Sponzorství a stimulace

Pokyny pro tvůrce obsahu na sociálních sítích

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Kdo by měl číst tyto pokyny?

Tyto pokyny jsou určeny tvůrcům obsahu na sociálních sítích, kteří obdrželi produkt, sponzorskou platbu, bezplatné vstupenky na akce, cestovní výhody, dostali jinou odměnu či stimulaci nebo dlouhodobě spolupracují se společností SIEE („PlayStation“).

Proč jsou tyto pokyny důležité?

Tyto pokyny pomohou zajistit, abyste vy a společnost SIEE dodrželi určité zákony a regulační zásady při vytváření takového obsahu na sociálních sítích, který souvisí s produkty a službami společnosti SIEE. Společnost SIEE zastává názor, že by spotřebitelé měli být informováni v případě, že tvůrce obsahu na sociálních sítích spolupracuje se společností SIEE, a to i v případě, že daný tvůrce obsahu popisuje vlastní zkušenost se službou nebo produktem společnosti SIEE.

Všichni tvůrci obsahu na sociálních sítích, kteří obdrželi jakékoli platby, produkty, bezplatné nebo zlevněné vstupenky na akce, cestovní výhody nebo jiné stimulace, jsou povinni uvést tyto informace ve svém obsahu na sociálních sítích. Společnost SIEE vyžaduje, aby všichni tvůrci obsahu na sociálních sítích spolupracující se společností SIEE dodržovali všechna příslušná nařízení v plném rozsahu.

Příklady platnosti těchto pokynů

Tyto pokyny se vztahují na všechny situace, kdy zveřejňujete na sociálních sítích obsah, který popisuje, podporuje, propaguje nebo zmiňuje jakýkoli produkt, službu nebo akci společnosti SIEE, a kdy máte ke společnosti SIEE vztah nebo jste od ní dostali cokoli, co není volně přístupné veřejnosti.

S případnými dotazy se obracejte na zástupce společnosti SIEE.

Pokyny pro tvůrce obsahu na sociálních sítích

Buďte transparentní: Společnost SIEE vyžaduje jasné uvedení vaší totožnosti a vztahu se společností SIEE. Chceme zajistit, aby námi sponzorovaní tvůrci obsahu na sociálních sítích (včetně blogů, vlogů, mikroblogů, fór a dalších sociálních sítí) jasně a zřetelně informovali o svém vztahu se společností SIEE, a to včetně sponzorství a stimulací.

Na základě vztahu mezi vámi a společností SIEE v souvislosti s vytvářením jednotlivých položek obsahu se určí, jakým způsobem je třeba tyto informace poskytovat. Některý obsah je třeba předem označovat, za jiných okolností může postačovat informování jiným způsobem.

Reklamy: Pokud je obsah částečně nebo plně kontrolován společností SIEE (nikoli vámi) a je vytvářen výměnou za platbu (kterou může být finanční odměna, ale také bezplatné produkty a služby, například cesty, vstupenky atd.), jde o reklamu, která musí být označena výrazem „Reklama“ nebo „Inzerce“. 

 

Pokud se obsah drží vašeho obvyklého stylu, ale společnost SIEE má plnou nebo částečnou možnost redakce a vy jste od ní obdrželi peníze nebo jinou odměnu, je nutné obsah označit výrazem „Reklamní článek“ nebo „Inzertní článek“.

Ve výše uvedených případech nestačí pouze označit obsah výrazy „Podporováno“, „Hrazeno“ nebo „Děkujeme společnosti PlayStation, bez její podpory by nebylo vydání možné“ apod.

Sponzorství: Pokud vám společnost SIEE platí za vytváření obsahu, nad kterým nemá žádnou kontrolu, je třeba jej označit výrazem „Sponzorovaný“.

Toto označení musí být uvedeno na všech zařízeních (včetně mobilních) před otevřením/hraním/využitím obsahu. Název/nadpis je nejvhodnější, protože se označení poté objeví v miniatuře.

Facebook: Označení by se ve většině případů mělo nacházet na začátku příspěvku.

Instagram: Označení by mělo být uvedeno přímo na obrázku, aby byla povaha obsahu zřejmá ještě před kliknutím na obrázek.

YouTube: Označením by měl začínat název.

Twitter: Vzhledem k omezenému prostoru poslouží jako nejlepší identifikace reklamy výraz „Reklama“ nebo podobný. 

Pinterest: Uveďte výraz „Reklama“ na začátek volného textu „Popis“.

Pozn.: Pokud neuvedete označení na vhodném místě, může být obsah chápán stejně, jako kdyby nebylo uvedeno vůbec, a pak dochází k porušení pravidel.

Předměty zdarma: Pokud vám společnost SIEE zasílá zdarma předměty bez kontroly nad obsahem, například nad tím, zda je recenze pozitivní, negativní nebo zda je vůbec zveřejněna, a neprobíhá žádná kontrola/schvalování obsahu ze strany společnosti SIEE, může být přijatelné pouze jasně uvést, že byl předmět zaslán bezplatně společností SIEE. V případě jakékoli redakční kontroly ze strany společnosti SIEE se považuje obsah za reklamu a musí tak být označen.

Umisťování produktů: Pokud vám společnost SIEE zaplatila za použití produktů v nějakém obsahu, například konkrétního periferního zařízení ve videu z hraní, pak je nutné jasně uvést, a to i v případě, kdy společnost SIEE nijak nekontroluje průběh hraní, že periferní zařízení využíváte po dohodě se společností SIEE, například přímým výrokem nebo výrazným upozorněním na obrazovce („Umisťování produktů“ nebo „Reklama“) při rozebírání periferního zařízení.

Buďte konkrétní: Nepronášejte obecná tvrzení o produktech, akcích nebo službách společnosti SIEE, mluvte přímo o tom, s čím jste se vy sami setkali.

Buďte přesní: Pokud uvádíte objektivní skutečnosti (například údaje o výkonu konzole, rozlišení nebo počet úrovní či režimů hry či kompatibilitu periferního zařízení), zkontrolujte, zda je informace přesná, u zdroje společnosti SIEE a poznamenejte si to.   Veškeré objektivní skutečnosti, které uvedete v obsahu, musíte být schopní podložit.

Buďte sami sebou: Doporučujeme vystupovat v první osobě a i v souvislosti se společností SIEE se držet témat, ve kterých se vyznáte.

Buďte svědomití: Nezapomeňte, že za obsah, který vytváříte, také zodpovídáte, a pokud nebudete dodržovat tyto pokyny, může to ohrozit vaše stimulace nebo sponzorství ze strany společnosti SIEE. Také je třeba se řídit smluvními podmínkami všech webů třetích stran, které využíváte.

Další zdroje

Rady na odkazech níže se týkají Velké Británie. Budou se však hodit i na jiných trzích jako počáteční informace s upozorněním, že se přesné požadavky budou lišit a je nutné se plně seznámit s místními variantami. Regulační úřady na vašem trhu možná zveřejňují podobné příručky. V případě potřeby vám může pomoci právní firma, která vám poskytuje poradenství ohledně marketingu.

S případnými dotazy ohledně pokynů pro sociální sítě společnosti SIEE se obracejte na kontaktní místo společnosti SIEE.