PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Zakupte 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus a získejte 3 měsíce služby Netflix – Duben až květen 2018

 

„Další podmínky způsobilosti“

Uživatel musel od pořadatele obdržet e-mail s informací ohledně propagační akce („e-mail s propagační akcí“). Poznámka: Nárok na využití propagační akce mají pouze uživatelé, které vybral pořadatel a kteří se přihlásili k odběru propagačních a marketingových sdělení.

 

Nabídku mohou využít pouze uživatelé starší 18 let.

„Způsobilé produkty“

 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus vytvořené konkrétně pro tuto nabídku a dostupné v příslušném obchodě, které je přístupné pouze oprávněným osobám prostřednictvím odkazu v e-mailu s nabídkou.

„Příslušný obchod“

Online obchod na webu známý jako PlayStation® Store, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® Store a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

4. května 2018 v 11:00 (SELČ).

„Období distribuce“

Maximálně 5 dní po splnění všech kroků.

„Účastnické země“

Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Nabídka služby Netflix“

Opravňuje uživatele ke 3 měsícům používání služby Netflix se streamovacím plánem Netflix Standard (HD).

„Datum zahájení“

23. dubna 2018 v 11:00 (SELČ).

„Pořadatel“

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

„Kroky“

Oprávněné osoby mají během doby trvání propagační akce povinnost:

a.         přejít prostřednictvím odkazu v e-mailu s nabídkou do příslušného obchodu;

b.         přihlásit se ke svému účtu SEN;

c.         přidat způsobilý produkt do nákupního košíku v příslušném obchodě a

d.         dokončit nákup způsobilého produktu.

 

1.         Tato propagační akce je určena držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)), kteří jsou obyvateli účastnických zemí, jsou starší 18 let a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

2.         Tato propagační akce začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“.

3.         Tato propagační akce opravňuje oprávněné osoby, které během doby trvání akce dokončí příslušné kroky, k využití nabídky služby Netflix. Upozorňujeme, že využití této propagační akce je podmíněno tím, že oprávněné osoby zakoupí způsobilý produkt kliknutím na odkazy v e-mailu s propagační akcí vedoucí na způsobilý produkt.  Na oprávněné osoby, které zakoupí 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus bez využití odkazů z e-mailu s propagační akcí, se tato propagační akce nevztahuje.  Oprávněné osoby nesmí e-mail s propagační akcí zaslat jiné osobě. Propagační akce a nabídka služby Netflix nejsou přenositelné.

4.         Oprávněným osobám, které během doby trvání propagační akce dokončí příslušné kroky, bude během období distribuce zaslán e-mail s odkazem na uplatnění nabídky služby Netflix.

5.         Nabídka služby Netflix končí 30. září 2018 (a proto musí být uplatněna do tohoto data). Při uplatnění nabídky služby Netflix budou oprávněné osoby oprávněny k využití 3 měsíců služby Netflix za 9,99 EUR měsíčně se streamovacím plánem Netflix Standard (HD) (celková hodnota 29,97 EUR). Ke sledování služby Netflix je potřeba zařízení kompatibilní se službou Netflix (vyráběno a prodáváno samostatně) a širokopásmové připojení k internetu.

6.         Nabídka služby Netflix podléhá platným zákonům a nelze ji vyměnit za hotovost ani za dárková předplatná služby Netflix nebo jiný alternativní produkt. Hodnotu propagační akce lze použít na jiný streamovací plán služby Netflix. Takovéto výměny však mohou změnit délku trvání nabídky služby Netflix. Cenové plány služby Netflix se mohou kdykoli změnit. Další informace najdete na adrese www.netflix.com/termsofuse.

7.         Službu Netflix poskytuje společnost Netflix International B.V. a služba podléhá podmínkám použití služby Netflix.  Pořadatel nezodpovídá za poskytování služby Netflix.

8.         Pouze jedna nabídka služby Netflix na oprávněnou osobu.

9.         Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

10.       Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store.

11.       Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze držitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu.  Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Této propagační akce se mohou účastnit pouze uživatelé starší 18 let, ale obecně pro přístup do služby PlayStation®Plus musejí být uživatelé starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je s přístupem k službě PlayStation®Plus zapotřebí souhlas rodičů. Pouze v Německu musí být uživatelům 18 let a více. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – www.playstation.com/gameservers.  K zakoupení služby PlayStation®Plus jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

12.       Členství ve službě PlayStation®Plus bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a z peněženky uživatele bude každých 12 měsíců automaticky strháván pravidelný poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, jestliže bude v peněžence uživatele dostatek prostředků, nebo se použije jiný způsob platby registrovaný v účtu.

13.       Pravidelný členský poplatek za službu PlayStation®Plus: [1 560, Kč], pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

14.       Frekvence fakturací za službu PlayStation®Plus: každých dvanáct měsíců.

15.       Doba trvání členství ve službě PlayStation®Plus: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

16.       Uživatel může členství ve službě PlayStation®Plus kdykoli zrušit, čímž bude předplatné ukončeno ke dni splatnosti následující platby. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby předplatného. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

17.       Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

18.       Po zakoupení předplatného se v nastavení vašeho účtu ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud uživatel nemá v peněžence dostatek financí k zaplacení poplatku za předplatné, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na jeho účtu (jestliže existuje), pokud možnost automatického financování nevypne. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

19.       Pokud už oprávněná osoba je členem služby PlayStation®Plus a přeje si využít tuto propagační akci, začne nové 12měsíční členství ve službě PlayStation Plus k datu, kdy by jinak bylo nutno zaplatit měsíční nebo čtvrtletní poplatek, a poté bude každý rok účtován roční poplatek, dokud nebude členství zrušeno (namísto každého měsíce nebo tří měsíců jako dříve).

20.       Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

21.       Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout dodat nabídku služby Netflix.

22.       Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek nebo cíli propagační akce.

23.       Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN, obdržet e-mail s propagační akcí, dokončit příslušné kroky nebo obdržet či uplatnit nabídku služby Netflix z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

24.       Pořadatel si vyhrazuje právo tuto propagační akci pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

25.       V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

26.       V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.