PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Zahrajte si hru FIFA 18, pořiďte si prostřednictvím nabídky ve hře nebo v obchodě PlayStation Store 3měsíční členství ve službě PlayStation® Plus s motivem FIFA s 20% slevou a získejte 750 bodů FIFA. Propagační akce pro více zemí, leden 2018

 

„Další podmínky způsobilosti“

V době nákupu způsobilého produktu nesmí mít účastníci aktivní členství ve službě PlayStation®Plus.

 

Musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

Služba PlayStation®Plus s motivem FIFA 18: 3měsíční členství zakoupené pouze přímo ve hře prostřednictvím banneru, prostřednictvím brány online multiplayeru nebo v příslušných obchodech.

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 otevřený prostřednictvím banneru ve hře, prostřednictvím nabídky brány online multiplayeru ve hře nebo v obchodě PlayStation®Store (web). Nevztahuje se na žádné jiné způsoby nákupu, ostatní obchody PlayStation® ani nákupy ve hře.

„Datum ukončení“

29. ledna 2018 11:00 (SEČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Datum zahájení“

25. ledna 2018 v 11:00 (SEČ).

„Kroky“

Oprávněné osoby mají povinnost:

 

spustit po přihlášení ke stejnému účtu SEN, ze kterého byl zakoupen způsobilý produkt, hru FIFA 18 a do 13. února do 00:59 (SEČ) odehrát alespoň deset minut hry;

 

a buď:

1.   se v době trvání propagační akce přihlásit k účtu SEN, spustit hru FIFA 18 a přejít na banner služby PlayStation®Plus nebo do brány online multiplayeru, klikáním stránku projít a po zobrazení nabídek členství ve službě PlayStation®Plus umístit jeden způsobilý produkt do svého košíku v příslušném obchodě a zaplatit do data ukončení;

 

nebo

2.   se v době trvání propagační akce přihlásit k účtu SEN, přejít do příslušného obchodu, umístit způsobilý produkt do svého košíku a zaplatit do data ukončení.

„Body FIFA“

Oprávněné osoby, které všechny tyto kroky dokončí, obdrží 750 bodů FIFA 18 Ultimate Team.

„Doba rozdělení bodů FIFA“

Maximálně 14 dní po splnění všech kroků.

 

1.             Tyto body FIFA („nabídka“) jsou určeny obyvatelům účastnických zemí, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky. Pouze způsobilý produkt splňuje podmínky nabídky, 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus bez motivu FIFA a všechna ostatní členství nejsou do této nabídky zahrnuta. Nabídku nemohou využít žádní uživatelé, jejichž členství ve službě PlayStation®Plus se automaticky obnoví během doby trvání propagační akce.

 

4.             Oprávněné osoby, které splní všechny kroky, obdrží během doby rozdělení bodů FIFA zprávu na systém PS4 nebo e-mail, která:

a.   je buď upozorní, že body FIFA byly přidány na jejich účet SEN; nebo

b.   bude obsahovat kupon s kódem a pokyny pro aktivaci bodů FIFA. V takovém případě musí být body FIFA aktivovány v souladu s instrukcemi uvedenými ve zprávě.

 

5.             Body FIFA nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Body FIFA jsou nepřenosné a neprodejné.

 

6.             Chcete-li použít body FIFA, účet SEN, pomocí kterého se účastníte nabídky, musí mít přístup ke hře FIFA 18 (nehledě na její verzi).

 

7.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

8.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

9.             Body FIFA nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

 

10.          Body FIFA se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

11.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, body FIFA nebudou poskytnuty. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

 

12.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

13.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli body FIFA.

 

14.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit body FIFA z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

 

15.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu Sony Entertainment Network (SEN) s přístupem do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostním internetem.  Na službu PlayStation™Network (PSN), obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

16.          Toto členství představuje trvalé placené členství a po uplynutí prvních tří měsíců a každé další 3 měsíce bude z vaší peněženky odečten pravidelný členský poplatek za 3měsíční členství ve službě PlayStation®Plus dle ceny platné v daném okamžiku.

 

17.          Pravidelný členský poplatek: 650 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

 

18.          Frekvence fakturací: každé tři měsíce.

 

19.          Doba trvání členství: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

 

20.          Své členství můžete kdykoli zrušit. Členství bude ukončeno na konci aktuálního měsíce. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby členství. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

 

21.          Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

22.          Kliknutím na možnost [Objednat a zaplatit] v nastavení účtu se ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud nemáte v peněžence dostatek financí k zaplacení obnovení členství, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na vašem účtu (pokud existuje), pokud nevypnete možnost automatického financování. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

23.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

24.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

25.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

26.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

27.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.