybu, vynechání, přerušení, smazání, závadu, prodlevu v provozu či přenosu, selhání komunikační linky, technickou chybu, odcizení nebo zničení nebo neoprávněný přístup k propagační akci, (vii) jakékoli zranění nebo poškození počítače jakékoli osoby ve vztahu k nebo v důsledku účasti na propagační akci nebo přijetí ceny, a (viii) soutěžní příspěvky, které jsou opožděné, zfalšované, ztracené, nesprávně umístěné, chybně nasměrované, zmanipulované, neúplné, smazané, poškozené, zkreslené nebo jinak nesplňují oficiální pravidla. Subjekty propagační akce dále nejsou odpovědné za jakákoli oznámení pro vítěze, která zůstanou bez odpovědi nebo je nelze doručit.     

Účastí v propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že: (i) bude dodržovat tato oficiální pravidla, včetně podmínek účasti, (ii) se zřekne veškerých práv vznášet nároky s ohledem na nejednoznačnost těchto oficiálních pravidel, (iii) se zřekne všech svých práv vznést jakýkoli nárok, podat žalobu nebo vést právní řízení proti kterékoli ze zproštěných stran v souvislosti s propagační akcí a (iv) navždy a neodvolatelně souhlasí s tím, že osvobodí a ochrání kteroukoli ze zproštěných stran před jakýmikoli nároky, procesy, posudky, žalobami, právními řízeními, požadavky, pokutami, tresty, povinnostmi, náklady a výdaji (mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení), které mohou vzniknout v souvislosti s: (a) propagační akcí, mimo jiné včetně jakékoli aktivity související s propagační akcí nebo její součástí a s příspěvky účastníka, jeho účastí či nemožností účasti na propagační akci, (b) porušením práv na ochranu soukromí, osobních práv, práv na zisk z publicity nebo majetkových práv jakékoli třetí strany, (c) přijetím ceny, účastí na jejím přijetí, cestování v souvislosti s ní, účastí na jejím doručení, jejím vlastnictví, s jejími závadami, použitím, nepoužitím, nevhodným použitím, nemožností ji použít, ztrátou, poškozením, zničením, nedbalostí nebo úmyslně nevhodným chováním v souvislosti s použitím ceny (nebo jakékoli její součásti), (d) jakoukoli změnou ohledně udělení ceny (nebo jakýchkoli jejích součástí), (e) lidskou chybou, (f) jakýmkoli nezákonným, nedbalým nebo neoprávněným jednáním nebo opomenutím na straně kterékoli ze zproštěných stran, (g) ztracenou, zpožděnou, odcizenou, nesprávně zaslanou, poškozenou nebo zničenou cenou (nebo jakoukoli její součástí), nebo (h) nedbalostí nebo záměrně nevhodným chováním účastníka.

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude moci propagační akce proběhnout podle plánu, vyhrazuje si sponzor právo podle svého vlastního a svrchovaného uvážení propagační akci zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit nebo v propagační akci pokračovat, včetně výběru vítěze způsobem, jaký pokládá za spravedlivý a přiměřený, včetně výběru vítěze ze způsobilých příspěvků obdržených před takovým zrušením, ukončením, úpravou nebo pozastavením. V žádném případě nebude uděleno více cen, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech. V případě, že kvůli technickým, typografickým, mechanickým, administrativním, tiskovým produkčním, počítačovým či jiným chybám bude více vítězů, než je uvedeno v těchto oficiálních pravidlech, bude se za účelem určení vítěze pořádat náhodné losování z uchazečů.

BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH SKUTEČNOSTÍ SE VŠE TÝKAJÍCÍ SE TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE, VČETNĚ CEN, POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU NEBO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ.

