PlayStation.com

Právní informace

 
 

Pravidla a podmínky – specifická pravidla soutěže „FIA Certified Gran Turismo Championships 2019“ – region EMEA

 

Soutěž a vstupní požadavky

 

1.            Soutěž „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019“ („soutěž“) je otevřená účastníkům splňujícím požadavek minimálního věku (jak je uvedeno níže) s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, České republice, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, Itálii, Libanonu, Kuvajtu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rusku, Saúdské Arábii, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojených arabských emirátech a Spojeném království („účastnické země”), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů pořadatele (jak je definováno níže) a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností pořadatele či jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží („účastníci“).

2.            U účastníků s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku, Itálii, Libanonu, Nizozemí, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rusku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Spojeném království je minimálním požadovaným věkem 18 let, u účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech pak 21 let („minimální požadovaný věk“).

3.            Tato pravidla (jak jsou definována níže) se vztahují na účastníky s trvalým pobytem v účastnických zemích vyjma Francie.

4.            Vstup do soutěže je možný od 17.45 SEČ dne 23. března 2019 („datum zahájení“), poslední přihlášení účasti je třeba provést do 00.59 dne 8. září 2019 („datum ukončení“).  Více informací naleznete v dodatku 1 a dodatku 2.  Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba trvání soutěže“.

5.            Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže, musejí vyplnit registrační formulář režimu GT Sport, který bude zpřístupněn všem účastníkům, již ve hře během doby trvání soutěže zvolí režim „Sport“ („zápis“).  Na začátku každého závodu budou účastníci muset určit, v rámci jakého šampionátu chtějí soutěžit.

6.            Soutěž sestává ze dvou (2) různých šampionátů (každý z nich dále jako „šampionát“):

a.       FIA GT Championships Nations Cup (dále jen „Nations Cup“): V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země a teritorium budou hráčům přiřazeny automaticky podle nastavení země/teritoria v jejich účtu pro PlayStation™Network. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.

b.      FIA GT Championships Manufacturer Series (dále jen „Manufacturer Series“): Šampionát Manufacturer Series představuje soutěž, ve které účastníci používají vozidla vyrobená jedním typem výrobce. Účastníci budou soutěžit o pozici nejlepšího jezdce svého výrobce, načež se utkají s dalšími účastníky reprezentujícími jiné výrobce. Účastníci si svého výrobce vyberou z připraveného seznamu pětadvaceti (25) výrobců.

Podrobnosti o jednotlivých šampionátech jsou uvedeny v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series). 

7.            Vstup do soutěže je bezplatný a nevyžaduje žádné další nákupy, avšak účastníci musejí být vlastníky systému PlayStation®4 a kopie hry Gran Turismo™ Sport pro PlayStation®4 („hra“), nebo k nim mít přístup. Během doby trvání soutěže musejí být účastníci aktivními členy služby PlayStation®Plus. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s těmito pravidly a podmínkami (dále jen „pravidla“) a budou se jimi řídit, stejně jako obecnými pravidly (klikněte zde).

8.            Registrace ke službě PlayStation™Network („PSN“) je podmíněna přijetím dokumentu  Pravidla služby a ujednání s uživatelem PSN a zásady ochrany osobních údajů PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

9.            Každý účastník se do každého šampionátu může zapsat pouze jednou (1).  Pro vyloučení pochybností budou závody uvedené v kalendářích jednotlivých šampionátů probíhat v různých časech.  Účastníci se tak mohou zúčastnit obou šampionátů a vítěz šampionátu Nations Cup se může stát členem vítězného týmu v šampionátu Manufacturer Series.

10.          Účastníkům je zakázáno zakládat duplikátní účty za účelem účasti v soutěži či zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup soutěží.  V takových případech si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky diskvalifikovat.

11.          Vítězové soutěže jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „vítěz“). Poražení finalisté v soutěži jsou v souladu s mechanikami odpovídajícího šampionátu určeni v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) (každý z nich dále jako „finalista“).

12.          Příslušné výhry jsou určené v dodatku 1 (Nations Cup) a dodatku 2 (Manufacturer Series) a musí být převzaty, jak jsou, a nesmějí být postoupeny. Směna za hotovost není možná; pořadatel si však vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv výhru jinou výhrou obdobné hodnoty.

