PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Vybraní držitelé účtů SEN, kteří obdrží e-mail s nabídkou nebo zprávu na systém PS4: Utrať alespoň 269 Kč ve hře FIFA Ultimate Team 18 a získej 1 600 bodů navíc

– Propagační akce pro více zemí – únor–březen 2018

 

„Další podmínky způsobilosti“

Je třeba, abyste obdrželi e-mail nebo zprávu na systém PS4 přímo od pořadatele týkající se této propagační akce, která je přístupná pouze pro účet PSN zmíněný v e-mailu.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

Balíčky bodů Ultimate Team ve hře FIFA 18.

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 a obchod ve hře FIFA 18, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

 7. března 2018 v 00:59 (SEČ).

„Datum zahájení“

27. února 2018 v 01:01 (SEČ).

„Kroky“

Oprávněné osoby mají povinnost:

a.   přihlásit se během doby trvání propagační akce ke svému účtu SEN a

b.   zakoupit způsobilé produkty v příslušných obchodech v celkové úhrnné ceně mezní hodnoty a více.

„Body FIFA“

1 600 bodů Ultimate Team ve hře FIFA 18.

„Doba rozdělení bodů FIFA“

Od dokončení všech potřebných kroků po hranici 14 dnů od data ukončení.

„Mezní hodnota“

 269 Kč

 

1.             Tyto body FIFA („nabídka“) jsou určeny držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)), kteří splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky. Podmínky splňují pouze způsobilé produkty zakoupené v příslušných obchodech.  Mezní hodnoty způsobilých produktů může být dosaženo jakýmkoli počtem transakcí během doby trvání propagační akce.

4.             Pouze jedna nabídka na jeden účet SEN (žádné další body FIFA nebudou v rámci této nabídky přiděleny k následujícím nákupům dalších způsobilých produktů nad hranici první mezní hodnoty utracené za způsobilé produkty během doby trvání propagační akce).

5.             Tato nabídka je nepřenosná. Příslušné účty SEN jsou omezeny na ty účty, které přímo od pořadatele o nabídce obdrží e-mail na e-mailovou adresu náležící k účtu SEN.

6.             Oprávněné osoby, které splní všechny kroky, obdrží během doby rozdělení bodů FIFA zprávu na systém PS4 nebo e-mail, která:

                    a.   je buď upozorní, že body FIFA byly přidány na jejich účet SEN; nebo

                    b.   bude obsahovat kupon s kódem a pokyny pro aktivaci bodů FIFA. V takovém případě musí být body FIFA aktivovány v souladu s instrukcemi uvedenými ve zprávě.

7.             Body FIFA nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Body FIFA jsou nepřenosné a neprodejné.

8.             Chcete-li použít body FIFA, účet SEN, pomocí kterého se účastníte nabídky, musí mít přístup ke hře FIFA 18 (nehledě na její verzi).

9.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

10.          Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

11.          Body FIFA nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

12.          Na body FIFA se vztahují podmínky a ustanovení: přečtěte si sekce 3 a 6 Uživatelské smlouvy společnosti EA.

13.          Body FIFA se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

14.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, body FIFA nebudou poskytnuty. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

15.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

16.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli body FIFA.

17.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit body FIFA z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

18.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

19.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

20.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

21.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

22.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.