12.  SPORY: TATO PROPAGAČNÍ AKCE SE ŘÍDÍ A BUDE VYKLÁDÁNA PODLE ZÁKONŮ STÁTU MICHIGAN A FÓREM A MÍSTEM ŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI SPORU BUDE SPRÁVNÍ OBVOD OAKLAND, STÁT MICHIGAN. POKUD SE SPOR NEBO NÁROK NEVYŘEŠÍ JINAK PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍMÝCH DISKUSÍ NEBO VYJEDNÁVÁNÍ, BUDE POTÉ VYŘEŠEN KONEČNÝM A ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ŘÍZENÍM, KTERÉ POVEDE ORGANIZACE JAMS V SOULADU SE SVÝMI PRAVIDLY A POSTUPY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ NEBO S JEJICH NÁSLEDNÝMI VERZEMI („PRAVIDLA JAMS“). BUDOU DODRŽENA PRAVIDLA JAMS PRO VÝBĚR ROZHODCE, A KROMĚ TOHO BUDE ROZHODCE ZKUŠENÝ A BUDE MÍT LICENCI K VEDENÍ PRÁVNÍ PRAXE V MICHIGANU. VEŠKERÁ PRÁVNÍ ŘÍZENÍ VEDENÁ NA ZÁKLADĚ TOHOTO ODSTAVCE BUDOU VEDENA VE SPRÁVNÍ OBLASTI OAKLAND V MICHIGANU. NÁHRADA U JAKÉHOKOLI NÁROKU BUDE OMEZENA NA VLASTNÍ ŠKODY, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE MÍT ŽÁDNÁ ZE STRAN OPRÁVNĚNÍ ZPĚTNĚ NÁROKOVAT EXEMPLÁRNÍ, NÁSLEDNÁ NEBO NÁHODNÁ POŠKOZENÍ NEBO SI NECHAT ZNÁSOBIT ČI JINAK NAVÝŠIT ODŠKODNÉ, VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ NEBO JINÝCH TAKOVÝCH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ NA VZNESENÍ NÁROKU, NEBO ODVOLAT TUTO SMLOUVU ČI USILOVAT O NÁPRAVU VE SMYSLU PŘÍKAZU NEBO JINOU NESTRANNOU NÁHRADU. ÚČASTNÍCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PRÁVA A POVINNOSTI KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA NEBO SUBJEKTŮ PROPAGAČNÍ AKCE NEBO JAKÉKOLI DALŠÍ STRANY SE BUDOU ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ, BEZ VYUŽITÍ SKUPINOVÉ ŽALOBY V JAKÉKOLI FORMĚ. JAKÝKOLI POŽADAVEK NA ROZHODČÍ ŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PODÁN DO JEDNOHO (1) ROKU OD SKONČENÍ DOBY TRVÁNÍ PROPAGAČNÍ AKCE, JINAK BUDE MOŽNOST ŽALOBY NAVŽDY NEPLATNÁ.

13.  OCHRANA SOUKROMÍ: Zásady ochrany soukromí sponzora jsou k dispozici na adrese https://www.playstation.com/en-us/legal/terms-of-use/op-privacy-policy/

14.  Práva na zisk z publicity: Účastí na této propagační akci každý účastník souhlasí s tím, že poskytuje sponzorovi a zmocněnci sponzora právo, aby používal jeho jméno, adresu (město a stát), biografické informace, podobiznu, PSN ID, avatara, obrázek a další informace a obsah poskytnuté v souvislosti s propagační akcí k propagačním, obchodním, komerčním, reklamním a inzertním účelům ve všech médiích v celosvětovém měřítku, mimo jiné včetně televize a internetu, a to bez upozornění, kontroly či schválení a bez další kompenzace, kromě případů, kdy to zakazuje zákon.