13.          Pořadatel nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli technické selhání nebo poruchu nebo jakýkoli problém, jehož následkem by mohlo dojít k neplatné registraci do soutěže či ztrátě jakékoliv korespondence.

14.          Předplatné PlayStation®Plus je dostupné pouze pro držitele účtu pro PlayStation™Network, kteří mají přístup do obchodu PlayStation™Store a vysokorychlostní připojení k Internetu.  PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů, vyjma uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služby není zaručena. On-line funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – eu.playstation.com/gameservers. Předplatné PS Plus se na konci předplatného období automaticky obnovuje a je zpoplatněno podle aktuální ceny v obchodě PS Store.  Platí plné znění podmínek: Podmínky používání PSN na eu.playstation.com/legal.

15.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.

16.          Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit.

17.          Bude-li jakákoliv výhra po převzetí shledána nefunkční či poškozenou, musí být do sedmi (7) dnů od přijetí o takové skutečnosti pořadatel písemně informován, jinak bude výhra považována za přijatou.  Tím nejsou nijak ovlivněna zákonná práva vítěze či finalisty (pokud existují).

18.          Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované pořadatelem.

19.          Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto podmínek, nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může pořadatel dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tyto podmínky, včetně, ale bez omezení na odstavce 1, 2, 7, 8, 9, 19 a dodatek 1 či dodatek 2 nebo pro vstup do soutěže využije několika účtů či automatizovaného systému, bude ze soutěže vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.

20.          Každý výherce i každý finalista může být povinován zaplatit daň z jakékoliv výhry, a to v souladu s odpovídající daňovou legislativou, a ponese zodpovědnost za veškerou daňovou povinnost.

21.          Pořadatel může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty.  Jméno každého vítěze i každého finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo odešle obálku se zpáteční adresou označenou „FIA Gran Turismo™ Championships 2018“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a to během šesti (6) týdnů od data ukončení.

22.          Soutěž podléhá obecným pravidlům.  Ta zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

23.          „Pořadatel“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

24.          V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto podmínky vykládány v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem bude považována za uzavřenou v Anglii.

 

Dodatek 1 – Nations Cup

 

1.         Online seriál Nations Cup

1.1          Účastníci mohou do soutěže vstoupit odehráním série závodů online seriálu Nations Cup v herním režimu „Sport“. Účastníci musí před zahájením každého závodu potvrdit, že se chtějí zúčastnit seriálu Nations Cup.

1.2          Online seriál Nations Cup sestává ze čtyř (4) etap, z nichž každá je tvořena deseti (10) koly. Podrobnosti zde:

Kalendář seriálu Nations Cup šampionátu FIA Gran Turismo™ Championship 2019

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

1. kolo: 23. března 2019

11. kolo: 1. května 2019

21. kolo: 8. června 2019

31. kolo: 3. srpna 2019

2. kolo: 27. března 2019

12. kolo: 4. května 2019

22. kolo: 12. června 2019

32. kolo: 7. srpna 2019

3. kolo: 30. března 2019

13. kolo: 8. května 2019

23. kolo: 15. června 2019

33. kolo: 14. srpna 2019

4. kolo: 3. dubna 2019

14. kolo: 11. května 2019

24. kolo: 6. července 2019

34. kolo: 17. srpna 2019

5. kolo: 6. dubna 2019

15. kolo: 15. května 2019

25. kolo: 10. července 2019

35. kolo: 21. srpna 2019

6. kolo: 10. dubna 2019

16. kolo: 18. května 2019

26. kolo: 13. července 2019

36. kolo: 24. srpna 2019

7. kolo: 13. dubna 2019

17. kolo: 22. května 2019

27. kolo: 17. července 2019

37. kolo: 28. srpna 2019

8. kolo: 20. dubna 2019*

18. kolo: 25. května 2019*

28. kolo: 20. července 2019

38. kolo: 31. srpna 2019

9. kolo: 24. dubna 2019

19. kolo: 29. května 2019

29. kolo: 24. července 2019

39. kolo: 4. září 2019

10. kolo: 27. dubna 2019

20. kolo: 1. června 2019

30. kolo: 27. července 2019*

40. kolo: 7. září 2019*


1.3       Data závodů označená * indikují závody Nejlepších 16 superhvězd (popsané v odstavci 1.8 tohoto 1. dodatku).

1.4       Účastníci budou odměněni body v závislosti na:

1.4.1    jejich konečné pozici v každém závodě; a

1.4.2    průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

1.5       Na konci série kol v rámci každé etapy budou body následovně sečteny („konečné skóre“):

Nations Cup: Účastníci se musí zúčastnit závodů v rámci online seriálu Nations Cup, ve kterém získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení. Celkové hodnocení jednotlivých účastníků rozhodne o tom, zda budou přizváni k účasti na živě pořádaném závodu World Tour a postoupí dál v soutěži. Konečné skóre účastníků bude počítáno následujícím způsobem:

Etapa 1: Konečné skóre je počítáno ze tří (3) nejlepších kol účastníka, a to z celkových deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

Etapa 2: Konečné skóre je počítáno z pěti (5) nejlepších kol účastníka, a to z celkových dvaceti (20) kol (kumulativně od 1. do 20. kola).

Etapa 3: Konečné skóre je počítáno z osmi (8) nejlepších kol účastníka, a to z celkových třiceti (30) kol (kumulativně od 1. do 30. kola).

Etapa 4: Konečné skóre je počítáno z deseti (10) nejlepších kol účastníka, a to z celkových čtyřiceti (40) kol (kumulativně od 1. do 40. kola).

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakékoliv etapy.  Do online hodnocení daného kola se však budou počítat pouze body získané v rámci posledního závodu dne. (např. zúčastní-li se účastník 13. dubna 2019 v rámci 7. kola tří závodů, budou se počítat pouze body získané v posledním (3.) závodu.

1.6       Konečné skóre příslušející k jednotlivým etapám určí pozici každého z účastníků v „online hodnocení“.

1.7       Hvězdní hráči

1.7.1    Dle podmínek uvedených v odstavcích 1.7.2 a 1.7.3 budou hráči způsobilí k získání titulu hvězdného hráče v případě, kdy:

1.7.1.1 na konci předchozí etapy skončí mezi nejlepšími 200 hráči v online hodnocení; nebo

1.7.1.2 mezi nejlepšími 10 hráči v online hodnocení v rámci své účastnické země.

1.7.2    Splní-li účastník jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.7.1 tohoto 1. dodatku, obdrží ve hře Gran Turismo™ Sport upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče.  Aktivní registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

1.7.3    U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“ a takoví hráči budou způsobilí k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, jehož popis najdete v odstavci 1.8 tohoto 1. dodatku.

1.7.4    Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následující etapy online seriálu.

1.8       Závod Nejlepších 16 superhvězd

1.8.1    Závody Nejlepších 16 superhvězd budou pořádány během celého průběhu online seriálu. V souladu s odstavcem 1.3 jsou závody superhvězd v rozvrhu závodů v odstavci 1.2 označeny značkou *

1.8.2    Účastníci, kteří se zúčastní závodů „Nejlepších 16 superhvězd“, budou během online seriálu způsobilí k výhře bonusových bodů.

1.8.3    Každý účastník, který se chce registrovat do závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, musí být hvězdným hráčem.

1.8.4    Účastníci se mohou registrovat k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ do patnácti (15) minut před plánovaným startem každého závodu.

1.8.5    K účasti v každém závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ bude vybráno 16 nejvýše hodnocených hvězdných hráčů, kteří se k danému závodu zaregistrují. Toto hodnocení může být u jednotlivých účastníků založeno na hodnocení jezdce nebo na celkovém množství bodů získaných v příslušné sezóně. Způsob, jakým budou hvězdní hráči pro potřeby závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráni, bude oznámen před zahájením každého daného závodu „Nejlepších 16 superhvězd“.

1.8.6    V rámci seriálu Nations Cup se každého závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ mohou zúčastnit nejvýše dva (2) hvězdní hráči z každé účastnické země.

1.8.7    Bude-li před startem závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráno méně než 16 hvězdných hráčů, omezení uvedená v odstavcích 1.8.5 a 1.8.6 již nebudou nadále platná. Hvězdní hráči budou poté vybráni dle jejich online hodnocení.

1.9       Po skončení každé etapy postoupí deset (10) soutěžících z regionu EMEA do živého závodu Word Tour seriálu Nations Cup (každý takový jedinec dále jen „finalista World Tour”).

