PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Vybraní držitelé účtů SEN, kteří obdrží e-mail s nabídkou: Utrať alespoň 409 Kč za body FIFA 18 Ultimate Team a získej 500 bodů navíc – Propagační akce pro více zemí -– prosinec 2017

 

„Další podmínky způsobilosti“

Je třeba, abyste obdrželi e-mail od společnosti Sony Interactive Entertainment (PlayStation) týkající se této propagační akce, která je přístupná pouze pro účet PSN zmíněný v e-mailu.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

Balíčky bodů FIFA 18.

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 a obchod ve hře FIFA 18, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

18. prosince 2017 00:59 (SEČ).

„Datum zahájení“

7. prosince 2017 v 01:01 (SEČ).

„Kroky“

Oprávněné osoby mají povinnost:

  1. přihlásit se během doby trvání propagační akce ke svému účtu SEN; a
  2. zakoupit způsobilý produkt v celkové úhrnné ceně 409 Kč a více.

„Body FIFA“

500 bodů FIFA 18.

„Doba rozdělení bodů FIFA“

Od dokončení všech potřebných kroků po hranici 14 dnů od data ukončení.

 

1.             Tyto FIFA body („nabídka“) jsou určeny držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)), kteří splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky. Podmínky splňují pouze způsobilé produkty zakoupené v příslušných obchodech.  Hranice 409 Kč způsobilého produktu může být dosaženo jednou, dvěma nebo více transakcemi během doby trvání propagační akce.  Pouze jedna nabídka na jeden účet SEN (žádné další FIFA body nebudou v rámci této nabídky přiděleny k nákupům dalších způsobilých produktů nad hranici prvních 409 Kč utracených za způsobilý produkt během doby trvání propagační akce).

 

4.             Nabídka je nepřenosná. Příslušné účty SEN jsou omezeny na ty účty, které přímo od pořadatele o nabídce obdrží e-mail na e-mailovou adresu náležící k účtu SEN.

 

5.             Oprávněné osoby, které splní všechny kroky, obdrží během doby rozdělení FIFA bodů zprávu na systém PS4 nebo e-mail, která:

                    a.   je buď upozorní, že FIFA body byly přidány na jejich účet SEN; nebo

                    b.   bude obsahovat kupon s kódem a pokyny pro aktivaci FIFA bodů. V takovém případě musí být FIFA body aktivovány v souladu s instrukcemi uvedenými ve zprávě.

 

6.             FIFA body nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. FIFA body jsou nepřenosné a neprodejné.

 

7.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

8.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

9.             FIFA body nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

 

10.          Na FIFA body se vztahují podmínky a ustanovení: přečtěte si sekce 3 a 6 Uživatelské smlouvy společnosti EA.

 

11.          FIFA body se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

12.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, FIFA body nebudou poskytnuty. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

 

13.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

14.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli FIFA body.

 

15.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit FIFA body z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

16.          Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

17.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

18.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

19.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

20.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

21.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.