PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky a ustanovení

Zvláštní pravidla pro soutěž „FIA Gran Turismo Championships 2018“

 

1.             Soutěže „FIA Gran Turismo™ Championships 2018“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby splňující požadavky na minimální věk (podle definice níže), které jsou obyvateli Bahrajnu, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Kataru, Kuvajtu, Libanonu, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Ománu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Saúdské Arábie, Slovenska, Spojeného království, Spojených arabských emirátů, Španělska, Švédska a Švýcarska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli či konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci). Pro účely Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA v přímém přenosu, které je definováno v odstavci 4.7 rozvrhu 1, bude Itálie přidána na seznam účastnických zemí. Požadavky na minimální věk jsou 18 let nebo starší pro účastníky, kteří jsou obyvateli Bahrajnu, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Kataru, Libanonu, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Ománu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska, a 21 let a starší pro obyvatele Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů. Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli účastnických zemí jiných než Francie.

2.             Tato soutěž začíná 20. 6. 2018 v 18:45 (SELČ) („datum zahájení“) a končí 9. 9. 2018 v 01:59 (SELČ) („datum ukončení“).  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže.

3.             Soutěže je možné se zúčastnit bezplatně a není nutný jakýkoli nákup, účastníci ale musí vlastnit nebo mít přístup k systému PlayStation®4 a hře Gran Turismo™ Sport pro systém PlayStation®4 („hra“). Účastníci musí být během doby trvání soutěže aktivními členy služby PlayStation®Plus. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

4.             Pravidla soutěže jsou uvedena v rozvrhu 1.

5.             Registrace do služby PlayStation™Network („PSN“) podléhá přijetí Podmínek služby a Uživatelské smlouvy služby PSN a Zásad ochrany soukromí služby PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) platnou cenu (podle definice níže).

7.             Celkem bude padesát šest (56) vítězů (jednotlivě „vítěz“) rozdělených následovně:

(a)   Na základě odstavce 5.6 rozvrhu 1 bude šestnáct (16) finalistů Manufacturer Series (podle definice v odstavci 5.5 rozvrhu 1);

(b)   třicet (30) regionálních finalistů (podle definice v odstavci 4.3 rozvrhu 1);

(c)   deset (10) světových finalistů Nations Cup (podle definice v odstavci 4.11 rozvrhu 1), včetně regionálního vítěze finále Nations Cup regionu EMEA a dvou (2) finalistů (podle definice v odstavci 4.10 rozvrhu 1).

Všichni vítězové a finalisté budou vybráni způsobem popsaným v rozvrhu 1.

8.            Světoví finalisté Nations Cup budou o svém zvolení informováni během Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA. Tehdy se mohou rozhodnout uplatnit nárok na svou („odměnu“). O tom, že byli vybráni, informuje pořadatel finalisty Manufacturer Series e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři ve Sport režimu Gran Turismo™ Sport nejpozději dva (2) týdny od data ukončení. Pořadatel poskytne vítězům informace související s akcemi Světové finále šampionátu Gran Turismo™ v přímém přenosu (podle definice v odstavci 10(a)) a Regionální finále Nations Cup regionu EMEA prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři  ve Sport režimu Gran Turismo™ Sport.

9.             Aby mohl jednotlivý vítěz uplatnit nárok na část ceny (podle definice níže) související s akcí Světové finále šampionátu Gran Turismo™ v přímém přenosu (podle definice v odstavci 10(a)), musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do dvou (2) týdnů od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat jakékoli poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být vítěz diskvalifikován.

