PlayStation.com

Právní informace

 
 

1.             V období od 26. února do 31. března 2018 získá omezený počet držitelů účtů Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) zdarma omezený počet bodů Ultimate Team ve hře FIFA 18 („body FIFA“).

2.             Výběr účtů SEN, které obdrží body FIFA, je zcela na uvážení pořadatele a ten nebude reagovat na jakoukoli korespondenci týkající se rozhodnutí, zda určitý účet SEN obdrží či neobdrží body FIFA podléhající této propagační akci.  Účty SEN, které získaly či získají body FIFA podléhající této propagační akci, obdrží upozornění systému nejpozději do 31. března 2018

3.             Body FIFA nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Body FIFA jsou nepřenosné a neprodejné.

4.             Chcete-li použít body FIFA, účet SEN musí mít přístup ke hře FIFA 18 (nehledě na její verzi).

5.             Body FIFA nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

6.             Na body FIFA se vztahují podmínky a ustanovení, včetně sekcí 3 a 6 Uživatelské smlouvy společnosti EA.

7.             Body FIFA se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

8.             Je vyžadován internet. Zúčastnění držitelé účtů SEN nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

9.             Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení nebo k podvodnému jednání, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli body FIFA.

10.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se příjemcům bodů FIFA podléhajícím této propagační akci nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit body FIFA z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo jejich vlastního softwaru nebo softwaru třetí strany.

11.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto propagační akci pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

12.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

13.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek nebo s cíli této propagační akce.

14.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království

15.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým držitelem účtu SEN a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.