1.10          Finalisté World Tour vyhrají:

1.10.1    pozvánku k návštěvě a účasti dalšího živého závodu World Tour (jak je uvedeno v odstavci 2.1 dodatku 1);

1.10.2    zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na závod World Tour (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

1.10.3    ubytování během živého závodu World Tour (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

1.10.4    převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

1.10.5    zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání daného živého závodu World Tour; a

1.10.6    stravu během daného živého závodu World Tour,

cestovní informace a informace o ubytování budou potvrzeny pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap (jak je uvedeno v odstavci 1.2), (společně jako „výhry online seriálu“, každá pak jako „výhra online seriálu“).

2.         Živé závody World Tour seriálu Nations Cup

2.1       Živé závody World Tour seriálu Nations Cup sestávají z pěti (5) živých závodů, během nichž se finalisté World Tour utkají o titul vítěze World Tour seriálu Nations Cup pro region EMEA (každý závod jako „živý závod World Tour seriálu Nations Cup“).

2.2       Živý závod World Tour seriálu Nations Cup se uskuteční na místě a v čase potvrzeném pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap. Konání živých závodů World Tour seriálu Nations Cup je plánované na březen, červen, srpen, říjen a listopad 2019 v různých městech po celém světě. 

2.3       Pravidla jednotlivých živých závodů World Tour seriálu Nations Cup budou oznámena společností Polyphony Digital před zahájením každého takového závodu.

2.4       Finalisté World Tour seriálu Nations Cup budou:

2.4.1  pro World Tour 1 bude ze soutěžících, kteří se zúčastnili závodů Nations Cup v rámci světového finále šampionátu FIA Certified Gran Turismo™ Championships (konaném 16.–18. listopadu 2018 v Monaku), vybráno podle pořadí dvacet čtyři (24) účastníků.

                     Pro World Tour 2, 3, 4 a 5, dle omezení zemí popsaného v odstavci 2.5 a dle podmínek uvedených v odstavci 2.6, budou vybráni soutěžící s deseti (10) nejvyššími pozicemi v online hodnocení získanými soutěžením v závodech online seriálu Nations Cup, a to následovně:

                    World Tour 2: dle výsledků online hodnocení na konci 1. etapy.

                    World Tour 3: dle výsledků online hodnocení na konci 2. etapy.

                    World Tour 4: dle výsledků online hodnocení na konci 3. etapy.

                    World Tour 5: dle výsledků online hodnocení na konci 4. etapy.

2.5       Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše dva (2) finalisté World Tour (“omezení zemí”); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše deset (10) účastníků. V případě, kdy na třetí nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí na World Tour seriálu Nations Cup EMEA další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 3. či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát finalistou World Tour, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 2 účastníků z jiné účastnické země.

2.6       V případě, kdy bude živý závod World Tour hostovat země z regionu EMEA, budou k závodu World Tour přizváni další dva (2) účastníci EMEA, a to dle jejich pozice v online hodnocení.

2.7       V případě, kdy finalista World Tour z regionu EMEA nebude schopen účasti v živém závodu World Tour, může být k účasti v živém závodu World Tour seriálu Nations Cup pro region EMEA s ohledem na omezení země popsané v odstavci 2.5 přizván účastník s dalším nejvyšším skóre v online hodnocení, který o takové skutečnosti bude informován společností Polyphony Digital Inc.

2.8       „Vítězem finále World Tour seriálu Nations Cup“ se stane finalista World Tour s nejvyšším skóre ze všech platných živých závodů World Tour seriálu Nations Cup. „Finalisty“ se stanou finalisté World Tour s druhým a třetím nejvyšším skóre ze všech platných živých závodů seriálu Nations Cup.

2.9       Finalisté World Tour s nejvyšším počtem vítězství v rámci World Tour ze všech platných živých závodů World Tour seriálu Nations Cup („světoví finalisté seriálu Nations Cup“) postoupí do světového finále seriálu Nations Cup. Světové finále seriálu Nations Cup se uskuteční jako samostatná soutěž během světového finále šampionátu Gran Turismo™ Championships 2019 („světové finále“), které je plánované na listopad roku 2019. Podmínky budou zaslány všem světovým finalistům seriálu Nations Cup před zahájením akce.

