PlayStation.com

Právní informace

 
 

Podmínky a ustanovení – Zvláštní pravidla pro soutěž „Days of Play“

 

1.             Soutěže „Days of Play“ („soutěž“) se mohou zúčastnit osoby starší 18, které jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švédska („účastnické země“) a nejsou zaměstnanci, obchodními zástupci, dodavateli ani konzultanty pořadatele (podle definice níže), ani jejich přímými příbuznými, přidruženými společnostmi pořadatele či osobami pracovně spojenými se soutěží („účastníci).  Tyto podmínky (podle definice níže) platí pro účastníky, kteří jsou obyvateli Austrálie, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Irska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Nového Zélandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska a Švédska.

2.             Přihlášky do této soutěže je možné zasílat od 29. května 2018 od 14:00 (SELČ) („datum zahájení registrace“) až do 8. června 2018 do 11:00 (SELČ) („datum ukončení registrace“).  Období od data zahájení registrace do data ukončení registrace (včetně) se nazývá „doba registrace. Soutěž se bude konat od 8. června 2018 od 01:01 (SELČ) („datum zahájení“) až do 29. června 2018 do 00:59 (SELČ) („datum ukončení“). Datum ukončení může být prodlouženo kvůli případným dodatečným rozstřelovým otázkám.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání soutěže“.

3.             Soutěže je možné se zúčastnit bezplatně a není nutný jakýkoli nákup, účastníci ale musí vlastnit nebo mít přístup k systému PlayStation®4 a hře nebo hrám, ve kterých se na uvedeném systému PlayStation®4 dá vyhrát jedenáct (11) trofejí. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že se budou řídit těmito podmínkami („podmínky“), stejně jako Obecnými pravidly (klikněte sem).

4.             Chtějí-li se účastníci soutěže zúčastnit, musí během doby trvání soutěže dokončit následující kroky:

a)     pokud ještě nemají účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet služby PlayStation®Network), vytvořit si takový účet pomocí svého systému PlayStation® nebo při návštěvě webové stránky http://eu.playstation.com/registration/;

b)    zaregistrovat se do soutěže na stránce www.playstation.com/days-of-play-competition

c)     vyhrát každý den jednu (1) trofej během hraní jedné nebo několika her na systému PlayStation®4, a to od 8. června 2018 od 01:01 do 19. června 2018 do 00:59, tzn. celkem jedenáct (11) trofejí vyhraných mezi 8. červnem 2018 a 19. červnem 2018;

d)    přihlásit se k účtů SEN ze systému PlayStation®4 používaného k výhře trofejí do 19. června 2018 do 00:59 (SELČ);

e)     přihlásit se k e-mailovému účtu zadanému při registraci do soutěže;

f)     kliknout na e-mail s předmětem „Soutěž Days of Play“;

g)    kliknout na uvedený odkaz a navštívit stránku s rozstřelovými otázkami;

h)     odpovědět na dvě rozstřelové otázky do uvedeného pole („odpověď“);

i)      zadat do uvedených polí informace a kliknout na možnost „Odeslat“.

j)      Účastníci musí zajistit, aby jejich odpověď splňovala Podmínky použití na stránce eu.playstation.com a

k)     v případě, kdy dva nebo více účastníků ze stejné účastnické země uvedou na první rozstřelovou otázku stejně přesné odpovědi, pořadatel určí výherce porovnáním přesnosti odpovědí na druhou rozstřelovou otázku;

l)      v případě, kdy dva nebo více účastníků ze stejné účastnické země uvedou na první i druhou rozstřelovou otázku stejně přesné odpovědi, účastníci budou odpovídat na další rozstřelové otázky, dokud jeden (1) účastník neuvede nejpřesnější odpověď. Další rozstřelové otázky budou účastníkům zaslány prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu, kterou příslušní účastníci zadali při registraci do soutěže.