10.          Každý finalista Manufacturer Series a každý světový finalista Nations Cup vyhrají:

(a)   pozvánku na návštěvu a účast na akci „Světové finále Championships Gran Turismo™“ – akci v přímém přenosu, během které proběhnou akce Světové finále Nations Cup 2018 a Světové finále Manufacturer Series 2018;

(b)   zpáteční letenku ekonomickou třídou nebo autobusové či vlakové lístky na akci Světové finále šampionátu Gran Turismo™ v přímém přenosu (podle toho, co je podle uvážení pořadatele nejvhodnější); a

(c)   ubytování po dobu konání akce Světové finále šampionátu Gran Turismo™ v přímém přenosu (podle uvážení pořadatele)

K části odměny, kterou je pozvánka popsaná výše, vyhraje vítěz Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA navíc také (d) trofej,

všichni finalisté akce Regionálního finále Nations Cup vyhrají:

(e)   pozvánku k návštěvě a účasti v Regionálním finále Nations Cup regionu EMEA v přímém přenosu (podle definice v odstavci 4.7 rozvrhu 1),

(f)    zpáteční letenku ekonomickou třídou nebo autobusové či vlakové lístky na akci Regionální finále Nations Cup regionu EMEA v přímém přenosu (podle toho, co je podle uvážení pořadatele nejvhodnější) a

(g)   ubytování po dobu konání akce Regionální finále Nations Cup regionu EMEA (podle uvážení pořadatele),

informace související s cestou a ubytováním potvrdí pořadatel nebo společnost Polyphony Digital Inc jménem pořadatele prostřednictvím e-mailu po skončení sezóny 3 (podle termínu v rozvrhu 1)

 (dohromady „odměny“, jednotlivě „odměna“).

11.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

12.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

13.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze držitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation™Store a vysokorychlostnímu internetu.  Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers. Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

14.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

15.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

16.          Pokud je libovolná cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva vítěze nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

17.          Všichni vítězové souhlasí s účastí na libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

18.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 3, 5, 6, 9 a/nebo rozvrh 1 nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

19.          Od všech vítězů i všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

20.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech vítězů a všech finalistů na webových stránkách pořadatele.  Jména vítězů a finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „FIA Gran Turismo Championship 2018“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

21.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

22.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

23.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.

 

Rozvrh 1

 

1.         Následující dva šampionáty budou pořádány v rámci FIA Gran Turismo™ Championships 2018:

1.1        Šampionát FIA GT Nations Cup („Nations Cup“): Nations Cup je šampionát, ve kterém budou o vítězství soutěžit země a oblasti. Země a oblast, ke kterým hráč náleží, se automaticky stanoví podle země jeho účtu služby Sony Entertainment Network (účet SEN). Země původu automobilů, které bude řídit, nejsou nijak omezeny.

1.2        Šampionát FIA GT Manufacturer Series („Manufacturer Series“): Manufacturer Series je šampionát, ve kterém účastníci při závodech využívají automobily vyrobené jedním výrobcem. Účastníci budou nejprve závodit o pozici nejlepšího závodníka daného výrobce a poté proti závodníkům, kteří reprezentují jiné výrobce. Účastnící si vyberou svého výrobce z předem určeného seznamu dvaceti pěti výrobců.

2.         Aby se účastníci mohli soutěže zúčastnit, musí vyplnit registrační formulář GT Sport Mode, poskytnutý účastníkům, kteří ve hře během doby trvání soutěže zvolí možnost „GT Sport Mode“.

3.         Online série

3.1        Podle odstavce 2 tohoto rozvrhu 1 se účastníci zapojí do soutěže hraním sady závodů online série v rámci režimu GT Sport Mode ve hře. Online série se bude skládat ze tří sezón definovaných následovně:

3.1.1     Sezóna 1 a sezóna 2: během sezóny 1 a 2 mohou účastníci závoděním zlepšit své řidičské hodnocení, což jim umožní získat další body pro účast v závodech během soutěže. Body získané během sezóny 1 a 2 se použijí pouze ke zlepšení řidičského hodnocení účastníků a nebudou ovlivňovat účastníkovo závěrečné skóre online série;

3.1.2     Sezóna 3: Účastníci se musí zúčastnit závodů v rámci sezóny 3, aby získali body, které se použijí k výpočtu jejich celkového hodnocení v rámci online série. Celkové hodnocení každého účastníka určí, jestli postoupí do dalších částí šampionátů. Závěrečné skóre účastníků se vypočítá jako součet pěti závodů sezóny 3, ve kterých získali nejvíce bodů („závěrečné skóre“),

Účastníci se mohou podle vlastního uvážení zúčastnit libovolných závodů v libovolných sezónách. Časový harmonogram jednotlivých sezón je uveden v odstavci 3.2 níže.