2.10     Určeno bude šestnáct (16) světových finalistů seriálu Nations Cup (jak je uvedeno v odstavci 2.9 dodatku 1) z regionu EMEA.  To zahrnuje všechny světové finalisty seriálu Nations Cup vybrané dle odstavce 2.9 (výše) a účastníky, kteří na konci 40. kola dosáhnou nejvyššího online hodnocení.

2.11     Z každé účastnické země mohou vzejít nejvýše tři (3) světoví finalisté (“omezení zemí”); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše šestnáct (16) účastníků. V případě, kdy na čtvrté nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné země, postoupí do světového finále další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 4. či nižším hodnocení mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát světovým finalistou, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než prvních 3 účastníků z jiné účastnické země.

2.12     V případě, kdy světový finalista seriálu Nations Cup nebude schopen účasti na světovém finále, může být na pozici světového finalisty World Tour přizván finalista World Tour s dalším nejvyšším online hodnocením, který o takové skutečnosti bude informován společností Polyphony Digital Inc.

2.13     Světoví finalisté seriálu Nations Cup budou o své nominaci informováni po ukončení jednotlivých živých závodů World Tour, kdy také mohou nárokovat svou odměnu (jak je uvedeno v odstavci 2.15 dodatku 1). Pořadatel světovým finalistům seriálu Nations Cup poskytne informace o světovém finále (jak je uvedeno v odstavci 2.9) formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři režimu GT Sport.

2.14       Každý vítěz World Tour seriálu Nations Cup vyhraje:

2.14.1   pozvánku k návštěvě a účasti v šampionátu „FIA Certified Gran Turismo Championships 2019“, což bude živý závod, v jehož rámci proběhne světové finále seriálu Nations Cup 2019 a světové finále seriálu Manufacturer Series 2019 („světové finále“);

2.14.2   zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na světové finále (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

2.14.3   ubytování během světového finále (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

2.14.4   převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

2.14.5   zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání světového finále; a

2.14.6   stravu během světového finále.

2.15     Kromě výhry v podobě výše uvedených prvků souvisejících s pozvánkou budou výherci a finalisté World Tour seriálu Nations Cup odměněni rovněž trofejí.

2.16     Výhry uvedené v odstavcích 2.14 a 2.15 jsou „výhry World Tour“.

2.17     Aby bylo možné pozvání na světové finále (jak je definováno v odstavci 2.14) přijmout, musí každý vítěz náležitě odpovědět na informační e-mail pořadatele, a to během dvou (2) týdnů od data odeslání tohoto informačního e-mailu pořadatele, a poskytnout své celé jméno a datum narození.  Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese uvedené v okamžiku zápisu, jinak může být vítěz diskvalifikován.

 

Dodatek 2 – Manufacturer Series

 

1.         Online seriál Manufacturer Series

1.1          Účastníci mohou do soutěže vstoupit zvolením možnosti Manufacturer Series v herní sekci režimu Sport, a to před zahájením konkrétního závodu.

1.2          Online seriál Manufacturer Series sestává ze dvou (2) etap (jimž předchází předsezona), z nichž každá je tvořena deseti (10) koly. Podrobnosti zde:

Kalendář FIA Gran Turismo Championship 2019: Manufacturer Series

Předsezóna

Etapa 1

Etapa 2

1. kolo: 1. května 2019

1. kolo: 8. června 2019

11. kolo: 3. srpna 2019

2. kolo: 4. května 2019

2. kolo: 12. června 2019

12. kolo: 7. srpna 2019

3. kolo: 8. května 2019

3. kolo: 15. června 2019

13. kolo: 14. srpna 2019

4. kolo: 11. května 2019

4. kolo: 6. července 2019

14. kolo: 17. srpna 2019

5. kolo: 15. května 2019

5. kolo: 10. července 2019

15. kolo: 21. srpna 2019

6. kolo: 18. května 2019

6. kolo: 13. července 2019

16. kolo: 24. srpna 2019

7. kolo: 22. května 2019

7. kolo: 17. července 2019

17. kolo: 28. srpen 2019

8. kolo: 25. května 2019*

8. kolo: 20. července 2019

18. kolo: 31. srpna 2019

9. kolo: 29. května 2019

9. kolo: 24. července 2019

19. kolo: 4. září 2019

10. kolo: 1. června 2019

10. kolo: 27. července 2019*

20. kolo: 7. září 2019*


1.3       Data závodů označená * indikují závody Nejlepších 16 superhvězd (popsané v odstavci 1.13 tohoto 2. dodatku).

1.4          Účastníci v závodech reprezentují jednoho (1) z následující pětadvaceti (25) výrobců (každý z nich dále jako „výrobce“): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota a Volkswagen.