5.             Registrace do služby PlayStation™Network („PSN“) podléhá přijetí Podmínek služby a Uživatelské smlouvy služby PSN a Zásad ochrany soukromí služby PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Každý účastník se smí zúčastnit pouze jednou (1) a bude mít nárok pouze na jednu (1) cenu (podle definice níže).

7.             Vyhlášeno bude dvacet (20) výherců („výherce“) a šedesát (60) finalistů („finalista“). Pro každou účastnickou zemi bude vyhlášen jeden (1) výherce a tři (3) finalisté. Všechny výherce a finalisty vybere pořadatel. Výhercem se stane účastník, který ve své účastnické zemi uvede nejpřesnější odpověď na první rozstřelovou otázku. Finalisty se stanou účastníci, kteří ve své účastnické zemi uvedou druhou, třetí a čtvrtou nejpřesnější odpověď na první rozstřelovou otázku. Samotný pořadatel se nesmí soutěže zúčastnit. Rozhodnutí porotců je konečné.

8.             Pořadatel informuje všechny výherce a finalisty prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v okamžiku přihlášky do dvou (2) týdnů od data ukončení.

9.             Aby vznikl nárok na cenu (podle definice níže), každý z výherců a finalistů musí řádně odpovědět na oznamovací e-mail pořadatele do jednoho (1) týdne od data oznamovacího e-mailu pořadatele a uvést své celé jméno, PSN ID, poštovní adresu, telefonní číslo a datum narození. Poskytnutá poštovní adresa musí odpovídat poštovní adrese poskytnuté v době účasti, jinak může být každý z výherců či finalistů diskvalifikován.

10.          Každý z výherců vyhrává:

jeden (1) systém PlayStation®4 Days of Play Limited Edition 500 GB;  

jeden (1) startovní balíček soupravy PlayStation®VR (souprava PlayStation®VR, kamera PlayStation®Camera a jedna (1) hra PlayStation®VR Worlds na systém PlayStation®4 ve formě kuponu s kódem, který musí být uplatněn do 10. listopadu 2020 v obchodě PlayStation®Store;

jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus; 

dvanáct (12) kreditů do obchodu PlayStation®Store (kredit bude připisován přímo do peněženky služby SEN v obchodě PlayStation Store výherců, a to vždy první středu každý měsíc) – „každoměsíční kredit do obchodu“, jehož hodnota je v příslušných měnách uvedena v části 1;

v celkové hodnotě přibližně EUR 1 499,97 / GBP 1 399,97 / NZD 2 559,90 / AUD 2 345,90/ DKK 11 154,65 / HUF 480 407,68 / NOK 14 431,51 / RUB 108 008,59 / SEK 15 397,83 / 38 554,50 Kč / PLN 6 437,98 („cena pro výherce“).

 Každý finalista získává:

jedno (1) 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus;

v celkové hodnotě přibližně EUR 59,99 / GBP 49,99 / NZD 101,80 / AUD 93,25 / DKK 446,73 / HUF 19 125,65 / NOK 570,07 / RUB 4 363,89 / SEK 614,27 / 1 541,13 Kč / PLN 257,97 („cena pro finalistu“).

11.          Aby mohl každý z výherců získat každoměsíční kredit do obchodu, musí zajistit, že ve své peněžence služby SEN v obchodě PlayStation Store nebude v čase od 01:00 ráno každou první středu v měsíci a 00:59 ráno každý první čtvrtek v měsíci mít větší zůstatek, než je rozdíl maximálního zůstatku v peněžence služby SEN v obchodě PlayStation Store a každoměsíčního kreditu do obchodu (obě částky jsou uvedené v části 1). Pokud by byl v peněžence služby SEN v obchodě PlayStation Store zůstatek vyšší, než je uvedeno výše, může pořadatel dle svého uvážení zkoušet znovu doplnit každoměsíční kredit do obchodu do peněženky služby SEN příslušného výherce.

12.          Pořadatel vyvine přiměřené úsilí, aby odeslal:

a)     doporučenou poštou každému výherci cenu pro výherce a

b)    doporučenou poštou každému finalistovi cenu pro finalistu

 do šesti (6) týdnů od přijetí údajů o výherci a/nebo finalistovi.