3.2          Časový harmonogram online série je následující:

 

Data závodů sezóny 1

Data závodů sezóny 2

Data závodů sezóny 3

Kolo 1

20. června 2018

4. července 2018

8. srpna 2018

Kolo 2

23. června 2018

7. července 2018

11. srpna 2018

Kolo 3

27. června 2018

11. července 2018

15. srpna 2018

Kolo 4

30. června 2018

14. července 2018*

18. srpna 2018

Kolo 5

Nekoná se

18. července 2018

22. srpna 2018

Kolo 6

Nekoná se

21. července 2018

25. srpna 2018*

Kolo 7

Nekoná se

25. července 2018

29. srpna 2018

Kolo 8

Nekoná se

28. července 2018*

1. září 2018*

Kolo 9

Nekoná se

Nekoná se

5. září 2018

Kolo 10

Nekoná se

Nekoná se

8. září 2018*

3.3        Data závodů označená hvězdičkou (*) označují závody Top 24 Superstar Race (podle definice v odstavci 7 tohoto rozvrhu 1).

3.4        Termín každého závodu v sobě obsahuje dva závody:

            3.4.1     jeden (1) závod Manufacturer Series a        

            3.4.2     jeden (1) závod Nations Cup.

            Každý závod šampionátu se bude konat v jinou dobu ohlášeného dne.

3.5        Účastníci získají body na základě:

3.5.1     konečného umístění v každém závodu a

3.5.2     průměrného řidičského hodnocení závodníků, proti kterým v daném závodě závodí.

3.6        Během sezóny 3 budou závodníci každý den závodu před začátkem závodu vyzváni, aby potvrdili, zda se chtějí účastnit závodu Manufacturer Series, nebo závodu Nations Cup. Body, které získají v závodu, budou patřičně přičteny k celkovému počtu bodů v daném šampionátu. Účastníci si před každým závodem, kterého se účastní, mohou vybrat pouze jeden šampionát, ale každý den závodu se mohou účastnit obou šampionátů.

3.7        V rámci online série se mohou účastníci libovolně účastnit jen Nations Cup, jen Manufacturer Series, nebo současně Nations Cup i Manufacturer Series.

4.         Pravidla a systém Nations Cup

4.1          Aby se mohli účastníci zapojit do Nations Cup, musí zvolit Nations Cup před startem alespoň jednoho závodu během sezóny 3 (jak je popsáno v odstavci 3.6 tohoto rozvrhu 1).

4.2          Účastníci budou získávat body způsobem popsaným v odstavcích 3.5 a 3.6 tohoto rozvrhu 1).

4.3          Po online sezóně postoupí třicet (30) soutěžících do Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA v přímém přenosu (jednotlivě „regionální finalista“).

4.4          S ohledem na limit dané země definovaný v odstavci 4.6 níže se regionálními finalisty stanou:

4.4.1   účastníci s třiceti (30) nejvyššími závěrečnými skóre získanými prostřednictvím závodění v online sérii závodů Nations Cup (s ohledem na odstavec 4.4.2 níže);

4.4.2   v případě, že italský soutěžící, který soutěží v italské soutěži nazvané „Scendi in pista con GT Sport“, bude mít na konci online sezóny vyšší výsledné skóre než 30 (třicet) nejvyšších závěrečných skóre, stane se regionálním finalistou.

4.5          Účastnické země regionálního finále Nations Cup pro region EMEA v přímém přenosu jsou Bahrajn, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Finsko, Irsko, Itálie, Katar, Kuvajt, Libanon, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko („účastnické země regionálního finále“).