1.5          Soutěžit budou účastníci z následujících pěti (5) regionů: (a) EMEA; (b) Severní Amerika; (c) Střední a Jižní Amerika; (d) Asie; a (e) Oceánie (každý z nich dále jako „region“).

1.6          Účastníci budou odměněni body v závislosti na:

1.6.1    jejich konečné pozici v každém závodě; a

1.6.2    průměrném hodnocení jezdce účastníků, proti kterým v každém závodě soutěží.

1.7       Účastníci se musí zúčastnit závodů v rámci online seriálu Manufacturer Series, ve kterém získají body, jež budou připočteny k jejich celkovému hodnocení.

1.8       Celkové hodnocení jednotlivých účastníků rozhodne o tom, zda budou přizváni k účasti na živě pořádaných závodech.  Na konci série kol v rámci každé etapy budou body následovně sečteny („konečné skóre“):

Předsezóna: Konečné skóre je počítáno ze tří (3) nejlepších skóre za kolo účastníka, a to po skončení deseti (10) kol.  Předsezóna slouží pouze k určení „hvězdného hráče“ (který si získaný titul přenese do jedné následující etapy). 

Na konci předsezony budou body vynulovány.

Etapa 1: Konečné skóre je počítáno ze tří (3) nejlepších skóre za kolo účastníka, a to po skončení deseti (10) kol (kumulativně od 1. do 10. kola).

Etapa 2: Konečné skóre je počítáno z pěti (5) nejlepších skóre za kolo účastníka, a to po skončení dvaceti (20) kol (kumulativně od 1. do 20. kola).

Účastníci se dle vlastního uvážení mohou zúčastnit jakéhokoliv závodu v rámci jakékoliv etapy.  Do online hodnocení daného kola se však budou počítat pouze body získané v rámci posledního závodu dne(např. zúčastní-li se účastník 17. července 2019 v rámci 7. kola tří závodů, budou se počítat pouze body získané v posledním (3.) závodu).

1.9       Konečné skóre příslušející k jednotlivým etapám určí pozici každého z účastníků v „online hodnocení“.

1.10     Po skončení 1. etapy (či 10. kola) postoupí jeden (1) účastník do živého závodu Manufacturer Series World Tour 4, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region (jak je uvedeno v odstavci 3), („finalista živého závodu“).

1.11     Po skončení 2. etapy (či 20 kol) postoupí jeden (1) účastník do (a) živého závodu Manufacturer Series World Tour 5 (a zároveň se stane finalistou živého závodu); a (b) světového finále Manufacturer Series, a to pokud byl vybrán jeho výrobce a region (jak je uvedeno v odstavci 3 níže) („světový finalista“).

1.12     Hvězdní hráči

1.12.1  Dle podmínek uvedených v odstavcích 1.12.2 a 1.12.3 budou hráči způsobilí k získání titulu hvězdného hráče v případě, kdy:

1.12.1.1           na konci předchozí etapy skončí mezi nejlepšími 200 hráči v online hodnocení; nebo          

1.12.1.2           mezi nejlepšími 10 hráči v online hodnocení v rámci svého výrobce.

1.12.2  Splní-li účastník jednu z podmínek uvedených v odstavci 1.12.1 tohoto 2. dodatku, obdrží ve hře upozornění, jež ho o jeho způsobilosti informuje. Jakmile daný účastník takové upozornění obdrží, může se navštívením webové stránky gran-turismo.com registrovat k pozici hvězdného hráče.  Aktivní registrace k označení hvězdného hráče je v plné zodpovědnosti účastníka.

1.12.3  U registrovaných hvězdných hráčů (dále jen „hvězdní hráči“) bude hodnocení jezdce označeno písmenem „S“ a takoví hráči budou způsobilí k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, jehož popis najdete v odstavci 1.13 tohoto 2. dodatku.