15.  Obecné: Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinak, než je popsáno v tomto dokumentu, je neplatný. Sponzor a správce si vyhrazují právo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, kterého podle vlastního a absolutního uvážení posoudí jako podezřelého z toho, že nevhodně manipuluje s průběhem propagační akce, že svým jednáním porušuje tato oficiální pravidla nebo že jedná nesportovně nebo s úmyslem narušit normální průběh této propagační akce. Jakýkoli pokus účastnit se této propagační akce jinou formou, než jak popisují tato oficiální pravidla, je neplatný. Pokud bude zjištěno, že se nějaká osoba zaregistrovala více než jednou pomocí více telefonních čísel, e-mailových adres, adres bydliště, více identit, IP adres, použitím více serverů proxy nebo podobnými způsoby, budou všechny příspěvky takové osoby prohlášeny za neplatné a této osobě nebude udělena žádná cena, na jejíž získání daná osoba mohla mít nárok. Jakékoli použití robotických a automatických metod, metod makro, metod využívajících programování či třetí strany nebo podobných postupů při účasti na propagační akci zneplatní jakýkoli pokus o účast realizovaný pomocí těchto metod, a účastník, který je využíval, bude diskvalifikován. Účastníci nebo potenciální vítězové mohou být požádáni o prokázání totožnosti a způsobilosti, jak vyžaduje sponzor nebo správce. V případě sporu ohledně identity vítěze bude jako vítězný vyhlášen příspěvek oprávněného držitele účtu s e-mailovou adresou uvedenou v registračním formuláři spojeným s takovým příspěvkem. „Oprávněný držitel účtu“ je definován jako fyzická osoba, která je přiřazena k e-mailové adrese poskytovatelem přístupu k internetu, poskytovatelem online služeb nebo jinou organizací (např. obchodní či vzdělávací institucí), která odpovídá za přiřazení e-mailových adres k doméně spojené s uvedenou e-mailovou adresou. Každý účastník může být požádán o prokázání skutečnosti, že je oprávněným držitelem účtu. POZOR: JAKÝKOLI POKUS ÚMYSLNĚ POŠKODIT JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO OHROZIT LEGITIMNÍ PRŮBĚH TÉTO PROPAGAČNÍ AKCE JE PORUŠENÍM TRESTNÍHO A OBČANSKÉHO PRÁVA. POKUD BUDE UČINĚN JAKÝKOLI TAKOVÝ POKUS, VYHRAZUJE SI SPONZOR PRÁVO NÁROKOVAT SI ODŠKODNÉ NEBO JINOU NÁPRAVU OD JAKÉKOLI TAKOVÉ OSOBY (OSOB) ODPOVĚDNÉ ZA DANÝ POKUS V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU, JAKÝ POVOLUJE ZÁKON. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto oficiálních pravidel, nebo jakékoli slovo, fráze, věta, formulace nebo jiná část v něm obsažená, z jakéhokoli důvodu považováno za nevymahatelné nebo neplatné, pak bude toto ustanovení, nebo jeho část, upraveno či smazáno takovým způsobem, aby zbývající ustanovení těchto oficiálních pravidel zůstala platná a vymahatelná. Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto oficiálních pravidel nebo dokumentů spojených s cenou nebudou mít vliv na platnost či vymahatelnost jakéhokoli dalšího ustanovení. Žádný účastník nebude mít právo tato oficiální pravidla upravovat či měnit. Pokud se sponzorovi nepodaří vymoci jakoukoli podmínku těchto oficiálních pravidel, nepovede to ke zřeknutí se daného ustanovení a takové ustanovení zůstane plně v platnosti. Veškeré odeslané příspěvky nebo materiály se stávají vlastnictvím sponzora a nebudou se vracet. V případě jakéhokoli rozporu jakýchkoli detailů propagační akce uvedených v těchto oficiálních pravidlech a detailů propagační akce uvedených v jakýchkoli propagačních materiálech (mimo jiné na prodejních místech, v televizní a tištěné inzerci, na propagačních obalech a jiných propagačních médiích) budou mít přednost detaily propagační akce uvedené v těchto oficiálních pravidlech.

16.  Seznam vítězů: Pokud chtějí zájemci získat seznam vítězů, je třeba, aby zaslali ofrankovanou obálku podlouhlého formátu opatřenou vlastní adresou na adresu: Winners List, PlayStation® Player Celebration 2020 Promotion, P.O. Box 251328, West Bloomfield, MI 48325. Žádosti o seznam vítězů musí být doručeny nejpozději 17. května 2020. Pokud má někdo z vítězů námitky proti zveřejnění či zpřístupnění svého jména, ať se obrátí na sponzora. Upozorňujeme, že sponzor může být požádán, aby poskytl úplný seznam vítězů regulátorovi nebo jiným třetím stranám, jak vyžadují platné místní zákony.

© Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Všechna práva vyhrazena.