4.6          Z každé účastnické země budou maximálně tři (3) regionální finalisté („limit dané země“). Tam, kde je účastník na čtvrtém místě ve své účastnické zemi, do Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA postoupí účastník s dalším nejvyšším umístěním. To znamená, že účastník umístěný na 4. nebo nižším místě mezi účastníky z jeho účastnické země nemůže být regionálním finalistou ani v případě, že je jeho skóre vyšší než skóre účastníka umístěného mezi 3 nejlepšími účastníky z jiné účastnické země.

4.7        Regionální finále Nations Cup pro region EMEA se bude konat v přímém přenosu, během kterého bude při závodění regionálních finalistů rozhodnuto o vítězi regionální soutěže Nations Cup pro region EMEA („regionální finále Nations Cup pro region EMEA v přímém přenosu“). Regionální finále Nations Cup regionu EMEA v přímém přenosu se bude konat na místě a v čase určeném pořadatelem nebo společností Polyphony Digital Inc jménem pořadatele, a to e-mailem po skončení sezóny 3.

4.8        Regionální finále Nations Cup regionu EMEA se bude konat pravděpodobně v říjnu 2018. Regionální finalisté získají body způsobem určeným společností Polyphony Digital před začátkem akce.

4.9        S ohledem na limit pro zemi definovaný v odstavci 4.6 může být v případě, že se některý regionální finalista nebude moci Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA zúčastnit, k účasti v Regionálním finále Nations Cup regionu EMEA pozván účastník s následujícím nejvyšším závěrečným skóre získaným během sezóny 3, který ještě není regionálním finalistou, a o této možnosti bude informován společností Polyphony Digital Inc.

4.10      „Vítězem Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA“ bude regionální finalista s nejvyšším skóre ze všech platných závodů Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA. „Finalisty“ budou regionální finalisté s druhým a třetím nejvyšším skóre ze všech platných závodů Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA.

4.11      Deset (10) regionálních finalistů s deseti nejvyššími skóre ze všech platných závodů Regionálního finále Nations Cup regionu EMEA (jednotlivě „Světový finalista Nations Cup“) postoupí do Světového finále Nations Cup. Světové finále Nations Cup se bude konat jako samostatná soutěž během Světového finále šampionátu Gran Turismo™ 2018 v přímém přenosu, které se bude konat pravděpodobně v listopadu 2018. Podmínky budou zaslány všem světovým finalistům Nations Cup e-mailem před konáním akce.

4.12      V případě, že se světový finalista Nations Cup nebude moci zúčastnit Světového finále Nations Cup, může být role světového finalisty Nations Cup nabídnuta regionálnímu finalistovi s jedenáctým nejvyšším skóre. V takovém případě ho o tom bude informovat společnost Polyphony Digital Inc.

5          Pravidla a systém Manufacturer Series

5.1        Manufacturer Series je celosvětová soutěž s různými pořadateli pro zúčastněné země jiné než účastnické země.

5.2        Aby se mohl účastník zapojit do Manufacturer Series, musí:

5.2.1     vybrat si před účastí v prvním závodě Manufacturer Series během online sezóny jednoho z dvaceti pěti automobilových výrobců. Každému účastníkovi budou přiděleny dva automobily od jeho vybraného výrobce, které bude řídit po zbytek Manufacturer Series. Po provedení první volby již účastnící nebudou moci během online sezóny 2018 vybraného výrobce nebo své přidělené automobily změnit a

5.2.2     vybrat si Manufacturer Series před začátkem alespoň jednoho závodu (jak je popsáno v odstavci 3.6 tohoto rozvrhu 1).

5.3        Účastníci budou získávat body způsobem popsaným v odstavcích 3.5 a 3.6 tohoto rozvrhu 1.

5.4        Ve finále Manufacturer Series budou zastoupeni výrobci se šestnácti nejvyššími skóre sečtenými ze všech skóre z globálních soutěží (jednotlivě „finálový výrobce“).