1.12.4  Jakmile účastník získá hodnocení jezdce s titulem hvězdného hráče, bude jeho hodnocení aplikovatelné na jeho jezdecký profil pouze po dobu trvání následující etapy online seriálu.

1.13     Závod Nejlepších 16 superhvězd

1.13.1  Závody Nejlepších 16 superhvězd budou pořádány během celého průběhu online seriálu. V souladu s odstavcem 1.3 jsou závody superhvězd v rozvrhu závodů v odstavci 1.2 označeny značkou *.

1.13.2  Účastníci, kteří se zúčastní závodů „Nejlepších 16 superhvězd“, budou během online seriálu způsobilí k výhře bonusových bodů.

1.13.3  Každý účastník, který se chce registrovat do závodu „Nejlepších 16 superhvězd“, musí být hvězdným hráčem.

1.13.4  Účastníci se mohou registrovat k účasti v závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ do patnácti (15) minut před plánovaným startem každého závodu.

1.13.5  K účasti v každém závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ bude vybráno 16 nejvýše hodnocených hvězdných hráčů, kteří se k danému závodu zaregistrují. Toto hodnocení může být u jednotlivých účastníků založeno na hodnocení jezdce nebo na celkovém množství bodů získaných v příslušné sezóně. Způsob, jakým budou hvězdní hráči pro potřeby závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráni, bude oznámen před zahájením každého daného závodu „Nejlepších 16 superhvězd“.

1.13.6  V rámci seriálu Manufacturer Series se každého závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ mohou zúčastnit nejvýše dva (2) hvězdní hráči od každého výrobce.

1.13.7  Bude-li před startem závodu „Nejlepších 16 superhvězd“ vybráno méně než 16 hvězdných hráčů, omezení uvedená v odstavcích 1.13.5 a 1.13.6 již nebudou nadále platná. Hvězdní hráči budou poté vybráni dle jejich online hodnocení.

1.14       Finalisté živého závodu vyhrají:

1.14.1   pozvánku k návštěvě a účasti dalšího živého závodu (jak je uvedeno v odstavci 2.1 dodatku 2);

1.14.2   zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na živý závod (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

1.14.3   ubytování během živého závodu (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

1.14.4   převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

1.14.5   zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání daného živého závodu; a

1.14.6   stravu během daného živého závodu.

1.15       Světový finalista vyhraje:

1.15.1   pozvánku k návštěvě a účasti ve finále „FIA Certified Gran Turismo Championships 2019“, což bude živý závod, v jehož rámci proběhne světové finále seriálu Nations Cup 2019 a světové finále seriálu Manufacturer Series 2019 („světové finále“);

1.15.2   zpáteční letenku v ekonomické třídě, autobusové či vlakové jízdenky na světové finále (podle potřeby a vlastního uvážení pořadatele);

1.15.3   ubytování během světového finále (volba ubytování dle vlastního uvážení pořadatele);

1.15.4   převoz z letiště, autobusového či vlakového nádraží a zpět (podle potřeby) na místo ubytování, a to v den příletu/příjezdu a odletu/odjezdu letadla/autobusu/vlaku;

1.15.5   zpáteční převoz z místa ubytování na místo konání světového finále; a

1.15.6   stravu během světového finále.

Cestovní informace a informace o ubytování budou potvrzeny pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap (jak je uvedeno v odstavci 1.2), (společně jako „výhry online seriálu“, každá pak jako „výhra online seriálu“).

2.         Živé závody World Tour seriálu Manufacturer Series

2.1       Živé závody World Tour seriálu Manufacturer Series jsou živé závody, během nichž se účastníci utkají v rámci exhibičního závodu (každý z nich dále jako „živý závod“).

2.2       Živé závody seriálu Manufacturer Series budou:

World Tour 3: pro účastníky, kteří se kvalifikují po skončení předsezony 2019 (jak je uvedeno v odstavci 1.2 výše);

World Tour 4: pro účastníky, kteří se kvalifikují na konci 1. etapy (10. kolo) (jak je uvedeno v odstavci 1.2 výše); a

World Tour 5: pro účastníky, kteří se kvalifikují na konci 2. etapy (20. kolo) (jak je uvedeno v odstavci 1.2 výše).

