PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Měsíc členství ve službě PlayStation®Plus zdarma pro vybrané účty SEN.

 

1.      Tato nabídka se vztahuje pouze na majitele účtů Sony Entertainment Network (SEN) uvedené v e-mailu s nabídkou; je nepřenosná a přesměrování/sdílení nabídky nebude možné uplatnit. Jedna nabídka na jeden příslušný účet SEN.

 

2.      Tento kupon s kódem musí být uplatněn do 31. 11. 2017 do 00:59 SEČ, poté bude kód neplatný.

 

3.      TOTO JE TRVALÉ PŘEDPLATNÉ. Pokud ještě před skončením měsíčního zkušebního období předplatné nezrušíte, automaticky bude pokračovat jako placené jednoměsíční předplatné a bude se znovu obnovovat na konci každého předplaceného období.

Doba trvání: dokud nedojde ke zrušení.

Frekvence fakturací: každý měsíc.

Výše fakturace je 210 CYK, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

 

4.        Souhlasíte, že částka za předplatné bude odečtena z vaší peněženky SEN. Pokud nemáte v peněžence SEN dostatečné finanční prostředky, požadovaná částka bude stržena z platební karty registrované na vašem účtu SEN (pokud existuje), pokud jste nevypnuli možnost automatického financování. Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby. Automatické obnovení můžete kdykoli vypnout a vaše předplatné vyprší na konci předplaceného období. Pokyny k ukončení předplatného najdete tady: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/  

 

5.        Platí podmínky služby, Zásady ochrany soukromí, Podmínky pro kupon s kódem, Podmínky použití softwaru a další specifické podmínky pro obsah a/nebo služby a omezení podle země a jazyka. Viz webová stránka www.playstation.com/legal/PSNTerms. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, neuplatňujte kupon s kódem. Pokud chcete této nabídky využít, musíte mít přístup do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostní internet.

 

6.        Služby a obsah služby PlayStation®Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, aby si mohli vytvořit účet, a souhlas plátce faktury, aby mohli tento kupon uplatnit, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let.

 

7.        Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy. Hry, které jsou do předplatného služby PlayStation®Plus zahrnuty, se mohou měnit a oprávnění k těmto hrám končí při zrušení předplatného.

 

8.        Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se nepodaří vytvořit účet SEN nebo se k němu přihlásit z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru na vaší nebo třetí straně. 

 

9.        Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

10.    V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

11.    Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

12.    „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

13.    V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.