5.5        S ohledem na odstavec 5.6 níže postoupí účastník s nejvyšším závěrečným skóre získaným v příslušném finále Manufacturer Series na konci sezóny 3 do Světového finále Manufacturer Series (jednotlivě „finalista Manufacturer Series“), které se bude konat během světového finále šampionátu Gran Turismo™.

5.6        V případě, že italský občan soutěžící v italské soutěži Gran Turismo™ nazvané „Scendi in pista con GT Sport“ získá vyšší závěrečné skóre pro svého finálového výrobce, než jakého dosáhl účastník tohoto finálového výrobce, bude tento italský občas pozván k účasti ve Světovém finále Manufacturer Series, kde se stane finalistou Manufacturer Series namísto právě zmíněného účastníka.

5.7        Data konání Světového finále Manufacturer Series budou oznámena před konáním Světového finále šampionátu Gran Turismo™ 2018, které se bude konat pravděpodobně v listopadu 2018.

6.         Hvězdní hráči

6.1        Podle odstavců 6.2 a 6.3 níže se budou účastníci moci přihlásit jako hvězdní hráči, pokud:

            6.1.1     jsou mezi nejlepšími 200 hráči v sezónním bodovém hodnocení v rámci své příslušné sezóny; nebo           

            6.1.2     jsou mezi nejlepšími 10 hráči v sezónním bodovém hodnocení ve své účastnické zemi nebo          

            6.1.3     jsou mezi nejlepšími 10 hráči v sezónním bodovém hodnocení v rámci svého výrobce (platí pouze pro Manufacturer Series).

6.2        Jakmile účastník splní jednu z podmínek uvedených odstavci 6.1 tohoto rozvrhu 1, obdrží oznámení ve hře Gran Turismo™ Sport s informací, že je k tomu oprávněn. Jakmile účastníci toto oznámení obdrží, mohou se přihlásit jako hvězdní hráči na stránkách gran-turismo.com.

6.3        Registrovaní hvězdní hráči („hvězdní hráči“) budou mít řidičské hodnoceni „S“ a budou mít nárok na účast v závodech Top 24 Superstars Race uvedených v odstavci 7 tohoto rozvrhu 1.

6.4        Jakmile účastník získá řidičské hodnocení hvězdného hráče, bude jeho hodnocení uplatněno na jeho řidičský profil po jednu následující online sezónu.

7.         Závody Top 24 Superstars Race

7.1        Závody Top 24 Superstars Race se budou konat pravidelně během online sezóny.

7.2        Účastníci, kteří soutěží v rámci závodů Top 24 Superstar Race, budou mít možnost vyhrát během online sezóny bonusové body.

7.3        Aby se mohl účastník přihlásit do závodu Top 24 Superstars Race, musí být hvězdným hráčem.

7.4        Účastníci se mohou přihlásit do závodu Top 24 Superstars Race nejpozději patnáct (15) minut před plánovaným začátkem každého závodu.

7.5        Do každého závodu Top 24 Superstars Race bude vybráno 24 hvězdných hráčů s nejvyšším umístěním kteří se do daného závodu přihlásili. Toto umístění může vycházet z řidičského hodnocení každého účastníka nebo celkovém počtu jeho nasbíraných bodů v dané sezóně. Způsob, jakým budou hvězdní hráči hodnoceni při výběru do závodů Top 24 Superstar Race, bude definován před začátkem každého ze závodů Top 24 Superstar Race.

7.6        V Nations Cup mohou být maximálně tři (3) hvězdní hráči z každé účastnické země, kteří mohou soutěžit v závodu Top 24 Superstar Race.

7.7        V Manufacturer Series mohou být maximálně dva (2) hvězdní hráči reprezentující svého výrobce, kteří mohou soutěžit v závodu Top 24 Superstar Race.

7.8        Pokud před začátkem závodu Top 24 Superstars Race nebylo vybráno všech 24 hvězdných hráčů, omezení popsaná v odstavcích 7.6 a 7.7 přestanou platit. V takovém případě budou hvězdní hráči vybráni na základě jejich hodnocení v šampionátu.