2.3       Závody během živých závodů seriálu Manufacturer Series jsou pouze exhibiční a účastníci v nich nezískávají body do soutěže v rámci světového finále seriálu Manufacturer Series.

2.4       Živý závod se uskuteční na místě a v čase potvrzeném pořadatelem či společností Polyphony Digital Inc. jménem pořadatele, a to formou e-mailu, po skončení jednotlivých etap. Konání živých závodů je plánované na červen, srpen, září, říjen a listopad 2019 v různých městech po celém světě. 

2.5       Pravidla jednotlivých živých závodů budou oznámena společností Polyphony Digital před zahájením každého takového závodu.

2.6       Každý vítěz a finalista živého závodu seriálu Manufacturer Series bude odměněn trofejí.

2.7       Výhry uvedené v odstavci 2.6 jsou „výhry živých závodů“.

2.8       Aby bylo možné pozvání na živý závod přijmout, musí každý finalista živého závodu náležitě odpovědět na informační e-mail pořadatele, a to během dvou (2) týdnů od data odeslání tohoto informačního e-mailu pořadatele, a poskytnout své celé jméno a datum narození.  Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese uvedené v okamžiku zápisu, jinak může být vítěz diskvalifikován.

3.         Výběr finalistů živého závodu a světových finalistů

3.1       Výběr finalistů živého závodu a světových finalistů určuje kombinace následujících kritérií:

3.1.1    účastníci s nejlepším skóre;

3.1.2    nejlepších 12 výrobců (vybraných v souladu s odstavcem 3.3);

3.1.3    tři reprezentující regiony (jak je uvedeno v odstavci 3.6).

3.2       Vybráni budou celkem tři (3) finalisté živého závodu či světoví finalisté (podle potřeby), kteří budou v rámci živého závodu či světového finále (podle potřeby) reprezentovat jednotlivé výrobce; každý z nich z reprezentujícího regionu.

3.3       V každém živém závodě se utká celkem dvanáct (12) výrobců vybraných podle následujících kritérií (pořadí dle priority) („nejlepších 12“):

3.3.1  Oficiální partner soutěže z řad výrobců nebo „tovární tým“; a

3.3.2  Globální žebříček výrobců (jak je uvedeno v odstavci 3.4 níže).

3.4       Na konci každé etapy bude sestaven “globální žebříček výrobců“, a to dle následujícího postupu:

3.4.1  Regionální žebříček výrobců bude sestaven tak, že příslušným výrobcům účastníků s nejvyšším konečným skóre na konci 1. nebo 2. etapy (respektive World Tour 4 a World Tour 5) budou přiděleny body v souladu s níže uvedenou tabulkou, a to takto:         

Postavení výrobce

Body do žebříčku výrobců

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2  Stejný postup bude opakován u všech pěti regionů; následně bude z bodů do žebříčku výrobců ze všech pěti regionů určen „globální žebříček výrobců“.

3.5       Na konci každé etapy dojde k sečtení globálního žebříčku výrobců a k určení nejlepších 12. Ti budou oznámeni na https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ a zároveň ve hře v sekci „Sport“.

3.6       Do živého závodu či světového finále postoupí tři (3) nejlepší regiony s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců („reprezentující region“) z každé skupiny nejlepších 12 výrobců.

3.7       Dojde-li v globálním žebříčku výrobců u dvou či více regionů k rovnosti bodů, budou k výběru postupujícího regionu použita následující kritéria:

a)    region s nejvyšším dosaženým skóre ve všech kolech; a

b)    bude-li i nadále stav nerozhodný, bude vybrán region s nejvyšším počtem registrovaných účastníků na konci seriálu 2019 (u daného výrobce).

3.8       V případě, kdy se finalista živého závodu či světový finalista nebude schopen zúčastnit živého závodu či světového finále (podle potřeby), může být jako náhradní finalista živého závodu či světový finalista (podle potřeby) přizván účastník s nejvyšším etapovým skóre z regionu s druhým nejvyšším počtem bodů do žebříčku, který o takové skutečnosti bude informován společností Polyphony Digital Inc.

3.9       Finalisté budou o svém výběru informováni po skončení online seriálu, načež si budou moct nárokovat svou odměnu. Pořadatel poskytne informace o živých závodech formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři režimu GT Sport.