PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení

Pořiďte si prostřednictvím nabídky ve hře 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus s motivem FIFA a získejte 1 050 bodů FUT. Propagační akce pro více zemí, prosinec 2017

 

„Další podmínky způsobilosti“

V době nákupu způsobilého produktu nesmí mít účastníci aktivní členství ve službě PlayStation®Plus.

Musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Způsobilé produkty“

Služba PlayStation®Plus s motivem FIFA 18: 12měsíční členství zakoupené pouze přímo ve hře prostřednictvím banneru nebo prostřednictvím brány online multiplayeru.

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 otevřený prostřednictvím banneru ve hře nebo prostřednictvím nabídky brány online multiplayeru. Nevztahuje se na žádné jiné způsoby nákupu, ostatní obchody PlayStation® ani nákupy ve hře.

„Datum ukončení“

15. prosince 2017 11:00 (SEČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Datum zahájení“

4. prosince 2017 11:01 (SEČ)

„Kroky“

Oprávněné osoby mají povinnost:

a.             Během doby trvání propagační akce se přihlásit ke svému účtu SEN, spustit hru FIFA 18 a přejít na banner služby PlayStation®Plus nebo do brány online multiplayeru.

b.            Kliknout na banner služby PlayStation®Plus nebo na nabídku služby PlayStation®Plus zobrazující se v bráně online multiplayeru. Po zobrazení nabídek členství ve službě PlayStation®Plus umístit jeden způsobilý produkt do svého nákupního košíku v příslušném obchodě.

c.             Zaplatit do data ukončení.

„Body FUT“

Oprávněné osoby, které všechny tyto kroky dokončí, obdrží 1 050 bodů FIFA 18 Ultimate Team.

„Doba rozdělení bodů FUT“

Maximálně 14 dní po splnění všech kroků.

 

1.             Tyto body FUT („nabídka“) jsou určeny obyvatelům účastnických zemí, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce

 

3.             Oprávněné osoby, které chtějí využít této nabídky, musí splnit všechny kroky. Pouze způsobilý produkt splňuje podmínky nabídky, 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus bez motivu FIFA a všechna ostatní členství nejsou do této nabídky zahrnuta. Nabídku nemohou využít žádní uživatelé, jejichž členství ve službě PlayStation®Plus se automaticky obnoví během doby trvání propagační akce.

 

4.             Oprávněné osoby, které splní všechny kroky, obdrží během doby rozdělení bodů FUT zprávu na systém PS4 nebo e-mail, která:

                    a.   je buď upozorní, že body FUT byly přidány na jejich účet SEN; nebo

                    b.   bude obsahovat kupon s kódem a pokyny pro aktivaci bodů FUT. V takovém případě musí být body FUT aktivovány v souladu s instrukcemi uvedenými ve zprávě.

 

5.             Body FUT nemají peněžní ani žádnou alternativní hodnotu. Body FUT jsou nepřenosné a neprodejné.

 

6.             Chcete-li použít body FUT, účet SEN, pomocí kterého se účastníte nabídky, musí mít přístup ke hře FIFA 18 (nehledě na její verzi).

 

7.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

8.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

9.             Body FUT nemají dobu platnosti, ale lze je použít pouze ve hře FIFA 18 (nehledě na její verzi). Žádné další tituly FIFA nejsou zahrnuty.

 

10.          Na body FUT se vztahují podmínky a ustanovení: přečtěte si sekce 3 a 6 Uživatelské smlouvy společnosti EA.

 

11.          Body FUT se nebudou v případě ztráty, poškození či krádeže nijak nahrazovat.

 

12.          Vrácení libovolného způsobilého produktu podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store. Pokud dojde k vrácení způsobilého produktu a k vrácení peněz, body FUT nebudou poskytnuty. Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

 

13.          Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

14.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout zaslat jakékoli body FUT.

 

15.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nebo uplatnit body FUT z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany. 

 

16.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu Sony Entertainment Network (SEN) s přístupem do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostním internetem.  Na službu PlayStation™Network (PSN), obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

17.          Toto členství představuje trvalé placené členství a po uplynutí prvních dvanácti měsíců a každých dalších 12 měsíců bude z vaší peněženky odečten pravidelný členský poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus dle ceny platné v daném okamžiku.

 

18.          Pravidelný členský poplatek: 1 560 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

 

19.          Frekvence fakturací: každých dvanáct měsíců.

 

20.          Doba trvání členství: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

 

21.          Své členství můžete kdykoli zrušit. Členství bude ukončeno na konci aktuálního měsíce. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby členství. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

 

22.          Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

23.          Kliknutím na možnost [Objednat a zaplatit] v nastavení účtu se ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud nemáte v peněžence dostatek financí k zaplacení obnovení členství, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na vašem účtu (pokud existuje), pokud nevypnete možnost automatického financování. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

24.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

25.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

26.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

27.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

28.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.