13.          V těchto podmínkách „cena“ znamená cenu pro výherce nebo cenu pro finalistu, podle kontextu.

14.          Kupony s kódem podléhají podmínkám a ustanovením používání. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem. Kupony s kódem jsou nepřenosné a není možné je dále prodávat. Kupony s kódem mají omezenou dobu platnosti, která bude sdělena společně s kuponem s kódem.

15.          Členství ve službě PlayStation®Plus jsou k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu. Na službu PSN, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Této nabídky se mohou účastnit pouze uživatelé starší 18 let, ale obecně pro přístup do služby PlayStation®Plus musejí být uživatelé starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je s přístupem k službě PlayStation®Plus zapotřebí souhlas rodičů. Pouze v Německu musí být uživatelům 18 let a více. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po přiměřeném upozornění staženy – www.playstation.com/gameservers.  K zakoupení služby PlayStation®Plus jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby. Platí úplné podmínky: Podmínky služby PSN na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          V případě, že výherce nebo finalista v době ukončení soutěže členství ve službě PlayStation®Plus již má, bude doba trvání vyhraného členství ve službě PlayStation®Plus automaticky přidána ke stávajícímu členství tohoto výherce a finalisty.

17.          Ceny je nutné převzít, jak jsou uvedeny, a není možné je odložit.  Neexistují žádné alternativy ceny v hotovosti; pořadatel si nicméně vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou podobné hodnoty.

18.          Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli technickou poruchu či chybu nebo jakýkoli problém, který může vést ke ztrátě účasti v soutěži nebo ke ztrátě jiné korespondence nebo její nesprávné registraci.

19.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

20.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoli zrušit nebo změnit tyto podmínky, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

21.          Pokud je cena při doručení nefunkční, vadná nebo poškozená, musí být pořadatel písemně vyrozuměn do sedmi (7) dnů od data doručení. V opačném případě bude cena považována za doručenou.  Zákonná práva výherce nebo finalisty (pokud existují) nebudou tímto dotčena.

22.          Všichni výherci i všichni finalisté souhlasí s účastí v libovolné přiměřené propagační akci podle požadavků pořadatele.

23.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout libovolnou účast zpracovat nebo předat udělenou cenu. Jestliže účastník nedodrží odstavce 4, 5, 6, 7 a/nebo 9 nebo použije k účasti více účtů a/nebo jakýkoli automatizovaný systém, bude vyloučen ze soutěže a jeho příspěvek bude prohlášen za neplatný.

24.          Od všech výherců i všech finalistů může být požadováno, aby zaplatili daň z výhry libovolné ceny podle příslušné daňové legislativy, a ponesou odpovědnost za všechny související daňové záležitosti.

25.          Pořadatel může (dle vlastního uvážení) zveřejnit jména všech výherců a všech finalistů na webových stránkách pořadatele.  Jména výherců a finalistů budou na odůvodněnou žádost k dispozici všem, kdo zašlou nadepsanou obálku s vlastní adresou a označením „Days of Play Competition“ na tuto adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom do šesti (6) týdnů od data ukončení.

26.          Na soutěž se vztahují Obecná pravidla.  Obecná pravidla zobrazíte kliknutím sem.

27.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

28.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.

 

Část 1

 

Země

Měna

Maximální zůstatek v peněžence služby SEN v obchodě PlayStation Store

Hodnota kódů každoměsíčního kreditu do obchodu

Spojené království

GBP

120

70

Irsko, Belgie, Nizozemsko, Francie, Německo, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Španělsko, Slovensko

EUR

150

70

Dánsko

DKK

1 200

520

Norsko

NOK

1 300

680

Švédsko

SEK

1 400

720

Austrálie

AUD

250

110

Nový Zéland

NZD

250

120

Rusko

RUB

10 500

5 000

Polsko

PLN

650

300

Česká republika

4 250

1 800

Maďarsko

HUF

45 000

22 500