PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Členství ve službě PlayStation®Plus s 25% slevou při koupi 12 nebo 3 měsíců – Květen až červen 2018

 

„Podmínky způsobilosti“

  • musí mít trvalé bydliště v jedné z členských zemí;
  • musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let; a
  • musí:

a.   obdržet od pořadatele e-mail s informací ohledně propagační akce obsahující odkaz na způsobilý produkt („e-mail s propagační akcí“). Poznámka: Nárok na využití propagační akce mají pouze uživatelé, které vybral pořadatel a kteří se přihlásili k odběru propagačních a marketingových sdělení; a/nebo

b.   být vybrán pořadatelem a moci si způsobilý produkt zakoupit v příslušném obchodě bez použití odkazu v e-mailu.

„Způsobilé produkty“

Sleva 25 % z běžné ceny 3měsíčního nebo 12měsíčního členství ve službě PlayStation®Plus. Členství bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a bude účtováno každých 12 měsíců (pro 12měsíční předplatné) nebo každé 3 měsíce (pro 3měsíční předplatné) za plnou cenu v obchodě PlayStation®Store platnou v daném okamžiku.

„Příslušný obchod“

Obchod systému PlayStation®4 a online obchod na webu známý jako PlayStation®Store, vyjma všech ostatních metod platby, ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

8. června 2018 v 11:00 (SELČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Datum zahájení“

25. května 2018 v 11:00 (SELČ).

„Pořadatel“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

„Kroky“

Oprávněné osoby mají během doby trvání propagační akce povinnost:

a.         oprávněné osoby, které obdrží e-mail s propagační akcí: prostřednictvím odkazu v e-mailu s propagační akcí přejít do příslušného obchodu;

b.         přihlásit se ke svému účtu SEN;

c.         přidat způsobilý produkt do nákupního košíku v příslušném obchodě a

d.         dokončit nákup způsobilého produktu.

 

1.             Tato nabídka („nabídka“) je určena držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)), kteří splňují podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

3.             Oprávněné osoby si mohou zakoupit způsobilé produkty v příslušných obchodech v době trvání propagační akce. Chtějí-li oprávněné osoby využít nabídku, musí vložit způsobilé produkty do košíku a zaplatit do data ukončení. Nabídku nemohou využít uživatelé, jejichž členství ve službě PlayStation®Plus se automaticky obnoví během doby trvání propagační akce.

4.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky. Upozorňujeme, že využití této nabídky je podmíněno tím, že oprávněné osoby (i) zakoupí způsobilý produkt kliknutím na odkazy v e-mailu s propagační akcí vedoucí na způsobilý produkt; nebo (ii) budou vybrány pořadatelem a budou si moci způsobilý produkt zakoupit v příslušném obchodě bez použití odkazu v e-mailu. Na oprávněné osoby, které zakoupí 12měsíční nebo 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus (a nikoli způsobilý produkt), se tato nabídka nevztahuje.  Na oprávněné osoby, které zakoupí 12měsíční nebo 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus prostřednictvím akce spolu se systémem PS4, se tato nabídka nevztahuje. Oprávněné osoby nesmí e-mail s propagační akcí zaslat jiné osobě. Tato nabídka je nepřevoditelná.  Pokud by si prostřednictvím odkazu v e-mailu s propagační akcí zakoupila způsobilý produkt jiná než oprávněná osoba, nebude oprávněna nabídku využít.

5.             Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů.

6.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

7.             Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store.

8.             Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu Sony Entertainment Network (SEN) s přístupem do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostním internetem.  Na službu PlayStation™Network (PSN), obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – www.playstation.com/gameservers.  K zakoupení služby PlayStation®Plus jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

3měsíční členství:

Členství ve službě PlayStation®Plus bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a z peněženky uživatele bude každé 3 měsíce automaticky strháván pravidelný poplatek za 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, jestliže bude v peněžence uživatele dostatek prostředků, nebo se použije jiný způsob platby registrovaný v účtu.

·         Pravidelný členský poplatek za službu PlayStation®Plus: [650 Kč], pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

·         Frekvence fakturací za službu PlayStation®Plus: každé 3 měsíce.

·         Doba trvání členství ve službě PlayStation®Plus: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

12měsíční členství:

Členství ve službě PlayStation®Plus bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a z peněženky uživatele bude každých 12 měsíců automaticky strháván pravidelný poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus, jestliže bude v peněžence uživatele dostatek prostředků, nebo se použije jiný způsob platby registrovaný v účtu.

·         Pravidelný členský poplatek za službu PlayStation®Plus: [1 560 Kč], pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

·         Frekvence fakturací za službu PlayStation®Plus: každých dvanáct měsíců.

·         Doba trvání členství ve službě PlayStation®Plus: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

Uživatel může členství ve službě PlayStation®Plus kdykoli zrušit, čímž bude členství ukončeno ke dni splatnosti následující platby. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby členství. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Po zakoupení členství se v nastavení vašeho účtu ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud uživatel nemá v peněžence dostatek financí k zaplacení poplatku za členství, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na jeho účtu (jestliže existuje), pokud možnost automatického financování nevypne. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

9.             Pokud už oprávněná osoba je členem služby PlayStation®Plus na jeden nebo tři měsíce a přeje si využít tuto nabídku, začne nové 12měsíční členství ve službě PlayStation Plus k datu, kdy by jinak bylo nutno zaplatit měsíční nebo čtvrtletní poplatek, a poté bude každý rok účtován roční poplatek, dokud nebude členství zrušeno (namísto každého měsíce nebo tří měsíců jako dříve).

10.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

11.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout dodat nabídku.

12.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

13.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo dokončit požadované kroky z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

14.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

15.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony, a smlouva mezi každou oprávněnou osobou a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.