PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce na kupony s kódem s omezenou platností přes PayPal – podmínky a ustanovení

Více zemí – červen 2017

 

„Povolený způsob platby“

PayPal

„Způsobilé produkty“

Všechny položky dostupné v příslušném obchodě

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

21. června 2017 v 0:59 (SEČ)

„Účastnické země“

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Katar, Kuvajt, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Ruská federace, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

„Datum zahájení“

13. června 2017 v 1:01 (SEČ)

„Částka kuponu“

150 Kč

„Den konce platnosti kuponu s kódem“

25. července 2017 v 0:59 (SEČ)

„Webová stránka s pokyny k uplatnění kuponu s kódem“

https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/store---transactions/

 

„Doba pro zaslání kuponu“

Mezi 28. červnem a 30. červnem 2017.

 

1.             Tato nabídka kuponu („nabídka“) je určena těm, kdo jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a jsou držiteli hlavního účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý pod názvem PlayStation®Network („PSN“)), a také:

                      I.        Nemají k 13. červnu 2017 nastavenou platební kartu nebo PayPal jako výchozí možnost platby.

                     II.        V roce 2017 před datem zahájení odehráli více než 5 hodin na systému PS4.

                    III.        Před datem zahájení byli přihlášeni k odběru marketingových sdělení od společnosti Sony Interactive Entertainment Europe Ltd („SIEE“), a to minimálně do doby pro zaslání kuponu.

                   IV.        V době pro zaslání kuponu mají ve svém účtu zaregistrovanou platnou e-mailovou adresu.

                    V.        V období 12 měsíců před datem zahájení otevřeli marketingový e-mail od společnosti SIEE nebo klikli na odkaz v něm.

                   VI.        Obdrželi e-mail obsahující nabídku přímo od společnosti SIEE (přeposlané/sdílené e-maily nemají na nabídku nárok).

 („Oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.  Nabídka podléhá dostupnosti a platí jen do vyčerpání limitu možných uplatnění. Po dosažení tohoto limitu přestane být nabídka dostupná, k čemuž může dojít před datem ukončení. Proto nemusí být nabídka dostupná po celou dobu trvání propagační akce. Nabídka je dostupná pro první zájemce, kteří ji uplatní.

 

3.            Aby bylo o tuto nabídku možné požádat, musí se oprávněné osoby během doby trvání propagační akce přihlásit ke svému účtu SEN, nastavit PayPal jako výchozí způsob platby („Nastavit PayPal“) a ponechat tato nastavení aktivní do 26. června.  Toto nastavení bude uloženo a tento způsob platby bude používán pro budoucí nákupy prováděné držitelem účtu a (s ohledem na omezení útrat nastavená pomocí rodičovské kontroly) všemi vedlejšími účty propojenými s hlavním účtem, dokud nebude výchozí způsob platby změněn (což lze provést kdykoli).

 

4.             Oprávněné osoby, které:

 

I. si během doby trvání propagační akce nastaví PayPal;

II. vše stihnou před dosažením limitu dostupných uplatnění; a

III. ponechají tato nastavení aktivní do 26. června;

 

obdrží kupon s kódem („kupon s kódem“), jehož platnost vyprší v den konce platnosti kuponu s kódem, v hodnotě částky kuponu.

 

5.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

6.             Oprávněná osoba obdrží v souladu s touto nabídkou maximálně jeden kupon s kódem.

 

7.             Pořadatel vynaloží přiměřené úsilí, aby kupony s kódem zaslal oprávněným osobám prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k účtu SEN v době pro zaslání kuponu nebo prostřednictvím systémové zprávy do jejich účtu SEN v době pro zaslání kuponu. 

 

8.             Kupon s kódem lze použít k vložení finančních prostředků do peněženky služby PSN držitele hlavního účtu, které pak lze využít k nákupu nebo pronájmu obsahu nebo služeb z obchodu PlayStation®Store.

 

9.             Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání.  Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem[FC1] . Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat.  Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, o které budete informováni společně s kuponem s kódem.  Nebudou nabízeny žádné peněžní kompenzace.  V případě ztráty, poškození nebo krádeže kuponu s kódem vám tento nebude nahrazen, a to ani v případě, že byl zaslán na neplatnou e-mailovou adresu, kterou oprávněná osoba zadala.

 

10.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

11.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

12.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit kupon s kódem z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

13.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

14.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

15.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat libovolný kupon s kódem.

 

16.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

17.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.